Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


6η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Τετάρτη 15.3.2023 και ώρα 10:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.

Θέμα 2ο Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Αστική Ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ> ) Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Θέμα 3ο Ανάκληση της υπ.αριθ. 285/2022 απόφαση του σώματος που αφορά την «Έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εργαζομένων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια