Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ορισμοί νέων αντιδημάρχων Δάφνης-Υμηττού μετά τις παραιτήσεις

 

Την απόφαση ορισμού νέων Αντιδημάρχων στον δήμο Δάφνης-Υμηττού, με θητεία από 05/05/2023 έως 31/12/2023, έλαβε την Παρασκευή 5 Μαϊου 2023 ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού κος Αναστάσιος Μπινίσκος.

Έκπληξη αποτελεί η παραμονή στη θέση του Αντιδημάρχου με αντιμισθία του κ. Κων/νου Λιούτα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Πέμπτη 27/5/2023) δήλωσε τη στήριξή του στον κ. Νικόλαο Τσιλίφη ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την παράταξη του Δημάρχου, ανακοινώνοντας την αυτόνομη κάθοδό του στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 έχοντας μέχρι σήμερα την υποστήριξη των σημερινών δημοτικών συμβούλων κα Αργυρώ Βογιατζόγλου και κ.κ. Ιωάννη Τζιβελέκα, Μενέλαου Κρούσου, Κων/νου Λιούτα, Νικόλαου Μπουρνελέ.

Ο δήμος Δάφνης-Υμηττού ίσως είναι ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα χωρίς αρμόδιους αντιδημάρχους Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά τις παραιτήσεις της κας Βογιατζόγλου και του κου Γιαννακούρα αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 127/5-5-2023  απόφαση του Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού κ. Αναστάσιου Μπινίσκου, ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι :

1. Στη θέση του κ. Νικ. Τσιλίφη που παραιτήθηκε, ο κος Αναστασόπουλος Γεώργιος, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

✓ Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

✓ Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης: Υπογραφή: πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε χρήση  όλου του προσωπικού,αποφάσεων χορήγησης γονικών και αναρρωτικών αδειών, βεβαιώσεων προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς Χαρακτήρα (προγράμματα ΟΑΕΔ). Μέριμνα τήρησης του ωραρίου εργασίας όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής  Κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

✓ Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.


2. Στην θέση του κ. Αναστασόπουλου Γεώργιου, η κα Θάνου Χρυσούλα, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

✓ του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και ΤΕΒΑ,

✓ Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων του Κοινωνικού Παντοπωλείου,

Κοινωνικού Φαρμακείου και του Εθελοντισμού του Δήμου οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων


Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σκιαδοπούλου Γεωργία, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ.282/2023 προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού.


Διαβάστε την υπ΄ αριθμ. 127/5-5-2023 Απόφαση του Δημάρχου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια