Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


12η τακτική και 2η ειδική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού την Πέμπτη 14.12.2023 και ώρα 8:00μ.μ.

 

Από τη σημερινή συνεδρίαση απείχαν λόγω της 24ωρης απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ: Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης-Υμηττού, Λαϊκή Συσπείρωση, ΜΑΡΙΔΑ, Ανυπότακτες Γειτονιές.

12η τακτική και 2η ειδική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

20:00 2η Ειδική συνεδρίαση:

Θέμα 1ο Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα
Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής
Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου
Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2021, κατόπιν απόφασης προελέγχου της
Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης

21:00 12η τακτική συνεδρίαση:

Θέμα 1ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Θέμα 2ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ου ΠΚΤΝΜΕ καθώς και παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης» στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.)

Θέμα 3ο Απένταξη έργων - εργασιών από ΣΑΤΑ – Ένταξη νέων έργων - Ενισχύσεις σε πιστώσεις έργων

Θέμα 4ο Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού(2020)»

Θέμα 5ο Εγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης Υμηττού»

Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για παράταση των συμβάσεων πετρελαίου θέρμανσης για την «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και την «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Δάφνης -Υμηττού.

Θέμα 7ο Έγκριση Δ` Κατανομής 2023 πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

Θέμα 8ο Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια