Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


16η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 10.07.2023 και ώρα 10:00 π.μ

 

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 2ο Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 19/2023 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ».

Θέμα 3ο Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου « Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Θέμα 4ο Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 08/2023 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 5ο Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου« Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια