ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤH ΣΕΛΙΔΑ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ - ΥΜΗΤΤΟΥΛΗΣ

Subscribe Us

26 Ιουλίου 2021

Εμβολιασμό κατ’ οίκον στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού


Ο Δήμος Δάφνης Υμηττού σε συνεργασία με την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στην προσπάθεια εμβολιασμού των πολιτών κατά του COVID-19.

Προχωράμε σε καταγραφή ατόμων, αδύναμων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι επιθυμούν να εμβολιαστούν κατ’ οίκον. Ο εμβολιασμός θα γίνει με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson.

Οι πολίτες που το επιθυμούν, έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας  στα εξής τηλέφωνα 2109700300 και 2132037822 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00-14:00) δίνοντας τα παρακάτω στοιχεία :

Ονοματεπώνυμο

Δ/νση κατοικίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας και

Α.Μ.Κ.Α.

έτσι ώστε να προγραμματιστούν τα ραντεβού για τον εμβολιασμό.

24 Ιουλίου 2021

Άγιος Δημήτριος - Τεστ Covid-19 στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

 


 ⚠️ Συνεχίζονται τα τεστ ανίχνευσης κρουσμάτων κορωνοϊού τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, από τις 8:00 έως τις 13:00 (προσέλευση έως τις 12:30) από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ που θα βρίσκεται έξω από το Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου (Αγίου Δημητρίου 55).
 Οι εξεταζόμενες/εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους Αστυνομική Ταυτότητα και ΑΜΚΑ. Για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να δοθεί αριθμός κινητού τηλεφώνου.

🔵 Για τη διενέργεια του τεστ μπορούν να προσέρχονται και πολίτες από όμορους ή άλλους δήμους. Τα παιδιά που πιθανά θα προσέλθουν για τεστ πρέπει να είναι από 5 ετών και άνω.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 28.7.2021 και ώρα 9:00μ.μ.

 

7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα  9:00μ.μ. έως 3:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέμα 1ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 56/27.10.2020 Απόφασης Δ.Σ., με θέμα: «ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 2ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2021.

Θέμα 3ο Υποβολή της έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 2ου τριμήνου οικ. Έτους 2021 του Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 4ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 5ο Ένταξη στα υπόλοιπα του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του πρώην Δήμου Υμηττού κάλυψης δαπανών εργασιών.

Θέμα 6ο Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 7ο Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 8ο Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Άνω Δάφνης (Ζωοδόχος Πηγή) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χώρων στάθμευσης φορτηγών επί της οδού Ειδομένης όπως ορίζεται στην αριθμ. 60/2005 απόφαση Δ.Σ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 10ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26.07.2021 με τηλεδιάσκεψη - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

 

Συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021  και ώρα 09:00 – 10:00  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέματα: 

Θέμα 1ο Τροποποίηση της απόφασης 21/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Θέμα 2ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί Ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών.

Θέμα 3ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Ανω Δάφνης (Ζωοδόχος Πηγή) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης

Θέμα 4ο Έκφραση γνώμης για την έγκριση χώρων στάθμευσης φορτηγών επί της οδού Ειδομένης όπως παρουσιάζεται στην αριθμ. 60/2005 απόφαση Δ.Σ.

Θέμα 5ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων.

24η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.07.2021 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 09:30πμ – 11:30μμ

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021  και ώρα 09:30 – 11:30  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1 ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού α) από κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2021 β) για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το Α εξάμηνο έτους 2021.

Θέμα 2ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.

Θέμα 3ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 4ο Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2019 και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 5ο Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 6 ο Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης».

Θέμα 7 ο Τροποποίηση της πρότασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Δάφνης -Υμηττού».

Θέμα 8 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και σκραπ μετάλλου.

Θέμα 9 ο Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου

Θέμα 10ο Έγκριση του Νο 3/2021 Πρακτικού Αξιολόγησης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 107028 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Θέμα 11 ο Έγκριση πρακτικών παράδοσης παραλαβής.

Θέμα 12 ο Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογων υπαλλήλων.

23 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση 8ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού με τηλεδιάσκεψη 26.07.2021

Συνεδρίαση της κοινότητας Υμηττού μέσω τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 26η Ιουλίου 2021 και ώρα 18:45 – 19:45 με συζήτηση στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις

Β. Θέματα

Θέμα 1 Εισήγηση της Κοινότητας Υμηττού των Δράσεων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο  Επιχειρησιακό & Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν .

Θέμα 2 Λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο  κατάστημα  «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»,της «EASY TIGER CAFE COCKTAILS E.E.»  επί της οδού Παπαστράτου αρ.32, στον Υμηττό.

21 Ιουλίου 2021

Γρηγόρης Κατωπόδης: «Ο αγώνας μας για το θέατρο Βράχων συνεχίζεται!» Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Βύρωνα

 

Οι δήμαρχοι του Δήμου Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης και του Δήμου Δάφνης Υμηττού, Αναστάσιος Μπινίσκος συνεχίζουν τις δράσεις για την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής πέριξ του Θεάτρου Βράχων.

Ο κ. Κατωπόδης μίλησε στον 94.0 και τις Δημοτικές Διαπλοκές για τα αποτελέσματα του κύκλου συναντήσεων που είχαν οι δύο δήμαρχοι με τους βουλευτές του Νοτίου Τομέα, αλλά και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, δηλώνοντας αισιόδοξος πως σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις στο όλο θέμα.

«Οι Βουλευτές και οι αρχηγοί των κομμάτων άκουσαν με ενδιαφέρον την ενημέρωση, ενώ όλοι τους έδειξαν διάθεση και προθυμία να βοηθήσουν και να συμβάλλουν, σε κλίμα ενότητας και σύμπνοιας, ώστε ο χώρος να παραμείνει δημόσιος. Οι ενέργειές μας για την ανάδειξη του μείζονος αυτού θέματος θα συνεχιστούν και θα ενταθούν ακόμα περισσότερο το προσεχές χρονικό διάστημα. Ο αγώνας μας συνεχίζεται!» τόνισε ο δήμαρχος του Βύρωνα.


Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού Δ.ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού Δ.ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 15 θέσεις
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 15 θέσεις
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 15 θέσεις
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 15 θέσεις

Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα εισαγωγής στα Δημόσια ΙΕΚ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου δεν καταργεί τη μέχρι τώρα ισχύουσα διαδικασία.

Δημόσιο ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού

20 Ιουλίου 2021

9η Διεθνής Έκθεση Γελοιογραφίας στον Υμηττό με θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ"

 

Η Διεθνής Έκθεση Γελοιογραφίας είναι η μοναδική θεματική έκθεση στην Ελλάδα που είναι ένας θεσμός οκτώ χρόνων.
Γελοιογράφοι από όλο τον Κόσμο συμμετέχουν με έργα τους τα οποία αξιολογεί η διεθνής Κριτική Επιτροπή και από αυτά επιλέγονται εκείνα που θα εκτεθούν.
Οι συμμετοχές στην 8η Έκθεση ξεπέρασαν κάθε προηγούμενη ήρθαν 733 έργα από 334 Γελοιογράφους (στην 7η ήταν 486 έργα από 211 Γελοιογράφους). Η 8η Έκθεση είχε ως θέμα "Οι νέες τεχνολογίες στην ζωή μας”.

Η φετινή Έκθεση έχει ως θέμα "Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή".
Την Έκθεση κάθε χρόνο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού και το Εργαστήρι (που είναι μια συλλογικότητα κατοίκων της περιοχής). Πέρυσι η έκθεση πραγματοποιήθηκε μόνο διαδικτυακά. Μπορείτε να δείτε την έκθεση Εδώ
Τα έργα έχουν προθεσμία υποβολής την 31η Αυγούστου και η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα καθορισθεί ανάλογα με την πορεία του υγειονομικού προβλήματος.
Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής εδώ

Ηλιούπολη:COVID-19 RAPID TEST, Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Πέμπτη 22 Ιουλίου 8:00 - 13:00

 

Την Πέμπτη 22/07 πραγματοποιείται ακόμη μια φορά από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μαζικός έλεγχος ταχείας ανίχνευσης «Covid-19 rapid test», στην Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης από τις 08:00 έως τις 13:00 (προσέλευση πολιτών έως 12:30 μ.μ).

Όλοι οι πολίτες ηλικίας 10 ετών και άνω, μπορούν να προσέλθουν πεζοί και να υποβληθούν στον έλεγχο.

Διευκρινίζεται ότι όποιος συμμετέχει πρέπει:

- Να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ του, το Δελτίο Ταυτότητάς του και να δώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, ώστε να πάρει το αποτέλεσμα μέσω sms.

- Να έχει φροντίσει για την νόμιμη και ασφαλή στάθμευση του οχήματός του στην γύρω περιοχή, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία και να προσέλθει στην πλατεία πεζός.

Η Δημοτική Αστυνομία, δημοτικοί υπάλληλοι και εθελοντές θα φροντίσουν για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση της δράσης, με τήρηση όλων των οδηγιών που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας, κλπ.)

Ο Δήμος Ηλιούπολης, σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, συνεργάζεται με τους συναρμόδιους θεσμικούς φορείς και λαμβάνει όλα τα μέτρα, για την καλύτερη αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.


Γραφείο Τύπου

Δήμου Ηλιούπολης

19 Ιουλίου 2021

Ανοικτή επιστολή στην Υπουργό Παιδείας από την Ένωση γονέων Δάφνης-Υμηττού σχετικά με την ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής)ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

19.07.2021
Κυρία Υπουργέ,
Την ώρα που εξελίσσεται η τελευταία πράξη του δράματος, με χιλιάδες υποψηφίους να παραμένουν εκτός δημοσίων σχολών και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να «τρίβουν τα χέρια τους» και με τα παιδιά μας, που έχουν ανέβει έναν δίχρονο Γολγοθά, να καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν το πιο δύσκολο σύστημα εισαγωγής με πολλαπλές βάσεις και να επιφορτίζονται με περισσότερο άγχος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους, αυτή την ώρα, εσείς έχετε μια υπέροχη δυνατότητα. Έχετε τη δυνατότητα να υπερκεράσετε κάθε ταπεινό συναίσθημα που εγκλωβίζει έναν άνθρωπο στην εμμονή του λάθους του και να ελευθερωθείτε, απελευθερώνοντας μια ολόκληρη «φουρνιά μαθητών».
Δεν μπορεί, όσο κι αν σας κλείνουν προστατευτικά τα αυτιά οι γύρω σας, να μην έχετε ήδη αντιληφθεί τη ζημιά που γίνεται σε αυτά τα παιδιά, που και μόνο που κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτόν τον δίχρονο παραλογισμό του εγκλεισμού, της τηλεκπαίδευσης και της προετοιμασίας για πανελλήνιες εξετάσεις (και μάλιστα με αλλαγή του συστήματος εισαγωγής εν μέσω της χρονιάς), θα έπρεπε να τα πριμοδοτήσουμε και όχι να κόψουμε τα φτερά τους. Είμαστε σίγουροι ότι έχετε αντιληφθεί το άτοπο της ΕΒΕ και τις καταφανείς αδικίες και ανισότητες που δημιουργούνται. Σίγουρα έχετε διαβάσει διάφορες προσομοιώσεις βαθμολογιών και πως παιδιά με υψηλές συγκριτικά βαθμολογίες μένουν εκτός των σχολών προτίμησής τους, μένουν εκτός του ονείρου τους. Όπως, επίσης, θα έχετε κατανοήσει τα οξύμωρα αποτελέσματα που δημιουργεί το γεγονός ότι άλλα τα μόρια που συγκεντρώνει ένας υποψήφιος συνυπολογίζοντας τον συντελεστή βαρύτητας και άλλος ο μέσος όρος του, που καθορίζει σε ποιες σχολές πιάνει την ΕΒΕ. Απλά και κατανοητά: Αν ένας μαθητής έγραψε υψηλότερους βαθμούς στα 2 μαθήματα βαρύτητας (που κάποιον λόγο θα είχατε που επαναφέρατε τους συντελεστές βαρύτητας), τότε αυτό ανεβάζει τα μόρια του ασχέτως από τον μέσο όρο, ενώ αν είχε χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα βαρύτητας, τότε τα μόρια ενδέχεται να είναι λιγότερα από τον μέσο όρο που είναι αναγκαίος για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Άρα, υπάρχει περίπτωση μαθητής με 11 μέσο όρο, να έχει 10.200 μόρια και να μπορεί να δηλώσει μια σχολή ενώ, αντίστροφα, μαθητής με 11.200 μόρια να μην μπορεί, να μην του ανοίγεται καν η επιλογή δήλωσης της σχολής, γιατί έχει 10,5 μέσο όρο.
Αλήθεια τώρα, αξίζει στα παιδιά της καραντίνας και του κορωνοϊού αυτό το παιχνίδι με το λίγο πάνω - λίγο κάτω; Δεν μπορεί ο γυάλινος κόσμος της πολιτικής να έχει τόσο ηχομόνωση.
Κυρία Υπουργέ, η πιο γενναία πολιτική πράξη, είναι η παραδοχή του λάθους. Αλλιώς, εμμείνετε στη Ναπολεόντεια θεωρία: «Τρία πράγματα δεν κάνεις στην πολιτική: δεν υποχωρείς, δεν ανακαλείς και δεν παραδέχεσαι τα λάθη σου» και περιμένετε το Βατερλό σας να φανεί, έχοντας πάρει όμως στο λαιμό σας πολλούς αθώους «στρατιώτες», που έδωσαν μια σκληρή και πρωτόγνωρη μάχη.
Κυρία Υπουργέ, αποσύρετε, έστω και την ύστατη στιγμή, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Όλγα Χριστινάκη
Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Δημητροπούλου

15 θετικά κρούσματα εντοπίστηκαν στην διεξαγωγή RAPID covid-19 TEST που έγινε την Παρασκευή 16.07.2021 και ώρα 08:00 – 13:00, στην Kοινότητα Δάφνης, πλατεία Καλογήρων

 

Ύστερα από επίσημη ενημέρωση που είχε ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού από τον ΕΟΔΥ, συνολικά διενεργήθηκαν 442 rapid tests, από τα οποία εντοπίσθηκαν 15 θετικά κρούσματα, και αφορούν 5 άνδρες και 10 γυναίκες με ενδιάμεση ηλικία τα 23 έτη (ποσοστό θετικότητας 3,39%).

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων

 Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Η δράση υλοποιείται μέσα σε ένα σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Ιουλίου του 2022 σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

Ωφελούμενες της δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών, προ-νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.-

Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι γονείς με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι:

– εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή

– άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συ-ζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα δράση, θα προκύπτει από την πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2020 -31.12.2020).

Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση

Στην οικογενειακή κατάσταση

Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων θα ισχύσουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, τα μόρια που θα δοθούν υπολογίζονται βάσει του τύπου:

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ= 90 Όπου:

Το Ε, δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων /μερών καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υπάρχουν (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Δ.1. ΕΚΚ.) καθώς και τα αυτο-τελώς φορολογούμενα ποσά και Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως την ηλικία των 12 ετών).

Η ανωτέρω τιμή του Π, δηλαδή των 500 €, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο ΑμεΑ άνω των 12 ετών. Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα:


διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης-Υμηττού


ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ - LEONARD GERSHE, ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 2021», Tετάρτη 21 Ιουλίου

 

«Το μόνο που γυρεύω είναι η ελευθερία μου. Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες. Η ανθρωπότητα δε θα αρνηθεί σε μένα …αυτό που έχει και η τελευταία πεταλούδα»
Κάρολος Ντίκενς
 
Ελευθερία,  έρωτας, αυτοπροσδιορισμός, θάρρος, αφοσίωση, αγάπη. Έννοιες αναλλοίωτες μέσα στον χρόνο και πάντοτε επίκαιρες, τις οποίες πραγματεύεται με μοναδική μαεστρία ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Leonard Gershe στο πολυβραβευμένο έργο του Οι Πεταλούδες είναι ελεύθερες (Butterflies Are Free, 1969), που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια τρυφερή, ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται σε μια εποχή που οι αντιλήψεις αλλάζουν και ο κόσμος νιώθει απελευθερωμένος από τα πρέπει - στην εποχή  της χαράς και της ελευθερίας. Μέσω του ευφυούς και διεισδυτικού του χιούμορ, ο Gershe προσεγγίζει όλα τα θέματα που απασχολούν τις ανθρώπινες σχέσεις διαχρονικά: το θάρρος απέναντι στην ζωή, το πως αυτοπροσδιορίζεται κανείς απέναντι στις ιδιαιτερότητες και τις φαινομενικές αδυναμίες του, την δύναμη του έρωτα και την γενναία απόφαση να επιδιώξουμε την ευτυχία. Ο τίτλος του έργου είναι εμπνευσμένος από τον «Ζοφερό Οίκο» του Καρόλου Ντίκενς και φέρει μια γοητευτική και παραστατική πολυσημία.
 
για περισσσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ κάνοντας κλικ εδώ


ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ – ΛΙΖΕΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 2021», Πέμπτη 22 Ιουλίου

Με την καθεμία να έχει χαράξει τη δική της πορεία και το δικό της εκλεκτικό ρεπερτόριο, η Μελίνα Κανά και η Λιζέτα Καλημέρη έχουν συνδεθεί με τις μουσικές του Θανάση Παπακωνσταντίνου, του Σωκράτη Μάλαμα, αλλά και πολλών άλλων δημιουργών. 

Έρχεται λοιπόν η σπάνια ευκαιρία για τις δύο αδερφές να σφίξουν τις ενωτικές ραφές των αναφορών τους και να μπλέξουν τα ηχοχρώματά τους σε μία συναυλία που θα μαγέψει το κοινό.

για περισσσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ κάνοντας κλικ εδώ

18 Ιουλίου 2021

Μόνο ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ

 

Ξεκινά, τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ, για το σχολικό έτος 2021-2022.
Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα είναι προσβάσιμη και από κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία παιδιά/άτομα με αναπηρία, σε αντίστοιχες δομές.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν με σειρά μοριοδότησης, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

Ο τρόπος κι η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213- 1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2021-2022, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ), καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων τις /τους ενδιαφερόμενες/ους.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher), προκειμένου οι ίδιοι/ες να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους /άτομο μεΑ για τις κατηγορίες Δομών Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 279.000.000 €.
Οι Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr,
από 19/7/2021 – 03/8/2021.
Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα. Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των Φορέων/Δομών περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στις 16/7/2021 στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213-1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714 – email επικοινωνίας: helpdeskenarmonisi@eetaa.gr ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


17 Ιουλίου 2021

Το 1ο Δ.Σ. Δάφνης μεταξύ των σχολείων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022

Ορίστηκαν  οι σχολικές μονάδες   που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022. 

Ανάμεσά τους, το  1ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης.

Θυμίζουμε την περασμένη σχολική χρονιά εντάχθηκαν στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το 4ο Δ.Σ. Δάφνης και το 1ο Δ.Σ. Υμηττού .

Εδώ η απόφαση

Πρόσκληση 7ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης με τηλεδιάσκεψη 19.07.2021Συνεδρίαση της κοινότητας Δάφνης μέσω τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 19η Ιουλίου 2021 και ώρα 19.00 – 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέματα –προβλήματα κοινότητας

Β.  Θέματα:

1. Εισήγηση της Κοινότητας Δάφνης των Δράσεων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο  Επιχειρησιακό & Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν

2. Έκφραση γνώμης  για  εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην περιοχή της Ανω Δάφνης            (Ζωοδόχος Πηγή) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

15 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Ανατολικής Αθήνας για το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης κι εκμετάλλευσης της 18χρονης στην Ηλιούπολη

 

Ένα κορίτσι 18 χρόνων κατήγγειλε πως ήταν αιχμάλωτη στα χέρια ενός αστυνομικού, ο οποίος την χτυπούσε, την βίαζε και την εξέδιδε στην περιοχή της Ηλιούπολης. Το θύμα κατάφερε να δραπετεύσει και να ζητήσει βοήθεια από εργαζόμενη γειτονικής καφετέριας. Αφού ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές για το περιστατικό, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης και στην συνέχεια στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων.
Οργή προκαλεί το γεγονός πως, παρά την 12ωρη εξαντλητική ανάκριση της 18χρονης, δεν έλαβε καμία ιατρική φροντίδα και της απαγορεύτηκε να μιλήσει με τη συνήγορό της, έπειτα από καταγγελία της τελευταίας. Μάλιστα μετά την πολύωρη ανάκρισή της, αλληλέγγυος κόσμος που συγκεντρώθηκε στο χώρο, την είδε να μεταφέρεται με αυτοκίνητο από την Αστυνομία, προς άγνωστη κατεύθυνση, για να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο ώρες αργότερα.
Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο πατέρας της κοπέλας, ο οποίος επίσης την κακοποιούσε σεξουαλικά από την ηλικία των 11 μέχρι 17 ετών. Σημειώνεται ότι συνελήφθη και αυτός.
Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο συμβάν: Συνιστά ένα ακόμη περιστατικό που προστίθεται στη λίστα των βιασμών, των κακοποιήσεων, των γυναικοκτονιών, που τελευταία τείνουν να γίνουν η «νέα κανονικότητα». Είναι σαφές πως, αν δεν είχαν κινητοποιηθεί άμεσα διάφορες φεμινιστικές συλλογικότητες και αν
δεν είχε δοθεί η μάχη από τον απλό κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπόθεση θα είχε θαφτεί – όπως, δυστυχώς, έχει συμβεί με τόσες άλλες.
Αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά η διαρκής κατρακύλα και απώλεια αξιοπιστίας της Ελληνικής Αστυνομίας επί ημερών Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη. Ξετυλίγεται μπροστά μας ακόμη μια υπόθεση συγκάλυψης, με τις ευθύνες να τους βαραίνουν κατ’ αποκλειστικότητα. Ο τρόπος αυτός αντιμετώπισης είναι δυστυχώς ο συνηθισμένος και είναι αυτός που κάνει τα θύματα να σιωπούν προκειμένου να αποφύγουν την στοχοποίηση.
Οφείλουμε να δημιουργήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις ένα πλαίσιο προστασίας μέσα από δράσεις και κινητοποιήσεις, έτσι ώστε οι κακοποιημένες γυναίκες όταν αποφασίσουν να ζητήσουν βοήθεια, να έχουν την απαραίτητη ανακούφιση και προστασία, όχι να βρίσκονται μπροστά σε τείχος αποσιώπησης, αδιαφορίας, ακόμα και στοχοποίησης.
Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή προοπτική και να τηρεί απαρέγκλιτα κάθε κανόνα του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο αγώνας κατά της έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές της, είναι καθημερινός και συνεχής.
Προϋποθέτει αλληλεγγύη και συσπείρωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων, με πρακτικές που θα οδηγούν στην ουσιαστική ισότητα των φύλων.
Ήρθε η ώρα να δράσουμε δυναμικά και συλλογικά. Με πράξεις, με έργα, με διαρκή αναζήτηση της αλήθειας και της διαφάνειας.

13 Ιουλίου 2021

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΣΟΦΟΚΛΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 2021», Παρασκευή 16 Ιουλίου

 


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ “Αrs Aeterna” επαναλαμβάνει, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, το καλοκαίρι του 2021, την παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή, το κορυφαίο ίσως κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

«Σ’ αυτό το νέο και αναθεωρημένο ταξίδι της Αντιγόνης, έχουμε την τύχη να συνυπάρχουμε με έναν κορυφαίο Έλληνα ηθοποιό, τον Θανάση Παπαγεωργίου», αναφέρει στο σημείωμά του για την παράσταση ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.
 
Ο Θανάσης Παπαγεωργίου, στο ρόλο του Κρέοντα, και μια σειρά σημαντικών ηθοποιών, εκπροσώπων της νεότερης γενιάς, με την Χριστίνα Χειλά Φαμέλη , στο ρόλο της Αντιγόνης,  την Ντόρα Μακρυγιάννη [Ισμήνη], τον Μάνο Καρατζογιάννη [Φύλακας, Άγγελος], τον Δημήτρη Σαμόλη [Αίμων], τον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη [Τειρεσίας], αναμετρώνται με το αιώνιο κείμενο του Σοφοκλή.
 
Την σκηνοθεσία υπογράφει ο ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ  με την συνεργασία του ΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ.
 
για περισσσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ κάνοντας κλικ εδώ

1821: Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΙΒΟΥ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 2021», Τρίτη 13 & Τετάρτη 14 Ιουλίου

 

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Δημήτρης Καραντζάς εξετάζουν εκ νέου τη σχέση μας με την εθνική ταυτότητα,  την επανάσταση , τα κατορθώματα και τα ατυχήματα των διακοσίων ετών, τη σχέση μας με την παράδοση, τα καλώς και κακώς κείμενα  και προσκαλούν μια ομάδα σημαντικών συγγραφέων και ένα θίασο πρωταγωνιστών να γιορτάσουν, να χορέψουν να σατιρίσουν και να αναρωτηθούν. Όλοι μαζί φιλοδοξούν να ξανατραγουδήσουν το «χαίρε, ω χαίρε», χωρίς να εμποδίζονται από τα «περασμένα μεγαλεία» και το «διηγώντας τα να κλαις».

 

για περισσσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ κάνοντας κλικ εδώ

ΚΙΝΑΛ: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)

 «Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των κυβερνητικών προθέσεων είναι το ζήτημα της μετεγκατάστασης που σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2022»

Σε πλήρη απαξίωση οδηγεί η κυβέρνηση τα ΕΑΣ, όπως φαίνεται από τις προθέσεις της αναφορικά με την μετεγκατάσταση της εταιρείας, όχι ως μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εξυγίανσης, αλλά ως μέσο για την περαιτέρω υποβάθμιση της εταιρίας, επισημαίνει το ΚΙΝΑΛ.

Σε ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του προς τον υπουργό Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα, το κόμμα κάνει λόγο για «παραβατικές κινήσεις της εταιρείας, όπως η απόφαση του ΔΣ, να συνάψει σύμβαση πλαίσιο με την εταιρεία ONEX για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης με διάθεση εξειδικευμένων βιομηχανικών εργατών για την υλοποίηση βιομηχανικών προγραμμάτων παραγωγής των ΕΑΣ. Μια σύμβαση παράνομη, εκτός των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, διευκολύνοντας κομματικές επιλογές της κυβέρνησης, αλλά κυρίως οδηγώντας στην απώλεια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγή πυρομαχικών και όπλων».

Κατά το ΚΙΝΑΛ, «το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των κυβερνητικών προθέσεων είναι το ζήτημα της μετεγκατάστασης που σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2022. Από την πρόσφατη επίσκεψη της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ στον Υμηττό, επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις και οι φόβοι μας ότι η μετεγκατάσταση δεν αποτελεί για την κυβέρνηση μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εξυγίανσης, αλλά μέσο περαιτέρω υποβάθμισης της εταιρείας.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μόνο για την υλοποίηση των τρεχουσών συμβατικών του υποχρεώσεων το εργοστάσιο του Υμηττού πρέπει να εργάζεται παραγωγικά τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2023 με την προϋπόθεση ότι θα χρηματοδοτηθούν οι πρώτες ύλες και θα προστεθεί εργατοτεχνικό προσωπικό. Είναι επίσης ενδεικτικό το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα της απασχόλησης στην εταιρία. Ενώ υπάρχει αδυναμία υλοποίησης υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων, την ίδια περίοδο, ενθαρρύνεται η έξοδος προσωπικού μέσω της κινητικότητας, ενώ επιδιώκεται μερική κάλυψη αναγκών μέσω εργολαβιών».

Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 17.07.2021 και ώρα 10:00 – 14:00 στον χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων στο πρώην Δημαρχείο Υμηττού

 


Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας  (ΕΚΕΑ) σε συνεργασία με τον Δήμο  Δάφνης-Υμηττού διοργανώνουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,  το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 από τις 10:00π.μ. έως τις 14:00, στον ασφαλή χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων στο  πρώην Δημαρχείο Υμηττού (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1),  ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας  της νόσου Covid- 19.

Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΕΑ και όλες οι μονάδες αίματος που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών στα νοσοκομεία της  χώρας. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά το σχετικό πρωτόκολλο και όλοι οι κανόνες υγιεινής του ΕΟΔΥ.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, καλούνται να κλείσουν ραντεβού στα τηλέφωνα 2132146716 και 2132146726 από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 έως και την Παρασκευή  16  Ιουλίου 2021 (9.00π.μ.-3.00μ.μ.)  προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού.

Η αιμοδοσία είναι δείγμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς και είναι ισχυρό όπλο στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό.

Οι  Εθελοντές Αιμοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) και να αιτηθούν τη νέα ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη με την οποία εξυπηρετούνται από όλες τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

Λόφος ΚΟΠΑΝΑ:Επόμενη συνέλευση της πρωτοβουλίας κατοίκων αύριο Τετάρτη 14/7/2021 στις 8μμ στην πλατεία Ταπητουργείου

Ανοιχτή Πρωτοβουλία κατοίκων Βύρωνα για την υπεράσπιση του λόφου Κοπανά: 
Επόμενη συνέλευση της πρωτοβουλίας κατοίκων αύριο Τετάρτη 14/7/2021 στις 8μμ στην πλατεία ΤαπητουργείουΠαιδική Θεατρική παράσταση "ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ;” το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00 μ.μ. στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης -ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 Παιδική Θεατρική παράσταση "ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ;” το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00 μ.μ. στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης -ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Ελλάδα βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή. Οι αξίες της ελευθερίας και διδασκαλία του Γένους γίνεται στα κρυφά. Η ιστορία ονόμασε κάθε τέτοιο τόπο «Κρυφό σχολειό».

 Η Βασιλική έχει μετατρέψει το κελάρι του σπιτιού της σε ένα τέτοιο σχολείο. Εκεί μαζεύονται η κόρη της και τα γειτονόπουλα και μαθαίνουν για την αξία της ελευθερίας, την επερχόμενη επανάσταση και ό,τι δεν μπορούσε να μάθει κανείς στα φανερά.

Όταν η επανάσταση ξεκινά οι μαθητές αναρωτιούνται αν είναι αλήθεια.

Η επιβεβαίωση έρχεται όταν ένας από τους αγωνιστές της ελευθερίας βαριά τραυματισμένος,  για να κρυφτεί μπαίνει στο σπίτι της Βασιλικής η οποία αποφασίζει να τον κρύψει στο κελάρι. Στο δικό της κρυφό σχολειό.

Εκεί τα παιδιά θα έρθουν αντιμέτωπα με την φρίκη του πολέμου.

Θα μάθουν την αξία του να αγωνίζεσαι και θα καταλάβουν πως η αληθινή νίκη έρχεται με «όπλα» τις αξίες του ανθρώπου, την γνώση και την προσπάθεια. 

Συντελεστές:

Κείμενο-Σκηνοθεσία. Σταύρος Παρχαρίδης.

Σκηνικά-Κοστούμια. Μαρία Παπατζέλου.

Μουσική. Λάζαρος Σουσλόγλου.

Φωτισμοί. Σάββας Σουρμελίδης.

Βίντεο-Βοηθός Σκηνοθέτη: Λεονάρντο Θίμο

Τραγούδι: Μαρίνα

Κλαρίνο: Γιάννης Μαύρος

Διδασκαλία παραδοσιακών χορών. Μαρία Πολύζου.

Παίζουν οι ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης: Πολυχρόνης Κέντρης, Σίλια Κατραλή Μινωτάκη, Όλγα Λουπάκη, Φωτεινή-Χριστίνα Λίτσα, Λεονάρντο Θίμο.

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Σταύρος Παρχαρίδης, Λάζαρος Σουσλόγλου, Κυριακή Παρχαρίδου και στον ρόλο του “Παππού” την φωνή του δανείζει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΧΟΣ

Παραγωγή: Εταιρία Θεάτρου Βορείου Ελλάδος “ΜΑΙΩΤΡΟΝ
23η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13.07.2021 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00πμ – 11:00μμ

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021  και ώρα 10:00 – 11:00  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση μισθωμάτων σχολικών μονάδων Ιανουαρίου – Απριλίου 2021

Θέμα 2ο: Έγκριση του Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2020

Θέμα 3ο: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού Προσωπικού έτους 2022

Θέμα 4ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών

12 Ιουλίου 2021

23η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13.07.2021 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00πμ – 11:00μμ

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021  και ώρα 10:00 – 11:00  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση μισθωμάτων σχολικών μονάδων Ιανουαρίου – Απριλίου 2021

Θέμα 2ο: Έγκριση του Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2020

Θέμα 3ο: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού Προσωπικού έτους 2022

Θέμα 4ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών

11 Ιουλίου 2021

Συγκέντρωση στο υπ. Εσωτερικών για να αποδοθεί ο λόφος στον λαό του Βύρωνα και Υμηττού

 


Τριμελής αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής σωματείων, συλλόγων και φορέων του Βύρωνα για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του λόφου Κοπανά, συναντήθηκε την Τρίτη το μεσημέρι με τον συνεργάτη του υπουργού Εσωτερικών Αντώνη Στέλλα.

Την ίδια ώρα, κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής, πραγματοποιούσε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο. Η συνάντηση ήρθε ως αποτέλεσμα σχετικού αιτήματος που από τις 17 Ιούνη η Συντονιστική Επιτροπή είχε αποστείλει στο υπουργείο Εσωτερικών.

Στη συνάντηση, από πλευράς Συντονιστικής Επιτροπής «τονίστηκαν οι διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες, καθώς τέσσερις δεκαετίες επέτρεψαν δικαστικά να χρονίσει ένα θέμα που έγκαιρα θα έπρεπε οι κυβερνήσεις να έχουν λύσει. Προτάχθηκε η ανάγκη, σε ένα θέμα βαθιά πολιτικό, η λύση να είναι πολιτική, και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία με νομοθετική ρύθμιση θα αποδίδει τον λόφο Κοπανά εκεί που δικαιωματικά ανήκει, στον λαό του Βύρωνα και του Υμηττού», όπως αναφέρει.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου «αφού αναγνώρισε ότι η υπόθεση του λόφου Κοπανά είναι πράγματι μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, επικαλέστηκε έλλειψη κάποιων συμπληρωματικών στοιχείων ώστε αυτά να μελετηθούν και να αξιολογηθούν στο σύνολό τους από τους νομικούς συμβούλους του υπουργείου και παρέπεμψε σε επόμενη συνάντηση σε μια εβδομάδα, που θα είναι σε θέση να ενημερώσει την Επιτροπή, για τις προθέσεις και τις δυνατότητες παρέμβασης του υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Στην ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή καταλήγει: «Αναμένοντας την τοποθέτηση του υπουργείου Εσωτερικών, ας μας επιτραπεί να επαναλάβουμε ότι και σήμερα στη συνάντηση τονίσαμε πως ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι οι χώροι αυτοί θα πάψουν να ικανοποιούν αντικειμενικές ανάγκες του λαού και της νεολαίας της περιοχής, όπως εδώ και 40 χρόνια, αλλά ούτε και πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί».
Πλατεία Καλογήρων - Δάφνη: Δωρεάν rapid test COVID-19, τη Παρασκευή 16.07.2021

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ πραγματοποιούν ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (RAPID COVID-19 TEST) την Παρασκευή 16/7/2021 στις  8.00-13.00.

Οι συμπολίτες μας, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής :

  • Να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες ,αποστάσεις  ασφαλείας ,κτλ)
  • Σε έλεγχο μπορούν να υποβληθούν και παιδιά άνω των δέκα ετών.
  • Απαιτείται αριθμός κινητού τηλεφώνου για την αποστολή αποτελέσματος ως μήνυμα(sms)
  • Δικαίωμα να πραγματοποιήσουν το τεστ θα έχουν όλοι οι κάτοικοι του Δήμου αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.

09 Ιουλίου 2021

ΠΥΡΚΑΛ:Οι Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού επισκέφθηκαν το ΚΚΕ για συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία της Υπουργούπολης στον χώρο των ΕΑΣ-ΠΥΡΚΑΛ

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων για τον χώρο της τ. ΠΥΡΚΑΛ και την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κοινού μετώπου αντίδρασης, επισκεφθήκαμε σήμερα τα γραφεία του ΚΚΕ, όπου και συνομιλήσαμε επί μία και πλέον ώρα με τον βουλευτή κ. Χρήστο Κατσώτη και την κ. Κανέλλα Γεωργοπούλου, για τη, χωρίς διασφάλιση του μέλλοντος της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μετεγκατάσταση των ΕΑΣ και για την ουσιαστική υποβάθμιση της περιοχής μας με τη μεταφορά εννέα υπουργείων και πολλών ακόμα υπηρεσιών στην καρδιά της πόλης μας. Ο διάλογος γόνιμος. Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για δημιουργία Υπουργούπολης στην ΠΥΡΚΑΛ, θα μας βρουν όλους απέναντι!
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Γεννηματά: Επίσκεψη στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα στον Υμηττό – Τι είπε για τη δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου στην ΠΥΡΚΑΛ

 Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στην στήριξή της, τόνισε η Φ. Γεννηματά μιλώντας στους εργαζόμενους στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα στον Υμηττό και επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία «πάρκου» υπουργείων στη θέση των εγκαταστάσεων της εταιρείας, θέτοντας το  ερώτημα αν η απόφαση αυτή (για την οποία δεν προηγήθηκε διάλογος ή διαβούλευση ούτε με τους εργαζόμενους, ούτε με τις τοπικές κοινωνίες), υποκρύπτει και την συρρίκνωση της «εταιρείας» εις βάρος της παραγωγής πυρομαχικών.


Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, επισκέφθηκε, λίγο πριν το μεσημέρι, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, στον Υμηττό και συναντήθηκε με την Διοίκηση, ενώ συνομίλησε και με τους εργαζόμενους.

Το πάρκο υπουργείων υποκρύπτει τη συρρίκνωση της εταιρείας

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανέφερε μεταξύ άλλων στον σύντομο χαιρετισμό της, πως αν το σχέδιο που εκπονήθηκε το 2012-2013 είχε υλοποιηθεί από τις μετέπειτα κυβερνήσεις, σήμερα θα μιλούσαμε για ΕΑΣ χωρίς ελλείμματα, σταθερά στον δρόμο της ανάπτυξης.

Η κ. Γεννηματά επέκρινε την απόφαση του Κυριάκου  Μητσοτάκη για την δημιουργία «πάρκου» υπουργείων, στη θέση των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Συγκροτήματος Εργοστασίων Υμηττού (ΣΕΥ) και την μετεγκατάσταση του ΣΕΥ στο Συγκρότημα Εγκαταστάσεων Λαυρίου.

«Παραμένει ακόμη το ερώτημα αν η απόφαση αυτή, για την οποία δεν προηγήθηκε διάλογος ή διαβούλευση ούτε με τους εργαζόμενους, ούτε με τις τοπικές κοινωνίες,  υποκρύπτει και την συρρίκνωση της «εταιρείας» εις βάρος της παραγωγής πυρομαχικών», σημείωσε.

Διευκρίνισε πάντως, ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν είναι αντίθετο με την μετεγκατάσταση και τη δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου στον Υμηττό, αλλά, όπως είπε, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ πρέπει:

– Να διασφαλίζει την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της ΕΑΣ.

– Να γίνει σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας και τα δικαιώματά τους.

«Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και στην στήριξή της, ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας», κατέληξε.


Θέατρο Βράχων – Η ιστορία και η περιπέτεια ενός εμβληματικού χώρου της Αττικής

1. Εισαγωγικά

Ο Υμηττός είναι ένας από τους σημαντικότερους ελεύθερους χώρους πρασίνου της Αττικής και αναμφίβολα, κάθε πλήγμα που δέχεται το περιβάλλον του ζημιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων ολόκληρου του Λεκανοπεδίου. Ένα τμήμα του βρίσκεται στην περιοχή των Δήμων Δάφνης – Υμηττού και Βύρωνα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ανέκαθεν προνόμιο αλλά και σπουδαία ευθύνη για τους κατοίκους και τις δημοτικές αρχές. Στα παλαιά νταμάρια «Εργάνη», στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το «Θέατρο Βράχων», δεσπόζει ο λόφος Κοπανά. Ήδη δε από τη δεκαετία του 1970, είχαν σημειωθεί στην περιοχή μαζικοί αγώνες, καταλήψεις και κινητοποιήσεις των κατοίκων, φορέων και δημοτικών αρχών, με αίτημα τα παλαιά λατομεία να περιέλθουν στους οικείους Δήμους και ν’ αξιοποιηθούν για την ανέγερση κοινωφελών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής, σε μια περιοχή που γειτνιάζει με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και αντιμετωπίζει, καθ’ όλα τα νεώτερα χρόνια, σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και συρρίκνωσης των ελευθέρων χώρων και του αστικού πρασίνου της.

Εν τέλει, στον χώρο των λατομείων Κοπανά δημιουργήθηκαν σταδιακά από τις δημοτικές αρχές, κατά τη δεκαετία του 1980 και αργότερα, τα Θέατρα Βράχων («Μελίνα Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού»), αθλητικές εγκαταστάσεις με γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αναψυκτήριο καθώς και ένα σχολικό συγκρότημα. Τα Θέατρα Βράχων λειτουργούν εδώ και 35 χρόνια αδιαλείπτως, αποτελώντας στη συνείδηση του φιλοθεάμονος κοινού της πρωτεύουσας έναν από τους πλέον καταξιωμένους χώρους πολιτισμού με σημαντική παρουσία στην καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας κάθε καλοκαίρι μέσα από σειρά σημαντικών και ποιοτικών παραστάσεων και συναυλιών, ενώ και οι αθλητικοί χώροι του Κοπανά προσελκύουν καθημερινά εκατοντάδες δημότες για άθληση και αναψυχή καθώς και ομάδες που πραγματοποιούν στις εγκαταστάσεις τους τις τακτικές προπονήσεις τους.

Και ενώ όλα αυτά διαμόρφωναν, επί δεκαετίες, την καθημερινή ρουτίνα των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, μία δικαστική απόφαση του Εφετείου της Αθήνας στα τέλη του περασμένου έτους, ήρθε να ταράξει για τα καλά τα νερά, ανατρέποντας τα πάντα, καθώς έκρινε ότι ο χώρος του Θεάτρου Βράχων με τις εγκαταστάσεις του ανήκει σε ιδιώτες και ουδέποτε είχε χαρακτήρα δημόσιο και δασικό, όπως ισχυρίζονται οι τοπικοί Δήμοι και το ελληνικό Δημόσιο… Ας δούμε όμως αναλυτικότερα πώς έχουν τα πράματα στη συγκεκριμένη υπόθεση:

2. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του Υμηττού

Σχετικά με τον ορεινό όγκο του Υμηττού ισχύει ένα πλέγμα ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η υπ’ αριθ. 25638/1968απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (Β΄ 669), το περιεχόμενο της οποίας επανελήφθη στην απόφαση 25638/1969 του ιδίου οργάνου (Β΄ 236), δυνάμει της οποίας ο Υμηττός χαρακτηρίσθηκε αρχικά ως «τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους». Ακολούθως, με το πδ/γμα 91/1974 (Α΄ 31) ορισμένη έκταση του Υμηττού κηρύχθηκε «αισθητικό δάσος» και με την απόφαση 38070/1976 του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 683), ιδρύθηκε στον Υμηττό καταφύγιο.


Φωτογραφία του Dmitri Kessel που ελήφθη από την Ακρόπολη των Αθηνών, τον Δεκέμβρη του ‘44. O Kessel ήταν Ουκρανός φωτογράφος, συνεργάτης του περιοδικού LIFE, που φωτογράφησε την Αθήνα στα τέλη του 1944 και οι φωτογραφίες του έμειναν στην ιστορία. Σε πρώτο πλάνο οι στύλοι του Ολυμπίου Διός. Πίσω από τον λόφο του Αρδηττού εκτείνεται ο Βύρωνας. Διακρίνεται το άλσος της Αγίας Τριάδος και μπροστά του τα Δημοτικά Σχολεία. Επίσης, το μετόχι της Αναλήψεως, οι ιερές Μονές Ζωοδόχου Πηγής και Καρέα και τα λατομεία του Κοπανά. Οι περιοχές της Νέας Ελβετίας και της Ζωοδόχου Πηγής είναι ακόμα εξαιρετικά αραιοκατοικημένες, ενώ υπάρχουν λίγα, διάσπαρτα κτίσματα στην περιοχή του Καρέα.

Ολοκληρωμένο καθεστώς προστασίας του όρους θεσπίζεται για πρώτη φορά με το πδ/γμα της 31.08-20.10.1978 (Δ΄ 544), το οποίο προέβλεψε δύο ζώνες προστασίας και καθόρισε τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης ανά ζώνη. Λόγω της αξιόλογης βιοποικιλότητάς του, ο Υμηττός εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000, αποτελώντας Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) με την ονομασία «Υμηττός, Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης», κατά τους ορισμούς της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΕΕ L 206/22.07.1992) «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Έχει επίσης χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» και ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), ενώ αποτελεί και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ). Ωστόσο, παρά την υπαγωγή του σε διαφορετικά καθεστώτα αυξημένης σημαντικής προστασίας, δεν απεφεύχθη η υποβάθμιση του Υμηττού από τις εντατικές οικιστικές πιέσεις και τις ασύμβατες χρήσεις που συντελούνται στον χώρο του συνεπεία και της άμεσης γειτνίασής του με τον οικιστικό ιστό της πρωτεύουσας και ό,τι αυτό σημαίνει.

Το 2017, σε συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με σειρά αποφάσεων (ΣτΕ Ολ 2355-61/2017) της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε το πδ/γμα της 14.06.2011 (Δ΄ 187/16.06.2011) «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού», το οποίο είχε στο μεταξύ εκδοθεί, για τον λόγο ότι η έκδοσή του συντελέσθηκε χωρίς την τήρηση της προβλεπομένης διαδικασίας προηγούμενης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, κατά παράβαση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της κυα 107017/2006. Το διάταγμα αυτό είχε εκδοθεί κατ’ επίκληση του άρθρου 11 του κυρωθέντος με το άρθρο μόνο του πδ/τος της 14.07.1999 (Δ΄ 580) Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, στο οποίο κωδικοποιήθηκε το άρθρο 4 του ν. 1515/1985 (Α’ 18), με σκοπό τον καθορισμό μέτρων για την προστασία του Υμηττού σε αντικατάσταση του πδ/τος της 31.08-20.10.1978 «Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (Δ’ 544), όπως είχε τροποποιηθεί με το πδ/γμα της 17-27.03.1981 (Δ’ 167).

Σήμερα, εν αναμονή ενός νέου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τις επιτρεπόμενες επεμβάσεις και χρήσεις στον Υμηττό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εύλογα υποστηρίζουν πως η παρατεταμένη έλλειψη σαφούς και αποτελεσματικού καθεστώτος προστασίας του όρους και του περιβάλλοντός του ανοίγει τον δρόμο στην αυθαιρεσία, στην αβεβαιότητα και κατ’ επέκταση στην υποβάθμιση και στον μαρασμό.

3. Ιστορικό της υποθέσεως

Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά από το Εφετείο Αθηνών με την απόφασή του 4891/2020, με βάση συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου του έτους 1860, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών, μεταβιβάστηκε (δίχως να εκπονηθεί τοπογραφικό διάγραμμα και με περιγραφή των ορίων βάσει τοπωνυμίων, όπως συνηθιζόταν τότε) η κυριότητα ενός αγρού κειμένου εκτός σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, στη θέση «Κοπανά», «εκ στρεμμάτων πεντήκοντα πλέον ή έλλατον καλλιεργήσιμον και ακαλλιέργητον με βουνό όσον τρέχουν τα νερά …». Τα δε όρια του εν λόγω ακινήτου έγινε δεκτό από το Εφετείο ότι συμπίπτουν με τα όρια των διεκδικουμένων εκτάσεων από τους εκκαλούντες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης. Αργότερα, το 1926, οι κληρονόμοι των αρχικώς κυρίων αποφάσισαν να διανείμουν το επίκοινο, οπότε και συνετάγη για τον επίμαχο χώρο το από 5ης Ιουνίου 1926 τοπογραφικό διάγραμμα, που απεικονίζει τον λόφο Κοπανά με υψομετρικές καμπύλες και με το ρέμα που διέτρεχε το ακίνητο, διαθέτοντας αρκετά σταθερά σημεία της περιοχής που υφίστανται έως και σήμερα. Τότε προσδιορίστηκε ρητά και το εμβαδόν της εκτάσεως, η οποία περιγράφεται ως «αγρός», σε 51 παλαιά στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και 86 παλαιά στρέμματα βουνού, ήτοι λοφώδους εδάφους.


Η περιοχή των λατομείων Κοπανά και των Θεάτρων Βράχων

Το 1927 διαμορφώνεται το σχέδιο πόλεως της περιοχής, ενώ στη σχετική διανομή μετείχαν όλοι οι, κατ’ εκείνον τον χρόνο, υφιστάμενοι εμπράγματοι δικαιούχοι – απώτεροι δικαιοπάροχοι των εκκαλούντων. Στο δε σχετικό συμβόλαιο, του έτους 1927, αναπτύσσεται αναλυτικά η εξέλιξη των δικαιωμάτων εκάστου, οπότε και τακτοποιήθηκαν οριστικώς τα περί κυριότητάς τους ζητήματα. Η ακρίβεια του εν λόγω διαγράμματος της διανομής αναγνωρίστηκε και με την κυα 116680/13.10.1927 (Β’ 84/1927), δυνάμει της οποίας απαλλοτριώθηκε, με βάσει το εν λόγω διάγραμμα, προς αστική εγκατάσταση προσφύγων, η βορείως του ρέματος εκτεινομένη, οικοπεδοποιημένη περιοχή του αρχικού κτήματος, αναφέροντας ως ιδιοκτήτες τους συμμετάσχοντες στη διανομή.

Από το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων και λοιπών στοιχείων που προσκομίστηκαν, το δικαστήριο δέχθηκε ότι τα όρια των γηπέδων ταυτίζονται με εκείνα των κρινομένων αγωγών, στη δε διαπίστωση αυτή συμβάλλει και η ύπαρξη των επικαλουμένων στις αρχικές αγωγές σταθερών σημείων στην περιοχή, όπως π.χ. το τριγωνομετρικό Κοπανά, οι πέριξ κορυφές, το ρέμα, η περίφραξη με συρματόπλεγμα της δυτικής πλευράς του Υμηττού που έγινε από τη Δασική Υπηρεσία. Οι δικαιοπάροχοι των εκκαλούντων είχαν συστήσει στην επίδικη έκταση, από το 1927,λατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «Εργάνη», τα δε γήπεδα επί των οποίων λειτουργούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση παρέμεναν, κατά την εφετειακή απόφαση, στην ιδιοκτησία τους και αργότερα περιήλθαν νομίμως στους κληρονόμους τους, μετά δε το 1953 αγοράσθηκαν από τη λατομική εταιρεία «Εργάνη».

Το 1971, η τότε Διοίκηση, με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αποφάσισε την παύση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη θέση του Υμηττού, οπότε τα λατομεία «Εργάνη» μεταφέρθηκαν σε άλλη, απομακρυσμένη τοποθεσία του βουνού, περιοριζόμενα στο εξής μόνο στην παραγωγή σκυροδέματος στη θέση Κοπανά, μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 1975, οπότε απαγορεύτηκε, με νέα απόφαση της Διοικήσεως, κάθε είδους δραστηριότητα στη θέση Κοπανά, που αφορούσε τη διαχείριση και επεξεργασία λατομικών υλικών και τα λατομεία «Εργάνη» σταμάτησαν οριστικά τη λειτουργία τους υπό οποιαδήποτε μορφή.

Έκτοτε έγιναν από τους φερομένους ως ιδιοκτήτες της εκτάσεως των λατομείων ορισμένες προσπάθειες επαναφοράς του περιβάλλοντος της περιοχής στην προτέρα μορφή του και ο χώρος παρέμεινε ανεκμετάλλευτος μέχρι το έτος 1977, οπότε με την απόφασή του 47/1977, το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα, στηριζόμενο στην ήδη υφισταμένη μελέτη αποκατάστασης του χώρου και στην «ομόθυμη βούληση των δημοτών του», κήρυξε, προς ικανοποίηση της δημόσιας ωφέλειας, αναγκαστική απαλλοτρίωση του επίμαχου λατομικού χώρου, με σκοπό «τη συνδυασμένη αποκατάσταση και μετάλλαξή του σε δημοτικό άλσος». Η απαλλοτριωτική εκείνη απόφαση εγκρίθηκε εν συνεχεία με την υπ’ αριθ. 15978/30.6.1979 νομαρχιακή απόφαση, μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 139 αριθ. 324 των βιβλίων μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Βύρωνα και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Δ’ 456/4.9.1979. Ωστόσο, η απαλλοτρίωση του χώρου ουδέποτε συντελέστηκε, καθώς ο υπόχρεος Δήμος δεν κατέβαλε ποτέ το τίμημα της ορισθείσας αποζημιώσεως των ιδιοκτητών για την αποδέσμευση της εκτάσεως από την ιδιοκτησία τους και τη νόμιμη περιέλευσή της στη δημόσια πλέον κτήση. Ως εκ τούτου, με τη νομίμως δημοσιευθείσα υπ’ αριθ. 617/1988 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Βύρωνα η εν λόγω απαλλοτρίωση ανακλήθηκε, λόγω παρόδου 20ετίας άνευ καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.


Η Μελίνα Μερκούρη με τον Ανδρέα Λεντάκη

Ήδη δε από το 1981, οι δήμαρχοι Βύρωνα Δημήτρης Νικολαΐδης και Υμηττού Ανδρέας Λεντάκης, από κοινού με σημαντικούς εκπροσώπους της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου, όπως η τότε υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, ο σκηνοθέτης Μίνως Βολανάκης, ο ηθοποιός Γιάννης Βόγλης και αρκετοί άλλοι, ξεκίνησαν προσπάθειες για τη δημιουργία του Θεάτρου Βράχων Υμηττού – Βύρωνα και του πρώτου Φεστιβάλ στον χώρο των νταμαριών. Κοινό όραμα όλων ήταν η αξιοποίηση θέσεων πρώην νταμαριών της Αττικής για τη δημιουργία χώρων πολιτισμού για τους κατοίκους κυρίως των υποβαθμισμένων περιοχών του λεκανοπεδίου, όπως έγινε και στην Πετρούπολη (Θέατρο Πέτρας) και στη Νίκαια (Κατράκειο Θέατρο). Το 1981 συντελείται και η σύνταξη προσωρινών κτηματικών χαρτών δασικών εκτάσεων βάσει του ν. 248/1976, οπότε το λατομείο Κοπανά χαρακτηρίστηκε «δημόσια δασική έκταση». Κατά δε του χαρακτηρισμού της αυτού ασκήθηκαν νομίμως σχετικές ενστάσεις από τους ενδιαφερομένους ιδιώτες και νυν εκκαλούντες.

Κατά το διάστημα των ετών 1984-1986 και οι δύο δήμοι (Βύρωνα και Υμηττού) προχώρησαν σε λαϊκές κινητοποιήσεις και καταλήψεις για τη διεκδίκηση του χώρου των λατομείων, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και εργασίες διαμόρφωσής του σε θέατρο και γήπεδα. Ο Δήμος Υμηττού κατέλαβε τμήμα της εκτάσεως και το διαμόρφωσε σε γήπεδο. Οι φερόμενοι ως ιδιόκτητες άσκησαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, την οποία κέρδισαν σε βάρος των δημάρχων Νικολαΐδη και Λεντάκη και διατάχθηκε ο Δήμος Υμηττού να επαναφέρει την έκταση στην προηγούμενη κατάσταση. Ωστόσο ο Δήμος Υμηττού δεν συμμορφώθηκε, ενώ το 1986 ο δήμος Βύρωνα κατέλαβε και την υπόλοιπη έκταση. Νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ασκήθηκε τότε από τους ιδιώτες – φερομένους ως ιδιοκτήτες κατά των δύο Δήμων, οι οποίοι ωστόσο και πάλι δεν συμμορφώθηκαν και προχώρησαν στην πλήρη κατασκευή του Θεάτρου Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», χωρητικότητας 3.000 θέσεων στα νταμάρια. Μέρος των υλικών μάλιστα προσφέρθηκαν από την ίδια την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, στενή φίλη του τότε δημάρχου Υμηττού Ανδρέα Λεντάκη. «Σε χρόνο ρεκόρ», αναφέρει ο απολογισμός του Δήμου Υμηττού του έτους 1986, «κατασκευάστηκε το Θέατρο Βράχων για 3.000 θέσεις στα νταμάρια Κοπανά. Η δαπάνη του ξεπέρασε τα 15.000.000 δρχ. από τα οποία τα 5.000.000 ήταν προσφορά εργασίας του Δήμου Υμηττού».

Ο ίδιος ο Ανδρέας Λεντάκης και ο Δημήτρης Νικολαΐδης υποχρέωσαν τη ΔΕΗ να κατασκευάσει ειδικό υποσταθμό για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις που ανήγειραν, κατασκεύασαν χώρους υγιεινής, αναψυκτήριο, διαμόρφωσαν τον χώρο προσέλευσης του κοινού και τους χώρους πάρκινγκ και ανακατασκεύασαν τον χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου. Τον Αύγουστο του 1986, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Θεάτρου Βράχων, δόθηκαν οι πρώτες παραστάσεις από τον Δήμο Υμηττού με το 1ο Φεστιβάλ «Λόγου και Τέχνης».Αρχικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και, στη συνέχεια, και όλες όσες ακολούθησαν, χρηματοδοτούν ετησίως τον δήμο για την οργάνωση του Φεστιβάλ στο Θέατρο Βράχων. Ουδέποτε ωστόσο δόθηκε -έως και σήμερα- στη δημοσιότητα από τους Δήμους Βύρωνα και Υμηττού σχετικό παραχωρητήριο από το Δημόσιο, έστω για τις χρήσεις των εγκαταστάσεων, παρ’ όλο που και οι δύο ως άνω ενδιαφερόμενοι Δήμοι ισχυρίζονται παγίως πως η έκταση τους έχει παραχωρηθεί, κατά το παρελθόν, από το Δημόσιο στο οποίο ανήκει κατά τους ισχυρισμούς τους. Ταυτόχρονα, μέσα από το Φεστιβάλ, το Θέατρο Βράχων έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα και μία από τις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές των δήμων Υμηττού και Βύρωνα αναβαθμίστηκε και κατέστη στο εξής ένας από τους πιο αξιόλογους χώρους πολιτισμού και αναψυχής του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Το 1987, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες της εκτάσεως προκαλούν την έκδοση αποφάσεως του εισαγγελέα εφετών, με την οποία ο Δήμος Βύρωνα διατάσσεται να επαναφέρει την έκταση στην προηγούμενη κατάσταση. Ωστόσο ούτε και αυτή τη φορά συμμορφώνεται ο δήμος, ενώ το 1987, το αρμόδιο ειρηνοδικείο αποδέχεται τις ασκηθείσες ενστάσεις τους κατά  των  κτηματικών  χαρτών του 1981 και διατάσσει τη διόρθωσή τους. Όμως την επομένη χρονιά (1988) ο Δήμος Υμηττού ανοίγει δρόμο στην έκταση και διοργανώνει νέα κατάληψη του χώρου. Ως αποτέλεσμα, ασκούνται νέα ασφαλιστικά μέτρα από τους φερομένους ως ιδιοκτήτες, που καταλήγουν σε εισαγγελική απόφαση για βίαιη έξωση των δήμων. Για ακόμα μια φορά ωστόσο οι δύο δήμοι αρνούνται να συμμορφωθούν και συνεχίζουν τα έργα στον χώρο αλλά και τις κινητοποιήσεις τους.


Το θέατρο «Άννα Συνοδινού» (ieidiseis.gr)

Το 1995-1997 κατασκευάζεται έτσι και το δεύτερο θέατρο «Άννα Συνοδινού», ενώ εντός του 1996 απαλλοτριώνεται νέος χώρος της έκτασης, από τον ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων), προκειμένου να χτιστεί το 5ο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Το 2000 γίνεται αυτοψία της Πολεοδομίας Αθηνών στις εργασίες κατασκευής των θεάτρων και διατάσσεται η άμεση διακοπή τους καθώς προέκυψε πως δεν υπήρχε οικοδομική άδεια. Παρ’ όλα αυτά και ενώ ο χώρος προστατευόταν ως β’ ζώνη Υμηττού, το 2000 χτίστηκε το αναψυκτήριο – εστιατόριο «Άστρα». Συνολικά, στα νταμάρια Κοπανά διαμορφώθηκαν σταδιακά από τις δημοτικές αρχές οι εξής χώροι πολιτισμού και αθλητικών εγκαταστάσεων: τα δύο Θέατρα Βράχων («Μελίνα Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού»), τρία γήπεδα 5×5, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ καθώς και το αναψυκτήριο.

Η δικαστική διαμάχη των φερομένων ως ιδιοκτητών της εκτάσεως κατά των δήμων Υμηττού και Βύρωνα, ξεκινά το 2003 και το 2005, όταν κατατέθηκαν οι πρώτες αγωγές με δεκαοκτώ (18) ενάγοντες, για τη διεκδίκηση της εκτάσεως των παλαιών λατομείων που, κατά τους ισχυρισμούς τους, τους ανήκε. Το Δημόσιο ισχυρίζεται στην πρωτοδίκη δίκη, ότι τα επίμαχα γεωτεμάχια ήταν δημόσιες δασικές εκτάσεις που είχαν περιέλθει στην κυριότητά του. Τελικά, το 2016 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφασή του υπ’ αριθ. 715/2016, δικαίωσε την πλευρά των Δήμων Βύρωνα, Δάφνης – Υμηττού και του παρεμβαίνοντος στη δίκη Ελληνικού Δημοσίου, δεχόμενο ότι τα επίμαχα γεωτεμάχια ήταν «δημόσιες εκτάσεις οι οποίες περιήλθαν στην αποκλειστική κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου με τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως το 1832, βάσει των πρωτοκόλλων του Λονδίνου το 1830» και ως «εγκαταλελειμμένα από τους Οθωμανούς και καταληφθέντα και δημευθέντα από το ίδιο το ελληνικό κράτος κατά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, ως δάση με το βασιλικό διάταγμα του 1836, ως βοσκότοποι με το βασιλικό διάταγμα του 1833, ως αδέσποτα κτήματα με το βασιλικό διάταγμα του 1837 και τακτική ή έκτακτη χρησικτησία». Όσον αφορά τον δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων, η πρωτόδικη απόφαση δέχτηκε ότι: «Οι επίδικες εκτάσεις είχαν κατά τον χρόνο 1875-1878 τη μορφή δασικής εκτάσεως καθώς καλύπτονται από δάσος χαμόδεντρων».

Το 2017 οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες ιδιώτες προσέφυγαν στο Εφετείο Αθηνών κατά της πρωτόδικης αποφάσεως. Στις 10.09.2019, εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου υπ’ αριθ. 4891/2020, η οποία βρίσκεται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, καθώς το Εφετείο έκρινε ότι η πρωτόδικη απόφαση προέβη σε όλως εσφαλμένη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, οι δε επίμαχες εκτάσεις δεν είναι ούτε υπήρξαν ποτέ δημόσιες και δασικές, αλλά σύμφωνα με το κείμενο της εφετειακής αποφάσεως, ο χώρος αναγνωρίζεται ότι ανέκαθεν ανήκε στην ιδιοκτησία των εκκαλούντων ιδιωτών, ανατρέποντας πλήρως το σκεπτικό της οριστικής αποφάσεως 715/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε κρίνει ότι κύριος του χώρου ήταν το ελληνικό Δημόσιο. Ο χώρος που αναγνωρίζεται ως ιδιωτικός, δυνάμει της εφετειακής αποφάσεως, έχει έκταση 104 στρεμμάτων, ανήκει στη Β’ Ζώνη Υμηττού (χώρος των πρώην λατομείων Κοπανά) και περιλαμβάνει το Θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού» (όχι το μεγαλύτερο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»), το πάρκινγκ, τις αθλητικές εγκαταστάσεις της «Εργάνης», το μισό γήπεδο του Υμηττού, το αναψυκτήριο «Άστρα» και μέρος του λόφου Κοπανά.

Το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και οι οικείοι Δήμοι Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού διατείνονται, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, πως ο χαρακτήρας των εκτάσεων δεν έχει αλλάξει, πως το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής ανήκει στη ζώνη Α’ προστασίας του Υμηττού, δηλαδή σε περιοχή υψηλής προστασίας της φύσης και μνημείων, ενώ οι εγκαταστάσεις ανήκουν στη ζώνη Ε1, στην οποία επιτρέπονται κατασκευές για χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής. Η  δε έκταση παραμένει, κατά τους ισχυρισμούς τους, δημόσια, δασική και αναδασωτέα, χωρίς ουδέποτε να έχει αποχαρακτηριστεί. Ήδη δε οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι Δάφνης – Υμηττού και Βύρωνα έχουν προβεί στην κατάθεση αιτήσεως αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Εφετείου, που παραχώρησε στους φερομένους ως ιδιοκτήτες ιδιώτες την επίμαχη έκταση, βάσει τίτλων ιδιοκτησίας που ανάγονται στην οθωμανική περίοδο.


Τα Θέατρα Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού» στο παλιό νταμάρι

4. Αντιδράσεις, παρατηρήσεις και προβληματισμοί

Σημαντικά ερωτηματικά εγείρονται εν προκειμένω από πολίτες, ενώσεις προσώπων και φορείς σχετικά με την παρατεταμένη ολιγωρία των τοπικών δημοτικών αρχών και των δύο εμπλεκομένων Δήμων (Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού), κυρίως όσον αφορά την τακτική και τους χειρισμούς τους που είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του έτους 1977, λόγω μη καταβολής των αναγκαίων αποζημιώσεων, συνεπεία της οποίας δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί νόμιμα η διαδικασία περιέλευσης του χώρου στην ιδιοκτησία του Δημοσίου και περαιτέρω αξιοποίησής του ως άλσους με χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.

Η είδηση της εκδόσεως της αποφάσεως του Εφετείου έπεσε κυριολεκτικά ως «κεραυνός εν αιθρία» στην περιοχή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά και άμεσες κινητοποιήσεις φορέων, συλλόγων, δημοτικών παρατάξεων και μεμονωμένων δημοτών, προκειμένου να μην αλλάξει το καθεστώς του χώρου του Θεάτρου Βράχων. Πορείες διαμαρτυρίας, δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου από εκπροσώπους φορέων, διακίνηση κειμένου συλλογής υπογραφών και σχετικό διαδικτυακό ψήφισμα καθώς και πολλές άλλες δράσεις λαμβάνουν χώρα καθ’ όλο το τελευταίο διάστημα στον Βύρωνα και στον Υμηττό, για τη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής των νταμαριών του Κοπανά ως κοινοχρήστου.

Τις κινητοποιήσεις των δήμων και των κατοίκων, μεταξύ άλλων, στηρίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ενώ προς την ίδια κατεύθυνση κινητοποιήθηκαν και τα πέντε (5) αθλητικά σωματεία (Δόξα Βύρωνα, Αθηναϊκός, Α.Ο. Βύρωνα, Αστέρας Βύρωνα και Cobra) τα οποία στεγάζονται σήμερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Εργάνη» εντός του επίμαχου χώρου. Σημειωτέον ότι εκτός από τις προπονήσεις των ανδρικών ομάδων, στα γήπεδα αθλούνται περίπου 1.000 παιδιά – μέλη των σωματείων, ενώ στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται και καλοκαιρινές ημερήσιες κατασκηνώσεις του δήμου καθώς και οι μαθητικοί αθλητικοί αγώνες «Παμβυρώνεια».

Τη στήριξή της στο αίτημα των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού για τη διεκδίκηση του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής των Θεάτρων Βράχων, εξέφρασε και η Περιφέρεια Αττικής, με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, της 28ης Απριλίου 2021, με την οποία, μεταξύ άλλων, αιτείται από την Κυβέρνηση να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου οι εκτάσεις «να παραμείνουν στο Δημόσιο, ως ένας υπερτοπικός πνεύμονας πρασίνου, ως αθλητικό και πολιτιστικό πάρκο και ως υπόδειγμα ελευθέρου χώρου αναγκαίου για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής». Στην ίδια κατεύθυνση, την 7η Ιουνίου 2021,εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα, ψήφισμα για την προάσπιση του δημοσίου, κοινωφελούς και δασικού χαρακτήρα του Λόφου Κοπανά και της περιοχής των πρώην λατομείων «Εργάνης». Τις προσπάθειες αυτές των δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού στηρίζει με σχετική ανακοίνωσή του και ο όμορος Δήμος Καισαριανής, με σκοπό τη διατήρηση του υφισταμένου καθεστώτος στον χώρο των Θεάτρων Βράχων.

Σε μία από τις τελευταίες δε ανοιχτές συγκεντρώσεις που διοργανώθηκαν στην περιοχή, αποφασίστηκε η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που θα αποδίδει αμετάκλητα τον λόφο Κοπανά στους δημότες του. Οι κάτοικοι αντιδρούν κυρίως επειδή με την εφετειακή απόφαση βλέπουν έναν πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής της πόλης, στην οποία μεγάλωσαν, να καταργείται από την κοινή χρήση και απόλαυση, στην οποία τον είχαν συνηθίσει έως σήμερα και παράλληλα τη ματαίωση ενός ολόκληρου οράματος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε η μεταμόρφωση της πρώην υποβαθμισμένης περιοχής των νταμαριών του λόφου Κοπανά σε έναν προβεβλημένο χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης, αθλητισμού και πολιτισμού.

Η Αντιπρόεδρος Δικτύου Πολιτισμού Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού, κα Ελένη Βασιλοπούλου, αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: «Μοιάζει σαν ένα κακό όνειρο αυτό που συμβαίνει με την περιοχή του Θεάτρου Βράχων και του λόφου Κοπανά. Όταν ο Μίνως Βολανάκης το 1980, με δικές του δαπάνες και πολύ ιδρώτα, έστησε τις “Γιορτές των βράχων”, στο θέατρο “Μεταμόρφωση” (όπως το ονόμασε), εμείς νέοι/ες και άγουροι/ες νοιώσαμε το θεϊκό άγγιγμα της τέχνης από μεγάλους καλλιτέχνες, που έβλεπαν με δυναμικό τρόπο τη λειτουργία παλαιών λατομείων σε όλη την Αττική. Έννοια τους ήταν οι χώροι αυτοί να οργανωθούν για τον λαό και τη νεολαία των λαϊκών περιοχών. Το 1986, μετά την εγκατάσταση του θεάτρου του Πίτερ Στάιν από την Πετρούπολη στα δικά μας νταμάρια, χάρη στις ενέργειες της Μελίνας Μερκούρη και του αγώνα των αείμνηστων δημάρχων Ανδρέα Λεντάκη και Δημήτρη Νικολαΐδη, ξεκινά η λειτουργία του θεσμού με εκδηλώσεις.

Τη δεκαετία του ‘90, με την υποστήριξη του Θάνου Μικρούτσικου, τότε υπουργού πολιτισμού, φτιάχνεται το μικρό χειροποίητο Θέατρο “Άννα Συνοδινού” για μικρότερες παραγωγές. Σταδιακά ο χώρος διαμορφώνεται με παλιά βαγόνια, γίνονται βοηθητικοί χώροι, κυλικεία, φυτεύσεις, αναγκαίες ήπιες παρεμβάσεις και φτάνουμε στην εικόνα των θεάτρων, όπως τα γνωρίζουν χιλιάδες επισκέπτες και φανατικοί υποστηρικτές. Από το 2012 τα θέατρα λειτουργούν με ευθύνη του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού. Κάθε χρόνο, παρά τις δυσκολίες εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας τώρα, το Φεστιβάλ φιλοξενεί τον ανθό των Ελλήνων καλλιτεχνών αλλά και σχήματα από το εξωτερικό και συμβάλλει δημιουργικά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του λεκανοπεδίου. Η μαγεία κάθε βραδιάς, όταν ο βράχος γίνεται το σκηνικό που αγκαλιάζει δημιουργούς και θεατές, γίνεται σημείο αναφοράς, κομμάτι της συλλογικής μνήμης, τρυφερή ανάμνηση για χιλιάδες ανθρώπους. Φωτογραφίες και βίντεο ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, κάνουν αυτό το τοπίο μοναδικό και ονειρικό.

Είχα τη χαρά και την τιμή, το 2018, να συμβάλω στην παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για τα θέατρα, παραγωγή του Δικτύου με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, σε σκηνοθεσία Χάρη Γιουλάτου, νέου βραβευμένου Βυρωνιώτη σκηνοθέτη. Το ντοκιμαντέρ “Στη σκιά των βράχων” πήρε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και αποτελεί την πρώτη παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από το Φεστιβάλ. Τα σχέδιά μας, οι στόχοι μας, φιλόδοξοι και καινοτόμοι, υλοποιούνται αργά και βασανιστικά. Η σπουδαία ιστορία του χώρου, των ανθρώπων που διεκδίκησαν και υπηρέτησαν τον θεσμό, η πορεία καλλιτεχνών, καταξιωμένων σήμερα, που πρωτοεμφανίστηκαν σε αυτά τα θέατρα, γίνονται η ασπίδα προστασίας του! Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την ιστορία, ειδικά “όταν η ανάγκη γίνεται ιστορία”».

Καθίσταται επομένως σαφές, μέσα από αυτή την ιδιαίτερη -για τα αυτοδιοικητικά αλλά και για τα δικαστικά χρονικά της χώρας μας- υπόθεση, ότι εδώ συγκρούονται δύο διαμετρικά αντίθετοι κόσμοι: Από τη μία πλευρά οι κάτοικοι της περιοχής, οι δημότες, οι επισκέπτες και απλοί χρήστες του χώρου των νταμαριών του Κοπανά, που -ανεξάρτητα από τις όποιες διοικητικές εκκρεμότητες και διαδικασίες, επί δεκαετίες έζησαν με την πεποίθηση ότι ο χώρος στον οποίο απολάμβαναν τις αγαπημένες τους συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις ή που αθλούνταν ή έκαναν τον περίπατό τους με θέα το λεκανοπέδιο, είναι δημόσιος, κοινόχρηστος και ελεύθερος για χρήση και αναψυχή και δεν θα μπορούσαν να δεχτούν -τόσες δεκαετίες μετά- μια ανατροπή του καθεστώτος αυτού που αυτομάτως θα σήμαινε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και κατάργηση της δυνατότητάς τους για απρόσκοπτη χρήση και απόλαυση του χώρου. Και από την άλλη, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες της εκτάσεως αυτής, οι οποίοι -αν γίνουν δεκτά και αμετακλήτως στον Άρειο Πάγο όσα έκρινε η εφετειακή απόφαση- βλέπουν εδώ και δεκαετίες την περιουσία τους, από την οποία έχουν αποξενωθεί χωρίς να τους έχει καταβληθεί νόμιμη αποζημίωση ή άλλο τίμημα κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, να έχει περιέλθει στην πλήρη εξουσία και εκμετάλλευση των δημοτικών αρχών της περιοχής, οι οποίες πραγματοποιούν σημαντικά κέρδη ετησίως από την πολιτιστική και αθλητική εκμετάλλευση του χώρου που το Εφετείο έκρινε ότι τους ανήκει.

Και ανάμεσά τους, οι οικείες δημοτικές αρχές και το ελληνικό Δημόσιο, που αφ’ ενός δεν αξιοποίησαν ποτέ τη δυνατότητα νόμιμης μετατροπής του χώρου σε δημοτικό άλσος αφήνοντας την απαλλοτριωτική διαδικασία του 1977 να παρέλθει άπρακτη και, τελικά, να ανακληθεί, και αφ’ ετέρου θεώρησαν εσφαλμένα ως δεδομένο και απρόσβλητο το σκεπτικό της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, που τους δικαίωνε πρωτοδίκως, με αποτέλεσμα να αιφνιδιαστούν από το περιεχόμενο της εφετειακής αποφάσεως που έκρινε εντελώς αντίθετα, ανατρέποντας το έως τώρα καθεστώς ιδιοκτησίας και διαχείρισης του χώρου.

Όπως άλλωστε ευθέως καταγγέλλεται, με βάση τα δημοσιεύματα στον Τύπο όλων αυτών των κρίσιμων μηνών, που ακολούθησαν την έκδοση της αποφάσεως του Εφετείου, οι δημοτικές αρχές προφανώς και γνώριζαν, όλα αυτά τα χρόνια, τη δικαστική διαμάχη στην οποία εμπλέκονταν για τη διεκδίκηση του χώρου καθώς και την ανάκληση της απαλλοτριώσεως λόγω μη καταβολής εκ μέρους τους των νομίμων αποζημιώσεων, που ματαίωσε -ήδη από το 1979- τη νόμιμη διαδικασία αξιοποίησης του χώρου ως δημοτικού άλσους με χρήσεις αστικού πρασίνου και αναψυχής. Οι δύο δήμαρχοι (Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού) επικαλούνται επανειλημμένα ότι η επίμαχη έκταση ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο τους τη μεταβίβασε, και ότι η απόφαση του Εφετείου είναι γι’ αυτούς ανεξήγητη και πως είναι αποφασισμένοι ν’ αξιοποιήσουν κάθε ένδικο μέσο για να την ανατρέψουν, προκειμένου να παραμείνει η περιοχή στην κυριότητα του Δημοσίου έχοντας τις χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής που ήδη φιλοξενεί. Ωστόσο το γεγονός ότι η έκταση αυτή είχε κατά το παρελθόν (1977) κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, προκειμένου να μπορέσει εν συνεχεία να μετατραπεί νομίμως σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και αναψυχής, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον επικαλούμενο από τους δύο δήμους δημόσιο χαρακτήρα της. Τούτο, υπό την έννοια ότι αν η έκταση ήταν όντως δημόσια, δεν θα προέκυπτε ανάγκη αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς της, προκειμένου να επέμβει νομίμως η δημοτική αρχή σε αυτήν για να την αναπλάσει και να την αξιοποιήσει.

Σε τούτο άλλωστε συνηγορεί, όπως δημόσια καταγγέλλεται και είδαμε και πιο πάνω, και το γεγονός ότι και ο ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων) προέβη κατά το παρελθόν, σε εξαγορά από τους εν λόγω ιδιώτες μέρους της εκτάσεως της ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να οικοδομήσει σε αυτήν τα υφιστάμενα σήμερα σχολεία της περιοχής. Αξιοσημείωτο ακόμα είναι ότι και στην τοπική Εφημερίδα «Δήμος και Πολιτεία» (τεύχος 13/Ιουνίου 2021, σελ. 12) ξεκάθαρα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Ποτέ δεν ανήκαν στον δήμο Βύρωνα οι διεκδικούμενες από τους ιδιώτες εκτάσεις. Δεν ήταν ποτέ δικές μας και δυστυχώς δεν φροντίσαμε να γίνουν δικές μας όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να ψάχνουμε εναγωνίως -και αρκετά όψιμα- στήριξη από κάθε δυνατή πλευρά».

Παράλληλα, και οι αιτιάσεις που εγείρονται καθ’ όλο το διάστημα των κινητοποιήσεων ότι είναι απαράδεκτη η εκ μέρους του δικαστηρίου επίκληση της νομοθεσίας των Οθωμανών για τη θεμελίωση της ιδιοκτησίας των εκκαλούντων ιδιωτών στον χώρο με βάσει το σκεπτικό της εφετειακής αποφάσεως, δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να ευσταθούν, δεκτού γενομένου από τη θεωρία και την πράξη του δικαίου, ότι -είτε το θέλουμε είτε όχι- η οθωμανική νομοθεσία ήταν η μόνη ισχύουσα κατά τη σύσταση του νέου Ελληνικού κράτους, προκειμένου να περιγράψει με κάποια ασφάλεια την αληθή κατάσταση της ιδιοκτησίας εκάστου πολίτη και του ίδιου του Ελληνικού δημοσίου τότε, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο κάθε περιοχή της ελληνικής Επικράτειας κατέστη μέρος αυτής μετά την απελευθέρωσή της. Άλλωστε οι αιτιάσεις αυτές αποκτούν εν μέρει και χαρακτήρα υποκριτικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το 2016, είχε ομοίως θεμελιώσει την κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου επί των επιδίκων εκτάσεων επίσης επί τη βάσει του Οθωμανικού δικαίου, πλην όμως τότε -επειδή προφανώς η πρωτόδικη απόφαση ήταν ευνοϊκή για τους δύο Δήμους και για το Δημόσιο- δεν είχαν εγερθεί ανάλογες αντιρρήσεις τους όσον αφορά την επίκληση της Οθωμανικής νομοθεσίας!

5. Η απόφαση 4891/2020 του Εφετείου Αθηνών                                                          

Η έφεση των ιδιωτών – φερομένων ως ιδιοκτητών της επίδικης εκτάσεως ασκήθηκε κατά της οριστικής αποφάσεως 715/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία, κατόπιν εκτιμήσεως των αποδείξεων που είχαν προσκομισθεί κατ’ επιταγή των υπ’ αριθ. 7346/2005 και 8473/2009 προδικαστικών (μη οριστικών) αποφάσεων, ύστερα από νόμιμη επανάληψη της δίκης που είχε διακοπεί λόγω θανάτου των αρχικών εναγόντων, έγινε δεκτή η έφεση των εκκαλούντων και με την υπ’ αριθ. 4891/2020 απόφασή του το Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτό ότι οι εκκαλούντες είναι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι, κατά τα αναφερόμενα στην έφεση ποσοστά, πέντε (5) ακινήτων στην επίδικη περιοχή. Το δε δικαίωμα συγκυριότητάς τους απέκτησαν, κατά την εφετειακή απόφαση, παραγώγως, δυνάμει των επικαλουμένων νομίμως μεταγεγραμμένων τίτλων, καθώς και πρωτοτύπως, με τακτική και έκτακτη χρησικτησία, ασκώντας επ’ αυτών τις μνημονευόμενες διακατοχικές πράξεις, με καλή πίστη, διάνοια κυρίου και νόμιμο τίτλο από το 1860, συνυπολογίζοντας στη δική τους νομή και τον χρόνο νομής των δικαιοπαρόχων τους. Ισχυρίστηκαν ακόμα οι εκκαλούντες ότι κατά τα έτη 1984 και 1986, οι εφεσίβλητοι Δήμοι Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού, κατέλαβαν τμήματα των ακινήτων τους, τους απέβαλαν από τη συννομή τους και αμφισβητούν τη συγκυριότητά τους, ζήτησαν δε να αναγνωριστεί η συγκυριότητά τους στα επίδικα ακίνητα.

Επ’ αυτών οι εκκαλούμενοι Δήμοι και το παρεμβαίνον Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίστηκαν ότι δικαίωμα χρήσεως των επιδίκων ακινήτων παραχωρήθηκε σε αυτούς από τον αληθή κύριο, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και ότι τα επίμαχα γεωτεμάχια είναι δημόσιες δασικές εκτάσεις οι οποίες περιήλθαν στην αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου: α) δυνάμει της από 9ης Ιουλίου 1932 Συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως και των από 3ης Φεβρουαρίου 1830, 4ης/16ης Ιουνίου 1830 και 19ης Ιουνίου/1ης Ιουλίου 1830 Πρωτοκόλλων του Λονδίνου, άλλως β) ως εγκαταλελειμμένα από τους Οθωμανούς και καταληφθέντα και δημευθέντα από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, άλλως γ) ως δάση δυνάμει του βδ/τος της 17ης/29ης Νοεμβρίου 1836, άλλως δ) ως βοσκότοποι ή λιβάδια, δυνάμει του βδ/τος της 3ης/15ης Δεκεμβρίου 1833, άλλως ε) ως αδέσποτα κατ’ άρθρο 16 του βδ/τος της 10ης Ιουλίου 1837, άλλως στ) με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία.


Ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων

Από τον συνδυασμό της ως άνω επικληθείσας νομοθεσίας και των άρθρων 18 και 21 του νόμου της 21ης Ιουνίου/10ης Ιουλίου 1837 «περί διακρίσεως κτημάτων» (άρθρο 51 ΕισΝΑΚ) το δικαστήριο έκρινε ότι η έκτακτη χρησικτησία χωρεί και επί εθνικών δασών, εφ’ όσον η τριακονταετής νομή επ’ αυτών είχε συμπληρωθεί μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 1915. Εφ’ όσον όμως έχει συμπληρωθεί μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 1915 ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας, δεν έχουν εφαρμογή και δεν ασκούν καμία έννομη επιρροή σε σχέση με την κυριότητα που αποκτήθηκε με αυτή, οι διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4173/1929, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 του α.ν. 1539/1938 και 16 του α.ν. 192/1946, επαναλήφθηκαν δε σε εκείνη του άρθρου 58 του νδ/τος 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος», με τις οποίες ορίζεται ότι νομέας σε δημόσια κτήματα θεωρείται το Δημόσιο, έστω και αν δεν ενήργησε σε αυτά καμία πράξη νομής και ότι μόνον η βοσκή επί δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, λιβαδιών και χορτολιβαδικών εδαφών δεν θεωρείται ποτέ ως πράξη νομής ή οιονεί νομής και ότι η νομή από τρίτους στα ακίνητα αυτά θεωρείται ότι ασκείται μόνο με την υλοτομία ή την εκμετάλλευσή τους ως ιδιωτικών εκτάσεων, με βάση σχετική άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής. Ούτε επίσης ασκεί επιρροή στην κυριότητα που αποκτήθηκε η μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 1 του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», με την οποία ορίζεται ότι: «Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων ή διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγομένου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ’ ου η αίτηση, και φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο προβάλλει ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα, εμπράγματο ή μη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την παρ’ αυτώ ύπαρξη του δικαιώματός του» και πολύ περισσότερο η κατ’ άρθρο 191 του νδ/τος 86/1969 απόφαση του νομάρχη με την οποία κηρύσσεται η εκάστοτε έκταση δασωτέα ή αναδασωτέα, αφού ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εκτάσεως εξακολουθεί να παραμένει κύριος αυτής και μετά την τυχόν κήρυξή της ως αναδασωτέας (ΑΠ 7/2019, 639/2016).

Περαιτέρω, η εφετειακή απόφαση δέχτηκε ότι η επίδικη έκταση ουδέποτε υπήρξε δάσος ή δασική, αλλ’ ήταν «ανέκαθεν γεωργούμενη, καλλιεργήσιμη ή χέρσα, χωρίς άγρια δασική βλάστηση». Από τις δε σχετικές αεροφωτογραφίες των ετών 1937, 1939, 1945 και 1960 που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο, προέκυψε ότι κατά το έτος 1937 η επίδικη έκταση ήταν ως επί το πλείστον βραχώδης, καλυπτομένη από χαμηλή βλάστηση από ασφάκες, θυμάρια, αγριόχορτα, αποτελούσα χορτολιβαδική έκταση, ιδίως δε στην πλευρά του γηπέδου Ε όπου φύονταν αραιοί, χαμηλοί πρίνοι, των οποίων η συγκόμωση δεν υπερέβαινε το 15%. Για τον λόγο αυτό έκρινε το δικαστήριο ότι οι επίδικες εκτάσεις δεν είχαν κατά τον χρόνο εκείνο μορφή δάσους ή δασικής εκτάσεως. Τα ίδια συμπεράσματα έκρινε το Εφετείο ότι αντλούνται και από την εξέταση των αεροφωτογραφιών του έτους 1939.

Περαιτέρω δε, το εφετείο δέχτηκε ότι και κατά τα έτη 1945 και 1960 τα επίμαχα εδάφη στερούνταν δασικής βλαστήσεως, δηλαδή των βασικών δασοπονικών ειδών της ελάτης, της πεύκης, του πλατάνου, της οξιάς, της καστανιάς, της δρυός και του σκλήθρου, ενόσω δεν περικλείονται από δασικές εκτάσεις αλλά σε επαφή με αυτά αναπτύσσεται ο οικιστικός ιστός των δήμων Βύρωνα, Υμηττού και Ηλιουπόλεως Αττικής. Αλλά και από την τοπογραφική ερμηνεία του ιστορικού χάρτη του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, ο οποίος εκπονήθηκε εγγύς του παλαιού τίτλου 449/1860, κατά τα έτη 1875-1877 από τον Kaupert, διαπιστώθηκε, κατά την εφετειακή απόφαση, ότι στις θέσεις των επιδίκων και πέριξ αυτών δεν υπάρχουν τα τοπογραφικά σύμβολα του δάσους, της λόχμης, του λειμώνος και του καλαμώνος. Συμπεραίνεται επομένως, κατά το εφετείο, ότι «τα επίδικα εδάφη είχαν ανέκαθεν χαρακτήρα γεωργουμένων ή βραχωδών εκτάσεων». Μόνη δε η χορτολιβαδική βλάστηση δεν μπορεί κατά το δικαστήριο, ενόψει των ανωτέρω, να προσδώσει στις επίδικες εκτάσεις δασικό χαρακτήρα, εφ’ όσον δεν περικλείονται από δάσος ή δασική έκταση οπότε θα υπάγονταν στη δασική νομοθεσία κατ’ άρθρο 3 παρ. 3 (4) του ν. 998/79, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο. Αλλά και η ύπαρξη ισχνής δασικής βλαστήσεως αραιών πρίνων κρίθηκε από το Εφετείο ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει δασικό οικοσύστημα (βλ. σχετ. ΔΕφΑθ 10/2019).

Επίσης κρίθηκε με την εφετειακή απόφαση ότι από τη συνδυαστική εξέταση των αεροφωτογραφιών και των τοπογραφικών χαρτών του Kaupert και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), που προσκομίστηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο λόφος Κοπανά δεν αποτελεί συνέχεια προς δυσμάς του όρους Υμηττού, αλλ’ ανέκαθεν αποτελούσε ανεξάρτητο λόφο, μεταξύ τους δε παρεμβάλλονται το ρέμα και οι οικισμοί Καρέα, Ζωοδόχου Πηγής, Αναπηρικά Ζωοδόχου Πηγής και ο λαϊκός τομέας του Δήμου Ηλιουπόλεως. Αλλά και από τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων και άλλα προσκομισθέντα στην εφετειακή δίκη κρίσιμα έγγραφα προκύπτει, κατά τη δευτεροβάθμια απόφαση, ότι ο λόφος Κοπανά κείται πέραν των ορίων των εκτάσεων του Δημοσίου στην περιοχή, καθώς επίσης και ότι ουδέποτε είχε δασικό ή αναδασωτέο χαρακτήρα.


Από τις κινητοποιήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής συλλόγων και φορέων

Η κρίση ωστόσο ότι η επίμαχη έκταση δεν είναι δάσος ή δασική, επλήγη, κατά την εφετειακή απόφαση, το έτος 2002, οπότε κατετέθησαν σχετικές αντιρρήσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, στηριχθείσες σε σχετική εισήγηση του δασαρχείου Πεντέλης,  με τις οποίες υποστηρίχθηκε ότι τα επίδικα ακίνητα αποτελούν δασικές εκτάσεις καθ’ όσον στις αεροφωτογραφίες των ετών 193 και 1960 παρουσιάζουν φρυγανώδη βλάστηση καθώς και άτομα αειφύλλων – πλατυφύλλων, ενώ επίσης η έκταση είναι και αναδασωτέα δυνάμει της υα 108424/1934 «περί αναδασώσεως της Αττικής» (Β’ 134). Επ’ αυτού, ωστόσο, το Εφετείο έκρινε ότι δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί ο δασικός χαρακτήρας των επιδίκων εκτάσεων, καθ’ όσον οι μεν ως άνω αντιρρήσεις δεν είχαν ακόμα συζητηθεί κατά τον κρίσιμο χρόνο, οπότε η αρχική θέση -την οποία υιοθετεί και το δικαστήριο- δεν έχει ακόμα κλονισθεί. Η δε κήρυξη της εκτάσεως αναδασωτέας δυνάμει της υα 108424/1934 αφ’ ενός μεν δεν συναρτάται με τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της εκτάσεως, αφ’ ετέρου δε η επίδικη έκταση ως ανήκουσα σε ιδιώτες και ως έχουσα επ’ αυτής βιομηχανική (λατομική) δραστηριότητα, εξαιρείται της αναδασώσεως κατά την ως άνω υπουργική απόφαση. Περαιτέρω δε, η τυχόν κήρυξη ορισμένης εκτάσεως αναδασωτέας δυνάμει της υα 108424/1934, δεν συνεπάγεται τον αυτόματο χαρακτηρισμό της ως αναδασωτέας, δεκτού γενομένου ότι εξ αιτίας του εξαιρετικά παρωχημένου χρόνου της κηρύξεως αναδασωτέας της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής με την εν λόγω υπουργική απόφαση του 1934, προαπαιτείται επανεκτίμηση της καταστάσεως, η οποία εν προκειμένω δεν έχει συντελεστεί (ΣτΕ 2208/2011, 4644/2011, ΕΔΔΑ απόφαση της 10.4.2003 Παπασταύρου κ.λπ. κ/ Ελλάδος κ.ά.). Ωστόσο, όταν το 1981 συνετάγησαν οι πρώτοι προσωρινοί κτηματικοί χάρτες μετά των οικείων μητρώων ιδιοκτησίας (ν. 248/76) των περιοχών Βύρωνος, Υμηττού και Ηλιουπόλεως, συμπεριελήφθη -εν μέρει στην κτηματική μονάδα Βύρωνος και εν μέρει στην κτηματική μονάδα Υμηττού- και ο επίδικος λατομικός χώρος, χαρακτηριζόμενος ως «δημόσια δασική έκταση».

Εν όψει όλων αυτών, το Εφετείο έκρινε ότι οι επιχειρούμενοι να θεμελιώσουν δικαίωμα κυριότητας στην επίδικη έκταση ισχυρισμοί του εκκαλουμένου ελληνικού Δημοσίου είναι αβάσιμοι. Αντιθέτως, τα επίδικα ακίνητα, έχοντας τη γεωμορφολογική διάπλαση που περιγράφεται στην απόφαση, περιήλθαν στην κυριότητα των εκκαλούντων κατά πρωτότυπο τρόπο, ήτοι με έκτακτη και τακτική χρησικτησία, δεκτού γενομένου ότι οι απώτεροι δικαιοπάροχοί τους τα νέμονταν, με διάνοια κυρίων και καλή πίστη, συνεχώς και αδιαλείπτως, για περισσότερο από τριάντα έτη έως την 11.9.1915 και εξακολουθούσαν να τα νέμονται με τα ίδια προσόντα, προσμετρώντας και τον διαδραμόντα χρόνο των ανωτέρω, έως και το 1984.

Δέχεται περαιτέρω η εφετειακή απόφαση ότι οι εκκαλούντες εξακολουθούσαν να εκμεταλλεύονται τον χώρο των λατομείων «Εργάνη» με την πεποίθηση ότι απέκτησαν την κυριότητά τους νόμιμα και ότι ήταν μοναδικοί συγκύριοι σε αυτά, περιέφραξαν τον χώρο, εκμίσθωσαν την επιχείρηση στα λατομεία «Εργάνη» και εγκατέστησαν μηχανολογικό εξοπλισμό, το δε ελληνικό Δημόσιο ουδέποτε, ως το 1984, κατέλαβε τη νομή τους ούτε άσκησε διακατοχικές πράξεις σε αυτά. Απεναντίας, αναγνωρίζοντας επανειλημμένα την κυριότητα των εκκαλούντων στις επίδικες εκτάσεις, χορήγησε σε αυτούς τις απαιτούμενες άδειες για επιχωματώσεις μετά την παύση της λειτουργίας του λατομείου, επέβαλε σε βάρος των επιδίκων ακινήτων αναγκαστικές κατασχέσεις και υποθήκες, επιπλέον δε το 1979, αγόρασε, διά του ΟΣΚ, μέρος των επιδίκων εκτάσεων και το 1996 απαλλοτρίωσε επίσης μέρος αυτών, υπέρ και με δαπάνες του ΟΣΚ για την ανέγερση σχολικών κτηρίων και εγκαταστάσεων. Τα δε πέντε (5) επίδικα γήπεδα ουδέποτε αποτελούσαν, κατά την απόφαση, δημόσιο κτήμα ή δασική έκταση.Όπως επίσης έγινε δεκτό από το Εφετείο, μετά την πάροδο 20 ετών από το 1953, οπότε όλα τα νυν επίδικα ακίνητα ενοποιήθηκαν, δηλαδή από το 1973, αυτά περιήλθαν στην κυριότητα των εκκαλουμένων ή των δικαιοπαρόχων τους. Παρά ταύτα, τον Ιανουάριο του έτους 1984, ο εφεσίβλητος Δήμος Υμηττού (νυν Δάφνης – Υμηττού), εισήλθε αυθαίρετα στην εν λόγω έκταση, καταλαμβάνοντας παράνομα τμήματα των επιδίκων γηπέδων, διενεργώντας διακατοχικές πράξεις και αποβάλλοντας τους συγκυρίους. Με τη χρήση μηχανημάτων και εργατών οι δημοτικές αρχές του δήμου Υμηττού ισοπέδωσαν τα επίδικα γήπεδα, διάνοιξαν οδούς, φύτευσαν δέντρα και προέβησαν σε διαμόρφωση μέρους των γηπέδων σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Οι εκκαλούντες ιδιοκτήτες ζήτησαν, κατά την απόφαση, τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων, οπότε εξεδόθη η απόφαση 23/1984 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση και αναγνωρίστηκαν οι αιτούντες ως αληθινοί συγκύριοι των επιδίκων εκτάσεων, ενώ διατάχτηκε και η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Η απόφαση επικυρώθηκε με την απόφαση 82/1984 του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο δε Δήμαρχος Υμηττού, ο Αντιδήμαρχος και ο φύλακάς του καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 5 μηνών έκαστος. Την 20ή Απριλίου 1986 εισήλθε στην έκταση και ο Δήμος Βύρωνα, ο οποίος με μηχανήματα και εργατικό προσωπικό προέβη σε ισοπεδώσεις του εδάφους και στην αποβολή των συγκυρίων, που άσκησαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία έγινε δεκτή με την απόφαση 57/1986 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε με την απόφαση 23/1987 του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών.

Ωστόσο ούτε ο Δήμος Βύρωνα συμμορφώθηκε με την απόφαση και τη διαταχθείσα υποχρέωση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Μετά δε και από νέα αίτηση των εκκαλούντων, διετάχθη η βίαιη αποβολή του δήμου Υμηττού από την έκταση, πλην εκείνος εξακολούθησε να αδιαφορεί. Καταλήγει δε το Εφετείο, ότι από το σύνολο της ενώπιόν του διαδικασίας απεδείχθη, ότι το ελληνικό Δημόσιο ουδέποτε υπήρξε κύριος των επιδίκων εκτάσεων, ούτε οι εφεσίβλητοι δήμοι απέκτησαν ποτέ δικαίωμα ικανό ν’ αντιταχθεί στο δικαίωμα συγκυριότητας των εκκαλούντων. Μετά δε από αυτοψία που διενήργησαν στον χώρο υπάλληλοι της Πολεοδομίας Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι οι δύο ως άνω δήμοι είχαν κατασκευάσει στο χώρο αμφιθέατρο (κερκίδες θεατών) χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια και διατάχθηκαν να διακόψουν τις εκτελούμενες εργασίες. Έκρινε δε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι οι δύο δήμοι γνώριζαν ότι είχαν την υποχρέωση, με βάση τις ως άνω εισαγγελικές αποφάσεις, ν’ αποδώσουν τα επίδικα ακίνητα στους εκκαλούντες, πλην όμως όχι μόνο δεν έπραξαν αυτό αλλ’ αυθαιρέτως προέβησαν στην κατασκευή των εν λόγω έργων και εγκαταστάσεων θεάματος και αθλητισμού.

6. Σκέψεις και συμπεράσματα

Αναμφίβολα η απόφαση 4891/2020 του Εφετείου Αθηνών σηματοδοτεί μία αρνητική και  αντικοινωνική εξέλιξη σε βάρος των κατοίκων των δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού, αλλά και σε βάρος όλων των κατοίκων του αττικού λεκανοπεδίου, για το οποίο η ύπαρξη πνευμόνων πρασίνου και αναψυχής είναι καίριας και ζωτικής σημασίας. Έρχεται δε να προστεθεί στις ήδη επαχθέστατες συνέπειες για το περιβάλλον της Αττικής που δημιουργεί συστηματικά, καθ’ όλα τα τελευταία χρόνια, η εντεινόμενη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής ως αποτέλεσμα των έντονων οικιστικών πιέσεων, της άναρχης δόμησης και της συρρίκνωσης των ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και του αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Οι ευθύνες κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών είναι προφανείς, όσο και εάν προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο, κυρίως όσον αφορά την ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του χώρου, λόγω μη καταβολής -επί μία ολόκληρη 20ετία- στους δικαιούχους των αποζημιώσεων για τη στέρηση της ιδιοκτησίας τους. Με τον τρόπο αυτό ματαιώθηκε όμως η διαδικασία νόμιμης απόκτησης εκ μέρους του Ελληνικού δημοσίου των επιδίκων εκτάσεων, προκειμένου εν συνεχεία να παραχωρηθούν προς τους ενδιαφερομένους δήμους για την περαιτέρω νόμιμη αξιοποίησή τους ως χώρων πρασίνου και αναψυχής του κοινού, που παρακολουθεί έκπληκτο και απορημένο τις εξελίξεις.

Αλλά και έκτοτε καμία δημοτική αρχή δεν προέβη σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη νομοθετική ή διοικητική διαδικασία, προκειμένου να λυθεί οριστικά το θέμα και να περιέλθει η έκταση στην κυριότητα του Δημοσίουσύμφωνα με τον νόμο. Αντιθέτως, όλες οι δημοτικές αρχές είτε αδράνησαν συστηματικά θεωρώντας πως η πρωτόδικη απόφαση θα έμενε για πάντα απρόσβλητη και το σκεπτικό της δεν θα κλονιζόταν ποτέ, παρ’ όλο που γνώριζαν ότι οι φερόμενοι ως ιδιόκτητες ουδέποτε σταμάτησαν να διεκδικούν την ιδιοκτησία τους στην περιοχή των Νταμαριών Κοπανά, είτε προέβησαν συστηματικά σε διαδικασίες που ασκούσαν πιέσεις για την περιέλευση του χώρου στο Δημόσιο, χωρίς ωστόσο την κάλυψη του νόμου, με τη διενέργεια καταλήψεων, την εκτέλεση έργων και την ανέγερση εγκαταστάσεων χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια των αρμοδίων αρχών και αρνούμενες συστηματικά να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο αποφάσεων των δικαστικών αρχών που τις υποχρέωναν να απέχουν από τις ενέργειές τους αυτές και ν’ αποδώσουν τον χώρο στους δικαιούχους του αποκαθιστώντας τον στη μορφή που είχε προ των επεμβάσεών τους.


Οι αθλητικές και θεατρικές εγκαταστάσεις στο λόφο Κοπανά

Η απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώνει τους φερομένους ως ιδιοκτήτες της εκτάσεως των λατομείων Κοπανά, αναφέροντας μάλιστα ρητά πως η πρωτόδικη απόφαση είχε περιπέσει σε εντελώς εσφαλμένη ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε διαμετρικά αντίθετο διατακτικό από την εφετειακή. Μετά και από τις εξελίξεις αυτές, πληθαίνουν καθημερινά οι φωνές που καταγγέλλουν ότι οι δημοτικές αρχές της περιοχής έχουν τεράστιες ευθύνες για τον τρόπο με τον όποιο χειρίστηκαν, επί δεκαετίες, το σοβαρό αυτό ζήτημα για την πόλη και τους κατοίκους της και μάλιστα ερήμην τους και εν αγνοία τους, αφού κανένας από τους δύο δήμους δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να ενημερώσει επίσημα σχετικά με τις εξελίξεις, αλλά και με τους χειρισμούς τους στο εν λόγω θέμα. Ακόμα και δημοτικοί σύμβουλοι στον Δήμο Βύρωνα έχουν καταγγείλει δημόσια, ότι ούτε και αυτό το δημοτικό συμβούλιο ενημερωνόταν δεόντως για το ζήτημα.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και τώρα, δεν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία για την εξεύρεση μίας σύμφωνης με το δίκαιο και τη νομιμότητα λύσεως στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ενδεχομένως με την επανεπιβολή της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως της επίδικης εκτάσεως των λατομείων, είτε με την εξαγορά τους εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση που οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες του χώρου δικαιωθούν και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Άλλωστε, όπως συχνά υποστηρίζεται, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν -και δεν πρέπει να υπάρχουν- αδιέξοδα.

Ομοίως θα πρέπει να είναι σεβαστό από όλους, σε κάθε στάδιο οποιωνδήποτε ενεργειών και αποφάσεων υιοθετηθούν τυχόν στο μέλλον για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, ότι η ιδιοκτησία του ατόμου συνιστά επίσης δικαίωμα και μάλιστα συνταγματικά κατοχυρωμένο στο άρθρο 17 του ισχύοντος Συντάγματος, όπως ακριβώς είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο κατ’ άρθρο 24, και το δικαίωμα του ανθρώπου να αναπτύσσεται και να διαβιεί σε ένα οικολογικά ισόρροπο, αρμονικό και ασφαλές περιβάλλον -φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό.

Το γεγονός ότι η υπόθεση ήδη εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου για νέα νόμιμη εξέτασή της κατά την εκδίκαση της ασκηθείσας αιτήσεως αναιρέσεως των δημοτικών αρχών, δεν μας επιτρέπει να προβούμε ούτε σε υποθέσεις ούτε σε εξαγωγή συμπερασμάτων -πέρα από όσα έχουν ήδη λεχθεί δημόσια για την υπόθεση του καθεστώτος ιδιοκτησίας και διαχείρισης του λόφου Κοπανά και του Θεάτρου Βράχων, προκειμένου απρόσκοπτα η Δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της. Ευχή όλων είναι να βρεθεί και να επικρατήσει η λύση στο πρόβλημα που θα υπηρετήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο την τήρηση της νομιμότητας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των όποιων δικαιούχων, όσο και τη συνέχιση της λειτουργίας της επιδίκου εκτάσεως ως κοινοχρήστου χώρου πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής, που τόση ανάγκη τον έχουν οι κάτοικοι της περιοχής των δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Πηγές:

– «Τα προβλήματα του Υμηττού στη θέση του Βύρωνα», σε: prwtobouliabyrwna.blogspot.com

– Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», «Η αληθινή Ιστορία του Θεάτρου Βράχων “Μελίνα Μερκούρη” και του Φεστιβάλ», σε: ledakis.gr

– Σοφία Ε. Παυλάκη, «Αστικό και Περιαστικό Πράσινο. Νομοθετικό πλαίσιο – Νομολογία», εκδ. Νομόραμα.ΝΤ, Αθήνα 2019, σελ. 314 επ.

– Δημήτρης Χατζηστέλιος, «Το Θέατρο Βράχων στα χέρια ιδιωτών», σε: vironas.gr

– Σοφία Παυλάκη, «Πρωτότυπη κτήση κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε δάση και λιβάδια της επικράτειας – Η έννοια της καλόπιστης νομής στη χρησικτησία και το καθεστώς των τσιφλικιών στην Αττική με αφορμή την υπόθεση του κτήματος Καρά», σε: dasarxeio.com

– Μαρία Λιλιοπούλου, «Θέατρο Βράχων: Αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατέθεσαν οι δήμαρχοι Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού». Στόχος η αναίρεση απόφασης του Εφετείου που παραχωρεί την έκταση σε ιδιώτες», σε: ethnos.gr

– Ηλέκτρα Βισκαδουράκη, «Θέατρο Βράχων – Βράχος πολιτισμού και όχι ιδιωτών», σε: avgi.gr

– «Δήμοι Βύρωνα – Υμηττού: Έκταση του λόφου Κοπανά με δικαστική απόφαση περνά σε ιδιώτες», σε: zoipress.gr

– Κυριάκος Νασόπουλος, «Βύρωνας: Το Θέατρο Βράχων και τα «νταμάρια» σε ιδιώτες – Αντιδρούν δυναμικά οι κάτοικοι», σε: topontiki.gr

– «Το ιστορικό Θέατρο Βράχων οδεύει στα χέρια ιδιωτών», σε: thefaq.gr

– Γιώτα Τέσση, «Αρπάζουν γη, θέατρα και γήπεδα με… χρυσόβουλα», σε: efsyn.gr

– «Πάλαι ποτέ στο Βύρωνα», σελίδα και ομάδα στο fb, σε: facebook.com/PalaiPoteStoVirona

– «Ομόφωνη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στο αίτημα για το δημόσιο χαρακτήρα της περιοχής των Θεάτρων Βράχων», σε: vironas.gr

– Εφημερίδα «Δήμος και Πολιτεία», τεύχος 13/Ιούνιος 2021, σελ. 12, σε: dimoskaipoliteia.gr

– «Στηρίξτε το αίτημα του Δήμου Βύρωνα να παραμείνει στο δημόσιο η περιοχή των Θεάτρων Βράχων», σε: secure.avaaz.org

– «Ψήφισμα: Τα Θέατρα Βράχων είναι και πρέπει να και πρέπει να παραμείνουν Δημόσια», σε: secure.avaaz.org

– «Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του Λόφου Κοπανά», σε: vironas.gr

– «Η Καισαριανή στο πλευρό των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Υμηττού για τη δικαστική διένεξη στο Θέατρο Βράχων», σε: amarysia.gr

– «Θέατρο Βράχων: “Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία”», σε: ieidiseis.gr 

Πηγή: Σοφία Ε. Παυλάκη, Νομικός - dasarxeio.com