Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


3η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού την Τετάρτη 15.3.2023 και ώρα 9:00μ.μ.

3η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 2ο Πρόσληψη κατά προτεραιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Θέμα 3ο Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 255/2022 και 17/2023 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τον Ν.5013/2023 (άρθρο 31) που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ.:4. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες, εκτός α) ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού-υπηρεσίας, β) προμήθειας υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρασίνου & της Υπηρεσίας Καθαριότητας και γ) προμήθειας καυσίμων), για το έτος 2023 βάσει του Ν.4412/2016.

Θέμα 4ο Ακύρωση της αριθμ. 5/2023 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί «Έγκρισης διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής.

Θέμα 5ο Έγκριση χορήγησης – ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Θέμα 6ο Έγκριση έκδοσης απόφασης χορήγησης άδειας 3 θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 7ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δαφνης - Υμηττου».

Θέμα 8ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β`θμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού».

Θέμα 9ο Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 10ο Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

Θέμα 11ο Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

Θέμα 12ο Έγκριση όρων σύναψης συμφωνίας του Δήμου με φιλοζωικά σωματεία- οργανώσεις, σύμφωνα με τον Ν.4830/2021.

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια