Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


11η τακτική – μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού τη Δευτέρα 31.10.2022 και ώρα 9:00μ.μ.

 

11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την  Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις Ερωτήσεις

Θέμα 1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Θέμα 2ο Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2023.

Θέμα 3ο Τροποποίηση της αριθμ.28/2022 απόφασης του σώματος περί  απόδοσης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος  για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και Ιανουαρίου του έτους 2021 σε  δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και λήψη νέας.

Θέμα 4ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 5ο Έγκριση χορήγησης - ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών  αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 6ο Έγκριση χορήγησης - ανανέωσης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 7ο Έγκριση συμπληρωματικής Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την  επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν  απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά  προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού  συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 9ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 10ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.

Θέμα 11ο Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και  φωτισμού για το έτος 2023 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.


Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια