Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


18η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού - Δευτέρα 8.7.2024 10:00

 

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Αποδοχή χρήσης πυροσβεστικού οχήματος

Θέμα 2ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης Υμηττού

Θέμα 3ο Διαγραφή νηπίων και απαλλαγή τροφείων 2024

Θέμα 4ο Έγκριση απαλλαγής τροφείων 2024

Θέμα 5ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Θέμα 6ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ»

Θέμα 7ο Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Πλειοδοτικής, φανερής Δημοπρασίας για συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και κινητών αντικειμένων

Θέμα 8ο Ακύρωση της με αρ. 112/5-9-2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

Θέμα 9ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

Θέμα 10ο Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπάλληλου

Θέμα 11ο Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Πλατεία Ηρώων αρ.3, στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια