Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


5η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Τρίτη 5.3.2024 9:30

 

Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του πρώην Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π

Θέμα 2ο Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του πρώην Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού»

Θέμα 3ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α. 30.6264.0001 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑTΩΝ»

Θέμα 4ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α. 00.6443.0001 με τίτλο «ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ)»

Θέμα 5ο Έγκριση του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης - Υμηττού»

Θέμα 6ο Έγκριση του 3ου Πρακτικού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με γενικό τίτλο : Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και ανάδειξη οριστικών αναδόχων

Θέμα 7ο Απόφαση για άρση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 31 σύμφωνα με το Ν.4759/2020»

Θέμα 8ο Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Δάφνης Υμηττού με κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια