Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δήμος Δάφνης- Υμηττού. Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων για την περίοδο από 03/07/2024 έως 31/12/2024

 

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού Νικόλαος Τσιλίφης, με την υπ΄ αριθμ. 230/3.7.2024 απόφαση, προχώρησε σε τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 3/2024 προηγούμενης απόφασης ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα μετά την απώλεια του Αντιδημάρχου Υγείας κου Νίκου Μπουρνελέ, ορίζεται νέος έμμισθος αντιδήμαρχος Πολιτισμού ο κος Σαμάντης Κωνσταντίνος και οι αρμοδιότητες του εκλιπόντος μεταφέρονται στην Αντιδήμαρχο Μαγγίτα Ανδριάνα. 

Έτσι οι αντιδημαρχίες στον δήμο Δάφνης-Υμηττού διαμορφώνονται ως εξής:

1. Κ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

2. Κ. Μαγγίτα Ανδριάνα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των φύλων-ΤΕΒΑ
 • Των Δράσεων Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας 
 • Των αρμοδιοτήτων του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Του Γραφείου Βοήθεια στο Σπίτι.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

 

3. Κ. Σαμάντη Κωνσταντίνο , καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο με Αντιμισθία με τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή
εγγράφων:

 • Των αρμοδιοτήτων του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού -Αθλητισμού.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων. 

 

4. Κ. Αδάμ Χρήστος , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Γραφείο Παιδείας- Δια βίου Μάθησης .
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

 

5. Κ. Μπούζη Σονίλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώο Αρένων .
 • Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων.
 • Γραφείο Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης -Αρχείου.
 • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.
 • Τμήμα ΚΕΠ.
 • Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
 • Την επίβλεψη της καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

6. Κ. Κατσαρό Θεόδωρο, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

7. Κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών ((Μελετών – Κατασκευών –
  Συντηρήσεων), Κτηματολογίου
 • Του Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών – Μηχανολογικών έργων και Σηματοδότησης.
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας.
 •  Συγκοινωνιών − Εγκαταστάσεων και Κυκλοφοριακών εφαρμογών.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αρμόδιο ως κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.

 

8. Κ. Τζιβελέκα Ιωάννη , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος.
 • Ευθύνη, εποπτεία, Παρακολούθηση ,Συντονισμό καλής λειτουργίας όλων των θεμάτων Φιλοζωίας και Αδέσποτων Ζώων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

 • Αρμόδιο ως κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης ως ακολούθως:
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας

 

9. Κ. Λιούτα Κωνσταντίνο , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας .
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Δημάρχου, αναπληρωτής Δημάρχου , ορίζεται ο κος Γιαννακούρας Δημήτριος.

Όταν απουσιάζει ο τοπικός Αντιδήμαρχος Δάφνης τον αντικαθιστά ο τοπικός Αντιδήμαρχος Υμηττού και αντίστροφα.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην της αρμοδιότητάς του ασκεί ο κατά τόπου αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δάφνης Τζιβελέκας Ιωάννης.

Όταν απουσιάζει ο Αντιδήμαρχος Τζιβελέκας Ιωάννης καθ’ ύλην της αρμοδιότητάς του
καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λιούτας Κωνσταντίνος.

Δείτε εδώ την υπ΄ αριθμ. 230/3.7.2024 απόφαση

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια