Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Δήμος Δάφνης-Υμηττού για ΠΥΡΚΑΛ: Γνώμη επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ

 

Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 16/9/2022 στη Διαύγεια από τον δήμο Δάφνης-Υμηττού η απόφαση-γνώμη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12/9/2022 σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ. Η απόφαση δεν έχει ακόμα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Ο δήμαρχος και οι 17 σύμβουλοί της διοίκησης παρά τις αμφιβολίες τους για το έργο που εκφράστηκαν για πρώτη φορά, δεν συμφώνησαν και καταψήφισαν την πρόταση της αντιπολίτευσης για ομόφωνο ψήφισμα εναντίον του έργου και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχε ως εξής: «Διεκδικούμε την παύσης κάθε Κυβερνητικού σχεδιασμού για τη Δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.»

Στο τέλος της συνεδρίασης, αρκετά μετά τις 4 τα ξημερώματα, οι 17 δημοτικοί σύμβουλοι της διοίκησης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ψήφισαν την πρόταση του Δημάρχου κου Μπινίσκου για  γνώμη για τη Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ που έχει ως εξής:


1.      Ούτε ένα νέο τετραγωνικό μέτρο τσιμέντου στην ΠΥΡΚΑΛ. Να περιοριστούν οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες μόνο στα διατηρητέα κτίρια και στο κτίριο που στεγάζεται σήμερα η διοίκηση της ΠΥΡΚΑΛ, πλην αυτών που σύμφωνα και με τη μελέτη δεν έχουν δεσμευτεί με υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα διατηρητέα κτίρια ζητάμε να περιέλθουν ιδιοκτησιακά στο Δήμο με χρήση που θα προσδιορίσει ο ίδιος (χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής κτλ.)

2.      Διπλασιασμό των θέσεων parking από αυτές που ορίζει ο νέος οικοδομικός κανονισμός, σύμφωνα με τον πληθυσμό των εργαζομένων που θα στελεχώσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ένα μέρος των θέσεων αυτών να παραχωρηθούν για αποκλειστική χρήση του Δήμου.  

3.      Χαρακτηρισμός των οδών Σμύρνης, Α.Λεντάκη και Ελευθερωτών ως δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

4.      Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού διευρυμένου ωραρίου των εργαζομένων.

5.      Χρήση υπηρεσιακών λεωφορείων για τη μεταφορά των εργαζομένων. 

6.      Αναθεώρηση του τμήματος της Λεωφόρου Ηλιουπόλεως  που προτείνεται για αναστροφή πορείας, με υπογειοποίηση.

7.      Κατασκευή πεζογέφυρας που θα ενώνει το Κυβερνητικό Πάρκο με το Πάρκο Άρη Αλεξάνδρου.

8.      Σύνδεση του Κυβερνητικού Πάρκου με το πάρκο Άρη Αλεξάνδρου και της περιοχής των Θεάτρων Βράχων, με τη δημιουργία πεζοδρόμου-ποδηλατοδρόμου.

9.      Κατά την κατασκευή του έργου ,το 20% των εργαζομένων να προέρχονται από δημότες της Πόλης μας.

10.   Δημιουργία εντός του χώρου, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

11.   Πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ της ΠΥΡΚΑΛ.

12.   Επειδή οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες δεν πληρώνουν Δημοτικά τέλη, ο Δήμος μας θα έχει μια απώλεια της τάξεως των ~410.000,00 ευρώ ετησίως, και για το λόγο αυτό ζητάμε τον επιμερισμό του παραπάνω ποσού στη μηνιαία Κ.Α.Π. ( Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) του Δήμου.  

  • Επισημαίνουμε ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας ως προς το μείζον αυτό θέμα που αφορά στον Δήμο μας, δεν είχαμε την ανάλογη έγκαιρη ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία. 
  • Ρητά δηλώνουμε ότι από εδώ και στο εξής οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται έστω και σε στάδιο προμελέτης, χωρίς τη συμμετοχή μας, θα μας βρίσκει αντίθετους. 
  • Θα υπερασπιστούμε την αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των δημοτών μας με κάθε κόστος. 
  • Θεωρούμε τις προτάσεις μας ρεαλιστικές και ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν στην αποτύπωση του τελικού σχεδίου. 


Ολόκληρη η απόφαση, όπως ανέβηκε στην διαύγεια, έχει ως εξής:

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Κοινότητας Υμηττού κ. Μπινίσκος Ραφαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης Δραγάτσης Ιωάννης, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Λιακόπουλου Χρήστου, με Γραμματέα τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.  

  Αφού ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31), διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών  παρίσταντο 32(Απουσία Μπουρνελέ Νικόλαου) ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο προκειμένου να συζητηθεί το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση, ως κατωτέρω:  

α) Στον Δήμαρχο Δάφνης-Υμηττού Αναστάσιο Αθ. Μπινίσκο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

«Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με μια αναφορά στην ιστορία της ΠΥΡΚΑΛ. Μια ιστορία η οποία μετράει σχεδόν 150 χρόνια. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές σελίδες για το τι έχει γίνει μέσα στο εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ, πολλά χρόνια τώρα. Αρκετοί και από τους συνδημότες μας μπορεί να έχουν ζήσει αυτά τα πράγματα και μέσα από την ΠΥΡΚΑΛ αλλά και έξω από τα γεγονότα. Έτσι κάθε μετεγκατάσταση της ΠΥΡΚΑΛ, όποτε και αν γίνει, θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστεί απόλυτα αυτή την ιστορία. Και θα σεβαστούμε αυτή την ιστορία, δημιουργώντας ένα μουσείο αντάξιο της ιστορίας της.

 Επίσης, όσον αφορά τους εργαζομένους στα ΕΑΣ, έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, θα το πω και τώρα, ότι είμαστε στο 100% -όχι στο 99%, στο 100%- δίπλα τους, έτσι ώστε όταν θα γίνει η μετεγκατάσταση, να γίνει και με σεβασμό προς το πρόσωπό τους. Και αν γίνεται, επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτιάξει μετά από τόσα χρόνια τη ζωή τους γύρω από το εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ, να μεταφερθούν σε Υπηρεσίες οι οποίες θα είναι κοντά κυρίως στις κατοικίες τους. Εμείς θα το στηρίξουμε αυτό.

 Επίσης, και κλείνω όσον αφορά την ΠΥΡΚΑΛ, είναι μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα μας η μετεγκατάσταση της ΠΥΡΚΑΛ στους νέους χώρους να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξελιχθεί, να γίνει πιο σύγχρονη. Όσο ποτέ άλλοτε, με αυτά που βιώνουμε με τη γειτονική χώρα, χρειαζόμαστε μία ισχυρή ΕΑΣ, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στην Αμυντική Βιομηχανία της χώρας.. Άρα, η μετεγκατάστασή της  πρέπει να γίνει σωστά με σωστούς όρους και θα έλεγα να αναβαθμιστεί πλήρως.

            Κλείνω το κεφάλαιο της ΠΥΡΚΑΛ και την ιστορία της, το οποίο είναι τεράστιο.

 Όσον αφορά τώρα αυτό που συζητιέται ενάμιση περίπου χρόνο και η οποία ήρθε πριν ενάμιση περίπου μήνα για διαβούλευση, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

                      Καταρχήν, το πρώτο και κυρίαρχο ερώτημα είναι πόσοι από μας θέλουμε τη μετεγκατάσταση της

ΠΥΡΚΑΛ. Πρώτο και κυρίαρχο ερώτημα είναι αυτό. Θέλουμε το εργοστάσιο μέσα στην καρδιά της πόλης μας; Αυτό πρέπει να το αναρωτηθούμε όλοι. Εμείς έχουμε κάνει τοποθέτηση γι’ αυτό, αν θέλουμε ή όχι και είναι ξεκάθαρη η θέση μας για μετεγκατάσταση της ΠΥΡΚΑΛ.

 Όσον αφορά τη Στρατηγική Μελέτη, θα ξεκινήσω με τρεις απλές κουβέντες. Ούτε ένα τετραγωνικό επιπλέον τσιμέντου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ. Γιατί εμείς πρώτα περιμένουμε να δούμε και μετά να απαντήσουμε. Έχουμε θέση ευθύνης και την τιμάμε. Μας τίμησε ο λαός του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και τον τιμάμε. Δεν λέμε λόγια στον αέρα. Επαναλαμβάνω, ούτε ένα νέο τετραγωνικό τσιμέντου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ.

 Εμείς ως ομάδα, ως Διοίκηση και ως ομάδα, γιατί είμαστε ομάδα ενωμένη, καθίσαμε μέρες ατελείωτες και ώρες και μελετήσαμε όλες αυτές τις μελέτες. Δεν είναι μία. Κατέληξε σε μία αλλά έχει πολλές μέσα. Είδαμε τα θετικά της αλλά είδαμε και τα αρνητικά της.

 Βεβαίως το θετικό, που όλοι το αναγνωρίζουν, είναι ότι η μεγάλη έκταση θα γίνει πάρκο. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Πάμε για τα υπόλοιπα όμως. Θεωρούμε ότι 14.000 κόσμος με τις Αρχές που θα έρθουν εδώ, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο Δήμος μας.

 Άρα, είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Εφόσον πρέπει να έρθουν κάποιες από τις κυβερνητικές Υπηρεσίες στον Δήμο μας, να περιοριστούν μόνο στα κτίρια τα διατηρητέα και βεβαίως και στο 8όροφο που υπάρχει ήδη και όχι σε άλλα νέα κτίρια.

 Επίσης, μερικά από τα διατηρητέα, όπως γράφει και η μελέτη, θέλουμε να περιέλθουν και ιδιοκτησιακά στον Δήμο.

 Δεύτερο σημαντικό σημείο. Διπλασιασμό των θέσεων πάρκινγκ που βάσει του νέου Οικοδομικού Κανονισμού υποχρεούται να έχουν τα κτίρια αυτά, τα κτίρια – Γραφεία, γιατί Γραφεία θα είναι στην ουσία. Εμείς θέλουμε να διπλασιαστούν και ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις θέσεις πάρκινγκ να περιέλθουν στον Δήμο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση που θα έχει το πάρκο μας.

 Επίσης, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θα έρχεται εδώ, όσος είναι αυτός, ο οποίος θα είναι κατά πολύ μειωμένος σύμφωνα με αυτά που προτείνουμε: 

            Να υπάρχει χρήση υπηρεσιακών λεωφορείων. 

            Να χαρακτηριστούν οι οδοί Σμύρνης, Λεντάκη και Ελευθερωτών ήπιας κυκλοφορίας. 

 Να αναθεωρηθεί το τμήμα της Ηλιουπόλεως, της μικρής Ηλιουπόλεως, όπως το έχουν κάνει με αναστροφή, είτε με υπογειοποίηση, είτε να το αφήσουν με διαπλάτυνση.

            Σύνδεση του Πάρκου με το πάρκο Άρη Αλεξάνδρου, με το οποίο γειτνιάζει,  με πεζογέφυρα.

 Επίσης, σύνδεση του πάρκου με το πάρκο Άρη Αλεξάνδρου, αλλά ταυτόχρονα και με τον εμβληματικό χώρο των Θεάτρων Βράχων, δημιουργώντας ένα μεγάλο πεζόδρομο που θα ξεκινάει από εδώ και θα καταλήγει πάνω στον χώρο του Θεάτρων Βράχων. Και ποδηλατόδρομος. 

 Επίσης, κατά την κατασκευή του έργου θέλουμε το 20% τουλάχιστον των εργαζομένων να είναι από την πόλη μας. 

 Επιπλέον, να δημιουργηθεί εντός του χώρου πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, όπως και να γίνει και μία μεγάλη ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ που υπάρχει στην Ελευθερωτών και στη γωνία με την Ηλιουπόλεως.

 Επίσης, επειδή όπως ξέρουμε οι κυβερνητικές Υπηρεσίες, τα κυβερνητικά κτίρια δεν πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη και επειδή θα έχει απώλεια ο Δήμος από όλο αυτό, προτείνουμε το ποσό αυτό της τάξεως περίπου των 410.000,00€ να μπει στους Κ.Α.Π. μας, να αυξηθεί δηλαδή η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους προς τον Δήμο μας κατά το ίδιο ποσό.

 Θεωρούμε τις προτάσεις μας πολύ ρεαλιστικές. Και με αυτές θα πορευτούμε.  Είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή να ακούσουμε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και εύχομαι στο τέλος της διαλογικής συζήτησης που θα κάνουμε και την τοποθέτηση όλων από κοινού να αποφασίσουμε για το καλύτερο των δημοτών μας. Γιατί μόνο έτσι θα αναβαθμίσουμε την ποιότητά τους».

 

 

 

β) στους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και ειδικότερα στους κ.κ.

Δαουλάρη Γεώργιο «ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ»,  ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι

«……παλεύουμε από τον Μάρτιο του 2020 να μάθουμε τί ακριβώς θα συμβεί στην πόλη μας. Είναι σε διαβούλευση στον αέρα μέσα στο κατακαλόκαιρο ένα από τα σοβαρότερα έργα που γίνονται στα νότια προάστια, το οποίο θα δεσμεύσει και θ΄αλλάξει τη ζωή των κατοίκων της περιοχής μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής…. Όταν 20 Μαρτίου είχε έρθει ο Πρωθυπουργός της χώρας, 2-3 μέρες πριν είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, ρωτήσαμε τον Δήμαρχο τι πρόγραμμα θα εξαγγείλει και  μας απαντά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο « δεν γνωρίζω τίποτα¨. Δύο μέρες μετά έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας και βλέπουμε τον Δήμαρχο να είναι μέσα στην παρουσίαση, κανένας άλλος Δημοτικός Σύμβουλος, κανένας επικεφαλής και ο ίδιος να παίζει σε ταινία, όπου στηρίζει τις εξαγγελίες………. Ο Δήμαρχος δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 2011. Και σήμερα, δύο λεπτά πριν, ακούω τον Δήμαρχο να λέει ξαφνικά, όταν η διαβούλευση ολοκληρώθηκε για τους πολίτες στις 3 Σεπτεμβρίου και άρα δεν έχουν οι πολίτες κανένα λόγο στη διαβούλευση παρά μόνο οι φορείς και μας λέει την ιστορία της ΠΥΡΚΑΛ ότι είναι πολύ σοβαρό για την εθνική άμυνα, πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό για την εθνική άμυνα, αλλά η ΠΥΡΚΑΛ δε θα γίνει μεταστέγαση, όπως μας λένε, γιατί για να ολοκληρωθεί η μεταστέγαση, όποιον και αν ρωτήσετε μέσα, όπως ρωτήσαμε και μιλάμε με τους υπευθύνους μέσα της ΠΥΡΚΑΛ, δεν έχει γίνει καμία μελέτη να μεταφερθεί το εργοστάσιο το οποίο στις 31 Ιανουαρίου, θα πρέπει -υποτίθεται- να έχει εγκαταλείψει τον χώρο. Δεσμεύτηκε ότι δεν θα πέσει ούτε ένα τετραγωνικό τσιμέντο στο πάρκο αυτό.  Μα η ίδια η μελέτη που διαβάζω, που είναι στον αέρα, μιλάει για χιλιάδες τετραγωνικά τσιμέντου που θα πέσουν στο πάρκο. Η μελέτη μας λέει για εννέα (9) Υπουργεία και τέσσερις (4) Ανεξάρτητες Αρχές. … Το αίτημα των πολιτών του Υμηττού για χρόνια  είναι κάποια στιγμή αυτό το εργοστάσιο να φύγει  και να δοθούν σε χώρους ανάπτυξης, που σημαίνει πολιτισμός, πάρκο, αναψυχή, αθλητισμός…… Όταν σας κάλεσε η Κυβέρνηση να παίξετε στην ταινία και είδατε πριν 2,5 χρόνια αυτή την παρουσίαση, γιατί δεν την πήρατε να την φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο  και να κάτσουμε να τη συζητήσουμε ομαλά; Η Κυβέρνηση, όποια Κυβέρνηση και να είναι, καλώς έκανε, επιτέλους ν΄ανοίξει το θέμα. Το αν εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ είναι ένα άλλο θέμα, αλλά να το φέρουμε να το συζητήσουμε…. Μας έκανε και την τιμή ο Πρωθυπουργός να ονομάσει το ΠΑΡΚΟ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ» γιατί ο Λεντάκης σηματοδοτεί μια αριστερή ιστορία και φυσικά το εκμεταλλεύεται. Αντί να κάτσουμε να πούμε πράγματι, να γίνει μια επένδυση, και είμαστε υπέρ της επένδυσης, να γίνονται επενδύσεις, αλλά πώς;  Όχι μία επένδυση που θα «καταπιεί» την πόλη, αλλά μια επένδυση που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της πόλης. Μιλάμε για 12.00014.000 εργαζόμενους και μέσα στη μελέτη προβλέπουν 2.000 θέσεις πάρκινγκ. Αναφέρει μέσα σε σκαρίφημα: ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΓΟΡΑ και πάλι  ΑΓΟΡΑ. Τί σημαίνει; Η ΑΓΟΡΑ της πόλης των Αθηνών που θα έρχονται να μιλάνε; Ή μήπως εννοεί Εμπορικό Κέντρο;…………………. Η Αντιπολίτευση είναι εξαγριωμένη γιατί δυο χρόνια δεν μας ενημέρωσε κανείς.  Τους πολίτες δεν ενημέρωσε κανείς. Σήμερα, λοιπόν, έχουν διχάσει τον κόσμο και βγαίνουν στα καφενεία και τους λένε «η αντιπολίτευση είναι εναντίον της επένδυσης, διότι αυτό θα φέρει λεφτά, θα φτιάξουμε σπίτια, θα σηκώσετε στον Υμηττό τα σπίτια σας, να μπορείτε να τα νοικιάσετε, να τα κάνετε Airbnb.» Η Δάφνη ήδη υποφέρει από το Airbnb, κανείς δεν το έχει φέρει εδώ από τη Διοίκηση, να δει τί γίνεται σε αυτή την πόλη, που δεν βρίσκεις να νοικιάσεις σπίτι. … Ερχόμαστε σήμερα να πάρουμε απόφαση για τη ζωή όλων μας, για τα επόμενα χρόνια. Έχει πάρα πολύ δρόμο αυτή η ιστορία, τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ μεγάλα, μιλάμε για έργο ΣΔΙΤ, που σημαίνει ιδιωτικά κεφάλαια.

Τις θέσεις μας για την ΠΥΡΚΑΛ τις έχουμε εκφράσει επί σειρά ετών και σας τις παραθέτω: 

 

«Η Ανεξάρτητη Δημοτική Συμμαχία Πολιτών ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ-ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ στηρίζει θετικά προτάσεις ανάπτυξης που αφορούν σε έργα και δράσεις, όταν αυτές σέβονται το περιβάλλον, δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία των δύο Τοπικών Κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία των δύο Τοπικών Κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών/ κατοίκων, εργαζομένων της πόλης μας, τονώνουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 

Εδώ και πολλά χρόνια ο Δήμος μας υστερεί σε έργα υποδομής στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην υγεία και πρωτίστως στο πράσινο. Ο χώρος των εγκαταστάσεων της Αμυντικής βιομηχανίας της πατρίδας μας, πρώην ΠΥΡΚΑΛ, βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά του ενιαίου Δήμου Δάφνης-Υμηττού και μπορεί με τα 155.000 τ.μ. έκτασής του ν΄αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Νοτίων Προαστίων.

Γι΄αυτόν τον χώρο των 155 στρεμμάτων, λοιπόν, σεβόμενοι την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ενιαίου Δήμου, αυτής του 2011, θεωρούμε σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση της ζωής μας στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως Κλειστά Γυμναστήρια, Κλειστό Γήπεδο τένις, μπάσκετ, βόλεϋ, και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, που μπορούν να προταθούν σε συνεργασία με τους Αθλητικούς μας Συλλόγους, φορείς, όπως και την ανάπτυξη δικτύου ποδηλατόδρομου,  διαδρομών ασφαλούς περιπάτου και όποιων άλλων προταθούν μετά από έναν ανοιχτό διάλογο με επιστημονικούς, δημοτικούς φορείς και πολίτες. 

Η αξιοποίηση των διατηρητέων κτιρίων της Αμυντικής μας βιομηχανίας με τη μεγάλη ιστορία, δημιουργία χώρων πολιτισμού, όπως Μουσείο,  αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ανέγερση θεάτρου, δημιουργία σύγχρονης μονάδας υγείας που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει κατοίκους και της περιοχής μας αλλά και της ευρύτερης. 

Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης για τη δημιουργία εκτεταμένων ζωνών πρασίνου εντός των εγκαταστάσεων και διασύνδεση με τους χώρους γύρω και κοντά σε αυτές, όπως είναι ο Λόφος Αλεξάνδρου, η πλατεία Δημαρχείου Υμηττού, Πέτρου & Παύλου, Γυμναστική Ακαδημία και άλλες προς τη Δάφνη περιοχές που θα μπορούν να συνδεθούν.

Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις και με τη συνεργασία επιστημονικών φορέων και ειδικών για το περιβάλλον πολεοδόμων, συγκοινωνιολόγων και άλλων επιστημόνων, να ολοκληρωθούν προτάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν σε διαβούλευση στην κοινωνία, ώστε υπό αυτούς τους όρους να προχωρήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης για τον χώρο, τον Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. 

Η ανάπλαση της περιοχής που αφορά τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της πρώην ΠΥΡΚΑΛ Υμηττού, όπως είναι σήμερα, αφορούν στο μέλλον του Δήμου μας, στο μέλλον των επόμενων γενεών και δεν μπορεί ν΄αποφασιστεί από μια στενή ομάδα πολιτικών και στενών επιχειρηματικών συμφερόντων.

Αυτές τις θέσεις τις έχουμε εκφράσει επανειλημμένα, τις είχαμε πει και τότε,  πριν έρθει αυτό το σχέδιο, και στις εκλογές και σ΄αυτές και σ΄άλλες, γιατί έχουμε μια σειρά. 

Σήμερα όμως, όταν ξεκίνησα, είχα αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις και ο Δήμαρχος το ξεκίνησε λέγοντας, κάτι άλλο θέλει να πει. Πρέπει, λοιπόν, με βάση και όσα άκουσα, να πάρουμε μία συγκεκριμένη απόφαση σήμερα.  

Απ΄όσο κατάλαβα, όλοι μας διαφωνούμε με τη βάση και την ουσία της συγκεκριμένης μελέτης. Άρα, ή θα ζητήσουμε, πρέπει να ζητήσουμε, άμεσα να παγώσει η διαβούλευση και να ξαναέρθει επί τάπητος η πρόταση, για να μπορούμε να τη βάλουμε σε διαβούλευση, γιατί αυτή τη στιγμή διαβουλευόμαστε μια βασική πρόταση, η οποία είναι στη μήτρα της λάθος. ………..Πρέπει, λοιπόν, να σταματήσει αυτή η πρόταση σήμερα και πρέπει να πάρουμε μία ξεκάθαρη απόφαση».

Χριστινάκη Όλγα «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ», η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι

«Αναμφιβόλως στην περιοχή μας έχει εξαγγελθεί να γίνει -δεν ξέρω αν πρόκειται να γίνει- μία τεράστιου μεγέθους παρέμβαση. Μία παρέμβαση, που θα αλλάξει ριζικά τη μορφή της περιοχής μας και τη ζωή όλων μας και τη μορφή και τη ζωή της ευρύτερης περιοχής, καθώς και όλου του λεκανοπεδίου, τολμώ να πω. Είναι σαφέστατα μία από τις μεγαλύτερες εξαγγελίες που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. ……… ερχόμαστε σήμερα εδώ και μας ανακοινώνετε ότι η δική σας ομάδα έχει κάτσει και έχει συντάξει μία άλλη αντιπρόταση, την οποία θα μας πει, την οποία μας είπατε εν ολίγοις, που είναι «ολίγον έγκυος», αλλά είναι μία πρόταση ξεκάθαρα στη λογική του παζαριού- η οποία όμως έχει το εξής βασικό χαρακτηριστικό. Επί της ουσίας έρχεται να «κουμπώσει» με τη δική μας θέση που λέμε «στοπ, σε ό,τι γίνεται, όχι στη διαβούλευση, όχι στη ΣΜΠΕ», διότι όταν  λέτε ότι δεν μπορεί να προστεθεί ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο τσιμέντο και στη μελέτη υπάρχουν εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα νέου τσιμέντου, σημαίνει ότι παίρνετε θέση ξεκάθαρα εναντίον της ΣΜΠΕ. 

 Άρα, θεωρώ ότι το Συμβούλιο σήμερα θα ψηφίσει εναντίον της ΣΜΠΕ και αυτό θα πρέπει να το σηκώσουμε ψηλά ως λάβαρο όλοι μαζί και να πούμε ότι είμαστε ενάντια σε ό,τι έχει εξαγγελθεί μέχρι τώρα. 

 Επίσης, να διευκρινίσω, λέτε ότι μέσα στη μελέτη, στην πρόταση που υπάρχει, η μεγάλη έκταση θα γίνει πάρκο. Όσοι την έχουμε διαβάσει τη μελέτη έχουμε γελάσει με αυτό, διότι μεγάλη έκταση δεν θα γίνει πάρκο, κάτι παρτέρια γύρω-γύρω από τα Υπουργεία είναι. 

 Επειδή συζητάμε συγκεκριμένα για το κυβερνητικό πάρκο ως την πρόταση της Κυβέρνησης, θεωρώ ότι με τη νέα σας τοποθέτηση πρέπει όλοι μαζί να πούμε ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, ν΄ανοίξει ο διάλογος, τί προτείνει ο ένας και τί προτείνει ο άλλος, εμείς έχουμε πάρει θέση ξεκάθαρα χρόνια, αυτή που είχαμε στα προγράμματά μας και αυτή που κι εσείς είχατε μέχρι πρότινος στα προγράμματά σας, άλλο που τώρα αναδιπλώνεστε και να συζητήσουμε επ΄αυτής της βάσης. 

 Όμως, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, να σταματήσουμε αυτό που κάνει η Κυβέρνηση εν αγνοί μας, τουλάχιστον εν αγνοία της αντιπολίτευσης και να πούμε ΟΧΙ και στη ΣΜΠΕ και στις υπόλοιπες εξαγγελίες και να ορθώσουμε το ανάστημά μας……………….. 

Θέλω, όμως, να πω το εξής για να καταλάβουμε πόσο καθυστερημένα γίνεται αυτή η συζήτηση. Όταν ξαναφέραμε αυτό το θέμα, πάλι με το ζόρι η αντιπολίτευση, και το συζητήσαμε, πήραμε μία απόφαση,  εμείς είχαμε πιο ρηξικέλευθη απόφαση να πάρουμε, αλλά εσείς τουλάχιστον ως πλειοψηφία πήρατε μία απόφαση που λέει ξεκάθαρα ότι «εμμένουμε στην απόφαση 79/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι θα ζητήσουμε και όλα τα στοιχεία να μας κοινοποιούνται και θα μας βρουν απέναντι για ό,τι γίνεται εν αγνοία μας», πράγματα που δεν έχουν τηρηθεί.

 Ωστόσο, η απόφαση του 79/2011 που εσείς φέρατε και ψηφίσατε και εμείς είμαστε ακόμη πιο αυστηροί ως προς σ΄ αυτό, δεν  έχει σχέση με την πρόταση που φέρνετε σήμερα. ΄Εχουμε μία αντίφαση εδώ.

…………………. εμείς είμαστε ενάντια στη ΣΜΠΕ και αυτό το δεδομένο, ότι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που το αφορά άμεσα και καθοριστικά αυτά που αποφασίζονται, θα πρέπει επειγόντως να σταματήσει κάθε διαδικασία με κάθε τρόπο και αυτό να αποφασίσουμε σήμερα εδώ, πόσο και με ποιους τρόπους θα προκαλέσουμε την Κυβέρνηση να σταματήσει αυτό το τερατούργημα που γίνεται, γιατί για μας είναι τερατούργημα και όχι να κρυβόμαστε πίσω από κάποια.., να πάμε να ελιχθούμε και να γλιτώσουμε πάλι χρόνο και να κάνουμε.  

Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε όλοι ενάντια σε αυτό που γίνεται και πρέπει να το πούμε ευθαρσώς. Να το πουν, βέβαια, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί έχουν ακουστεί και άλλες φωνές εδώ σε προηγούμενες Συνεδριάσεις, αλλά να γίνει αυτή η συζήτηση. Κυρίως όμως ν΄ακουστεί ο κόσμος, ν΄ακουστούν οι φορείς που έχουν έρθει, ν΄ακουστούν οι εκπρόσωποι άλλων Δημοτικών Συμβουλίων, όσοι έχουν έρθει………….»

Είμαστε ΚΑΤΑ  του Κυβερνητικού πάρκου στο σύνολό του, όπως έχει εξαγγελθεί και όπως έχει αναπτυχθεί στη στρατηγική μελέτη. Είμαστε ΚΑΤΑ όλου αυτού που έχει παρουσιαστεί εδώ και 1,5 χρόνο και για το οποίο εμείς εδώ και 1,5 χρόνο φωνάζουμε και σήμερα έρχεστε να συμπαραταχθείτε δίπλα μας, δε λέω ότι θα περίμενα και μια συγγνώμη που δεν μας ακούγατε τόσο καιρό που φωνάζαμε, αλλά ok, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει όλοι ότι δεν θέλουμε αυτό που έρχεται, τους 14.000 υπαλλήλους, τα κτίρια, τα τσιμέντα, το σύνολο του πακέτου, απορρίπτουμε το κυβερνητικό πάρκο ως εξαγγελία και συμπαρασύρει αυτό προφανώς και την απόρριψη της ΣΜΠΕ, η οποία είναι ένα μικρό κομμάτι στο όλο πλάνο και παίρνουμε ξεκάθαρη θέση ότι είμαστε ενάντια σ΄αυτό… Μας έχει προσβάλει αυτό που έχει γίνει, να μη μας έχει ενημερώσει η Κυβέρνηση, να μην έχει έρθει κανένας, να μην ξέρουμε τίποτα, να αγνοούν τον Δήμαρχο της πόλης, εμένα προσωπικά αυτό με προσβάλει, πρέπει να κάνουμε σαφές σε όλους ότι ΟΧΙ, δεν μπορούν να μας σέρνουν σε μια διαπραγμάτευση εκ των υστέρων, γιατί αυτό τώρα επιχειρείται να γίνει.  Εμείς είμαστε ενάντια, αυτό είπαμε, στο κυβερνητικό πάρκο…………………………. ειλικρινά περιμένω να είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Να μηδενίσουμε αυτή την απόφαση που παίζει στις πλάτες μας τώρα 1,5 χρόνο και μετά συζητάμε. Μετά, τα βάζουμε όλα κάτω. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι και το μήνυμά  μας να είναι ξεκάθαρο και προς τα κάτω και προς τα πάνω.

Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι

«Το Σάββατο στις 3 Απρίλη του 2021 στήθηκε μια φιέστα στην ΠΥΡΚΑΛ, όπου ο κ.Μητσοτάκης είχε εξαγγείλει τα σχέδιά του που στόχευαν καταρχήν να κλείσει η ΠΥΡΚΑΛ και να δημιουργηθεί ένα κυβερνητικό city περίκλειστο με εννέα Υπουργεία και άλλες τόσες διάφορες Υπηρεσίες. Λίγους μήνες αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου του 2021, με μία αιφνιδιαστική τροπολογία ήρθε η Κυβέρνηση και νομοθέτησε ουσιαστικά αυτό που είχε εξαγγείλει ο Μητσοτάκης.  Στα μέσα Ιουλίου του 2022 έρχεται η Κυβέρνηση και προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό σε μια διαβούλευση 30 ημερών. Καταρχήν το έχουμε πει και το ξαναλέμε ότι ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ως ΚΚΕ είμαστε αντίθετοι σε κάθε διαβούλευση, γιατί καταρχήν έτρεχε η διαδικασία με fast track εδώ και 16 μήνες –προχωρούσαν τα έργα, προχωρούσαν οι μελέτες, προχωρούσαν τα πάντα- και η Κυβέρνηση θυμήθηκε τη διαβούλευση μετά από 16 μήνες………….. Για μας τα σχέδια της ΠΥΡΚΑΛ και η ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας και άλλα δήθεν εμβληματικά –αυτή είναι η λέξη «εμβληματικό» πια που περπατάει παντού- δεν είναι ούτε θεωρητικό, ούτε τεχνοκρατικό, ούτε θέμα μελέτης, ούτε αν είναι η μελέτη καλή ή κακή. Και πρέπει να απασχολεί τους ειδικούς και μόνο ειδικούς και εμείς να ερχόμαστε να ακούμε και να χειροκροτούμε. Αφορά εκατοντάδες εργαζόμενους που κυκλοφορούν και στον Υμηττό και στο κέντρο της Αθήνας.  

 Άρα, για κάθε τέτοια παρέμβαση πρέπει να ρωτάμε όλοι οι εργαζόμενοι ποιος ωφελείται και για ποιον γίνεται. Και αυτό το ερώτημα πρέπει να απασχολεί τους πάντες. Αν απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα, θα βρούμε και ποιος είναι κερδισμένος σε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται ΠΥΡΚΑΛ.

 Ήδη από το 2014 υπήρχε ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το κέντρο της Αθήνας προοριζόταν να γίνει διεθνής προορισμός υψηλού επιπέδου τουρισμού. Με αυτό το Σχέδιο συμφωνούσαν όλα τα Κόμματα. Συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφώνησε και το ΚΙΝ.ΑΛ. Συμφώνησε και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βάσει αυτού του Σχεδίου γίνανε διάφορες εταιρείες για ανάπλαση Αθήνας. Έγινε ο μεγάλος περίπατος του Μπακογιάννη. Και σε όλα αυτά συμφωνούσαν λίγο-πολύ όλα τα μεγάλα Κόμματα.

 Το κέντρο της Αθήνας μπαίνει σε ένα κλοιό, προκειμένου να γίνει αποστειρωμένο. Γι’ αυτό ως ΚΚΕ και ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ βλέπουμε πάντα τη μεγάλη εικόνα και όχι τη μικρή εικόνα. Η ΠΥΡΚΑΛ δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι γενικότερο σχέδιο ανάπλασης της Αθήνας και σ’ αυτό το γενικό σχέδιο ανάπλασης μπαίνει και η ΠΥΡΚΑΛ.

…………….Τα έργα αυτά θα ανατεθούν σε Ομίλους που θα αναλάβουν την κατασκευή και τη συντήρηση και τη διαχείριση με τη μέθοδο της ΣΔΙΤ. Θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη και θα το εκμεταλλεύονται για δεκάδες χρόνια, αυτοί και όχι ο Δήμος με τις 400.000€.  Τα τερατώδη δε κτίρια, που είναι 98.000 τετραγωνικά μέτρα, καινούργια, κ.Δήμαρχε, καινούργια, που θα είναι 28 μέτρων με δόμηση 1,8% -η μελέτη έχει απίστευτα λάθη και δεν ξέρω παραπομπές, αλλά αυτό το αναφέρει- θα πνίξουν βέβαια την περιοχή γιατί θα συσσωρευτεί κόσμος, αυτοκίνητα, καυσαέρια, μπετόν, άσφαλτος και γυαλί. Όλα τα άλλα τα πράσινα είναι στα διατηρητέα που φαίνεται ως πράσινο.  Δημιουργείται ένα περίκλειστο και απροσπέλαστο για τον λαό πάρκο, δήθεν city, που θα είναι κλειστό………………. Υπάρχουν όμως σημεία στη μελέτη που είναι και αποκαλυπτικά….Λέει ότι ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού αποτελεί έναν από τους πιο πυκνοκατοικημένους Δήμους της Περιφέρειας. Έχει 33.000 κατοίκους. Άρα, αν προστεθούν άλλες 15.000 κάτοικοι, θα είμαστε ο πιο πυκνοκατοικημένος Δήμος. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Είμαστε στους 8 με 10 και τώρα θα γίνουμε πιο πυκνοκατοικημένος. Οι άνεργοι του Δήμου είναι γύρω στο 18% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Υπάρχει φτωχοποίηση απίστευτη του κόσμου, που αυτό δεν το αναφέρουμε……. Το βασικότερο, υπάρχουν διαρροές στο τμήμα ύδρευσης λόγω παλαιότητάς του, που ο Δήμος κάθε φορά μας λέει «μπράβο, τι καλή ύδρευση έχουμε και δεν έχουμε θέμα με τις αποχετεύσεις», έρχεται αυτή η μελέτη και το διαψεύδει και λέει ότι θέλει αλλαγή όλο το δίκτυο.  

Καταρχήν να θυμίσουμε σε όλους τους κατοίκους, που οι Υμηττιώτες το θυμούνται, επειδή η ΠΥΡΚΑΛ ήταν πάντα στον χώρο του Υμηττού και ήταν συνυφασμένη με τον Υμηττό, προϋπήρχε του Υμηττού, ο Υμηττός ιδρύθηκε το 1929, ’28,  αν θυμάμαι καλά, η ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό είναι από το 1922. ….. Να θυμίσω πως από το 1964 ο Κομμουνιστής πρώτος Δήμαρχος του Υμηττού Κώστας Σάκκος και η παράταξη ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ξεκίνησε αγώνα για την απομάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ. Η πόλη πνιγόταν από την ομίχλη που εκπέμπανε, από τις αναθυμιάσεις των χημικών, από τις εκρήξεις τις μεγάλες. Γιατί θυμούνται οι κάτοικοι, όσοι μένανε παλιά, οι εκρήξεις δίνανε και παίρνανε. Μετά τη Μεταπολίτευση –γιατί ο Σάκκος με τη Μεταπολίτευση επί Χούντας παύτηκε, δεν το συζητάμε- πάλι με την επανεκλογή του Σάκκου το θέμα απομάκρυνσης της ΠΥΡΚΑΛ γίνεται υπόθεση όλων των δημοτών, του λεκανοπεδίου Αττικής και δημιουργείται Συντονιστικό Όργανο γι’ αυτό το θέμα. Με τον συντονισμό, βέβαια, κινητοποιούνται όλοι οι μαζικοί φορείς του Δήμου. Και αν διαβάσετε ανακοινώσεις και του Φ.Ο.Υ. και του Συλλόγου Γυναικών εκείνης της εποχής, θα δείτε πόσες ανακοινώσεις υπήρχαν.  Με την εκλογή του Λεντάκη βέβαια για Δήμαρχο, το όνομα του οποίου θα φέρει το πάρκο, το θέμα πάγωσε. Επανήλθε το 1981, μετά την επιμονή πάλι της παράταξης του ΚΚΕ και του Σάκκου. Και μόλις το 1991, μετά την επιμονή των κατοίκων, μεγάλο μέρος του εργοστασίου και βέβαια ο Μποδοσάκης με τα συμφέροντά του, απομακρύνθηκε από την περιοχή. Τα περισσότερα κτίρια όμως μέσα στον χώρο είδατε πώς γίνανε. Ένα σκηνικό παρατημένων κτιρίων, κλπ.

 Μετά τις εξαγγελίες βέβαια του Μητσοτάκη, οι ξεκάθαρες θέσεις της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στις κυβερνητικές εξαγγελίες εκφράστηκαν με την ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία δεν θα την αναφέρω.  Παράλληλα όμως λέμε ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ότι το σχέδιο της Κυβέρνησης θυσιάζει τις ανάγκες των κατοίκων. Τα λαϊκά στρώματα μόνο χαμένα θα βγουν απ’ αυτήν. Θα πληρώσουν ακριβότερα νοίκια, χειρότερες παροχές. Δεν μπορούν να περιμένουν με σταυρωμένα χέρια. Είναι εγκληματικό καταρχήν ότι χιλιάδες κάτοικοι του Δήμου έχουν ανάγκη από πάρκα, πράσινο, αναψυχής, αθλητισμό, κέντρα υγείας, όλα αυτά να γίνονται ένα κυβερνητικό δήθεν πάρκο.  Και αποδεικνύεται από όλα αυτά που είπα ότι η φιλολαϊκή αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων απαιτεί ένα ριζικά διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης, απαιτεί κοινωνικοποίηση της γης.  Λέμε να μην αποδεχθούμε αυτά τα σχέδια. Η ευημερία τους δεν περνάει από τη δική μας ζωή και ανάπτυξη».

…..Οι εργαζόμενοι της ΠΥΡΚΑΛ ήταν 10ετίες όμηροι των κυβερνητικών αποφάσεων, δεν είναι τώρα όμηροι μιας κυβερνητικής απόφασης. Δεκαετίες, όλες οι Κυβερνήσεις με τις αποφάσεις την απαξίωναν την κρατική εταιρεία και ο λόγος ήταν καθαρά, υπήρχαν συμφέροντα μονοπωλίων του κλάδου και σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. να εισάγουμε πολεμοφόδια, να εισάγουμε όπλα, να πληρώνουμε ακριβά. Είμαστε δεύτερη χώρα σε προμήθειες όπλων και πυρομαχικών από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, για να μην παράγουμε δικά μας πράγματα. Απλά πράγματα. Ταυτόχρονα όμως ως Ελλάδα πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πληρώνουμε, το αναφέρατε, 10πλάσια, 15πλάσια απ΄αυτά που θα μπορούσαμε να παράγουμε και να τα έχουμε εμείς. Άρα, είναι πολιτική βούληση όλο αυτό το πράγμα.

….. Σε αυτή την περιβόητη μελέτη που δεν λέει τίποτα αλλά λέει και κάποια πράγματα, υπάρχει μια αναφορά ότι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν σ΄αυτά τα εννέα (9) κτίρια των 28 μέτρων, θα στριμωχτούν στα 9,5 με 10 τ.μ. ανά άτομο, από 25 που είναι σήμερα. Το 9,5 τ.μ. με τους χώρους τους κοινόχρηστους που δεν είναι μόνο ο χώρος εργασίας, καταλαβαίνετε ότι δεν χωράνε, απλά. Το 9,5 είναι το κατώτερο  που μπορεί να έχει κάποιος εργαζόμενος. Άρα, τα 9 κτίρια πάνε περίπατο και θα κτιστούν πολύ περισσότερα για να στεγάσουν κάποιους παραπάνω εργαζόμενους και φανταστείτε τί εργασιακό περιβάλλον θα έχουν και αυτοί οι εργαζόμενοι, γιατί και αυτοί εργαζόμενοι είναι.  Επιμένουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε πικρή πείρα από τις διαβουλεύσεις και από τους διαλόγους. Δεν μπορεί το κεφάλαιο να διαβουλεύεται μ΄εμάς τους εργαζόμενους, είναι ταξικά αντίθετο, δεν γίνεται, δεν γίνεται να μας φέρνουν οι κεφαλαιοκράτες, το κράτος που το εκπροσωπεί η αστική τάξη και απέναντι να είναι όλοι οι εργαζόμενοι και να λέει «ελάτε σε διαβούλευση». Δεν στέκει.

 Εμείς ως κάτοικοι και ως εργαζόμενοι κανονικά πρέπει να αντιπαλέψουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, γι αυτό και θεωρούμε ότι κάθε τέτοια μελέτη δεν είναι τεχνοκρατικά αν στέκει ή δεν στέκει, αν είναι καλή ή κακή. Δεν είναι αυτό το θέμα, να ψηφίσουμε σήμερα τί καλή μελέτη είναι. Είναι θέμα μας να σταθούμε απέναντι σ΄αυτό που λέει η Κυβέρνηση για τους σχεδιασμούς που έχει στην ΠΥΡΚΑΛ. Αυτή είναι η θέση μας.

Μητροβγένη Γεώργιο «ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», ο  οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι 

«…έχουμε να κάνουμε με μία απόφαση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για Υπουργούπολη στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ. Αυτή η απόφαση είναι αντίθετη με τις μέχρι τώρα αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που πάντοτε είχαν ρητά το αίτημα για απομάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ και τροποποίηση του σχεδίου ώστε να γίνει πάρκο πρασίνου με χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων.

….. Η επιβολή με το «έτσι θέλω» της κυβερνητικής απόφασης της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ερήμην των αποφάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, έφερε σαφώς σε δύσκολη θέση –και την κατανοούμε- τη Δημοτική Αρχή που εκλέχτηκε με τη στήριξη της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και που, όπως είναι γνωστό και το έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, είναι ένας ιμάντας μεταβίβασης της κυβερνητικής πολιτικής στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού…………. του Υπουργείου –λέει το επιχείρημά τους- θα γλυτώσει χρήματα τόσο από την ενοικίαση, όσο και από την πώληση δημόσιων κτιρίων που βρίσκονται στην Αθήνα. Το κόστος όμως της κατασκευής Υπουργούπολης δεν έχει προϋπολογιστεί επακριβώς. Γιατί αν συνυπολογιστούν και οι συνεχείς αναμορφώσεις που μας έχετε συνηθίσει, είναι φανερό θα ξεπεράσει τα έξοδα μετακίνησης αυτών των Υπουργείων………….. Το έργο θα γίνει με τον γνωστό τρόπο ΣΔΙΤ………..

 Όσο δε αφορά τα κέρδη τα οποία θα προέλθουν από πιθανή πώληση των 20 κρατικών δημόσιων κτιρίων στην Αθήνα, από τα 107 που λέει η μελέτη, που ενοικιάζονται, είναι εν αμφιβόλω. Είναι γνωστό ότι αυτά τα κτίρια έχουν μπει στο ΤΑΙΠΕΔ σαν εγγύηση τα χρόνια των μνημονίων και είναι υποθηκευμένα και δεν μπορούν να πουληθούν και να αποφέρουν έσοδα.

………….. Όλο αυτό το σχέδιο έρχεται σε μία περίοδο τέλειας καταιγίδας και πολέμου. Εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό, ίσως θα ήταν και καταγέλαστο. Σε μια περίοδο οικονομικής, πολιτικής, υγειονομικής, ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης, πληθωρισμού και σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης, όπου το κόστος της ζωής ανέρχεται, και  μια περίοδο ανεργίας και πιθανού πολέμου, καθώς συνεχίζεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πρόταση για την Υπουργούπολη δείχνει πως η σύλληψη της ιδέας είναι από ανθρώπους που λίγο-πολύ ζουν σε ένα άλλο κόσμο, μακριά από τις κοινωνικές ανάγκες του κόσμου. Κανένας ποτέ πολίτης δεν ξύπνησε με όνειρο να έχουμε μια Υπουργούπολη εδώ στην περιοχή.

 Από τη μία ανακοινώνουν δύσκολες μέρες ότι μας περιμένουν και δύσκολοι χειμώνες και από την άλλη ανακοινώνουν Φαραωνικά έργα και Υπουργούπολη.

……………….. Όσο δε αφορά για τη διαβούλευση και συζήτηση, η οποία ήρθε «καπέλο» και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο, έτσι για να διαβαστεί μαζί με τα μπάνια του λαού σαν λογοτεχνικό έργο, φαίνεται πως ο Αύγουστος είναι κατά την Κυβέρνηση ο μήνας των διαβουλεύσεων και των νομοσχεδίων, όπως το νομοσχέδιο της Κεραμέως για την Παιδεία.

 Δυστυχώς όμως για τους κρατούντες, μετά τον Αύγουστο έρχεται ο Σεπτέμβριος και το φθινοπωρινό τσουνάμι των κινητοποιήσεων δεν μπαίνει στα καλούπια τους όσα και αντιδημοκρατικά νομοσχέδια και αν περάσουν.

 Έχοντας την εμπειρία μέσα από κινητοποιήσεις και τους αγώνες για το μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού, το οποίο το δώσαμε με την παράταξή μας σαν Μ.ΑΡΙ.Δ.Α. με την ενεργή συμμετοχή της, με τον νικηφόρο αγώνα ενάντια στο σχέδιο με τους αυτοκινητόδρομους του Σουφλιά, που ήταν τότε να τρυπηθεί ο Υμηττός για να ενωθεί το παραλιακό μέτωπο με τα μεσόγεια, με την υπεράσπιση του Υμηττού από τις ιδιωτικοποιήσεις και την καταστροφή του περιβάλλοντος, μελέτες για τις οποίες ξοδεύτηκαν χιλιάδες ευρώ, μελέτες για διαφημίσεις των έργων που θα ακολουθήσουν, έχουμε δικαιολογημένα πολλές αμφιβολίες για το τι μέλλει γενέσθαι.

………………….. Η αλήθεια είναι ότι η κυβερνητική απόφαση επιβλήθηκε στη Δημοτική Αρχή από την Κυβέρνηση. Επειδή τόσο ο Δήμαρχος, όσο και η Δημοτική Αρχή πρόσκεινται στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και, όπως έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, είναι ιμάντας μεταβίβασης της κυβερνητικής πολιτικής στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή βρέθηκε στη δυσχερή θέση να σταθεί, άμεσα ή έμμεσα, ενάντια στις αποφάσεις, εντελώς αντιδημοκρατικά, των προηγούμενων Δημοτικών Συμβουλίων που στο παρελθόν είχαν ζητήσει η ΠΥΡΚΑΛ να γίνει πάρκο.  Αυτή είναι η βάση των υπεκφυγών, το «δεν ξέρω», «δεν είδα», «δεν άκουσα», παρότι και ξέρανε και είδαν και άκουσαν και παίξανε σε διαφημιστικά σποτ, όπως λέχθηκε πριν, της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, δηλαδή ΠΥΡΚΑΛ. Ωστόσο –και απευθύνομαι πρώτα απ’ όλα στον Δήμαρχο- δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες. Η αντίθεση στην αντιδραστική κατ’ εμάς θέση που λέει ανοιχτά «στηρίζω την Υπουργούπολη» είναι πιο καθαρή από τους «ναι μεν αλλά», που θα προσπαθήσουν να χρυσώσουν το χάπι προτείνοντας λίγα μέτρα παραπάνω πράσινο, λίγο λιγότερο μπετόν στην τσιμεντούπολη –το ακούσαμε και τώρα- κατανοώντας τη δύσκολη θέση που έχουν περιέλθει.

………………Όσο μας αφορά, με ανακοινώσεις μας, με προκηρύξεις, με διαδηλώσεις, μαζί με όμορους Δήμους του Βύρωνα και της Ηλιούπολης διαδηλώσαμε την αντίθεσή μας στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης, προτάσσοντας τις λαϊκές ανάγκες στις επιλογές του κεφαλαίου.  ΠΥΡΚΑΛ – πάρκο με κοινωνικές δραστηριότητες,  Χτίσιμο νοσοκομείων, σχολείων, χώρων άθλησης, στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής. Όχι στην Υπουργούπολη και τσιμεντούπολη και διασπάθιση του δημόσιου χρήματος. Σ’ αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε. Τελειώνοντας, το ανέφερα και πριν, νομίζω πρέπει να το αναφέρω, γιατί νομίζω ότι τελικά προχωράνε για μας χωρίς εμάς και πολύ φοβόμαστε για όλα αυτά που θα γίνουν για μας χωρίς εμάς, ξανααναφέρω ότι σήμερα στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο βάλανε τσόντα το πέρασμα της ΠΥΡΚΑΛ στο Υπουργείο Οικονομικών και τη χρηματοδότησή του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η ιστορία με τη διαβούλευση και η ιστορία «να ακούσετε τη γνώμη μας» είναι μια γνώμη που σαν να θέλετε απλώς να δείξετε ότι ακούτε. Στην πραγματικότητα δεν ακούτε. Το μόνο που ακούτε είναι τη γραμμή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«…..Η άποψή μου είναι ότι ένα πράγμα είναι στο οποίο συμφωνούμε όλοι, ότι αυτή η μελέτη δεν είναι εντάξει και πρέπει να την καταδικάσουμε. Από εκεί και πέρα είναι φανερό ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχει για λόγους που μπορεί να είναι από αθώοι ως πονηροί -και θα εξηγήσω τί εννοώ- υπάρχει μια αλλαγή στη στάση της συμπολίτευσης.  Οι αθώοι είναι γιατί πράγματι καταλάβανε ότι υπάρχει μια αντίδραση από τους κατοίκους και έχουν ταυτιστεί με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, να χρησιμοποιήσω μια νομική έκφραση, οι άλλοι είναι και το ανέφερα εγώ στα σενάρια- ότι ένα τόσο φαραωνικό επιχείρημα μιας τόσο μεγάλης επένδυσης στη συγκεκριμένη συγκυρία μιας Κυβέρνησης η οποία είναι στα τελευταία της και οικονομικά είναι αδύνατη, είναι αδύνατη η οικονομία αυτή την περίοδο, περιμένοντας έναν δύσκολο χειμώνα, περιμένοντας όλα αυτά τα πράγματα, την παγκόσμια κρίση κ.λπ., πρέπει να το μαζέψει. Αυτή είναι η πονηρή πλευρά. Εγώ θα έλεγα να δεχθώ την αθώα πλευρά, ότι πράγματι καταλάβατε το ζήτημα, ότι οι κάτοικοι είναι αντίθετο, το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Άρα, λοιπόν, εντελώς για τη διαδικασία, η πρόταση η δική μου είναι η εξής: Μπαίνουν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι να συμφωνήσουμε όλοι ομόφωνα ότι δεν θέλουμε αυτή τη μελέτη. Η δεύτερη είναι η άποψη που κατέθεσε ο Δήμαρχος που λέει ότι από τα τόσα Υπουργεία να γίνουν τα μισά, να γίνει αυτό, κ.λπ. ….Η δεύτερη είναι ότι έχουμε δύο προτάσεις, ξανά δεύτερη ψηφοφορία,  η μία λέει την πρόταση τη δική σας που θέλετε λιγότερα και η άλλη που εμείς λέμε ότι θέλουμε μόνο πάρκο. Αυτή είναι από την άποψη της διαδικασίας, αν θέλετε να έχουμε καθαρές εξηγήσεις…..».

Λαγδά Δέσποινα «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ»,  η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι

«……………Φτάσαμε ενάμιση χρόνο μετά από την αρχική εκφώνηση του Πρωθυπουργού στην ΠΥΡΚΑΛ για να πούμε τι; Ότι δεν θέλουμε πλέον τσιμέντο; Ότι δεν θέλουμε τα 27 μέτρα που αναφέρει η ΣΜΠΕ; Τι δεν θέλουμε ακριβώς; Ζούμε σε μία χώρα η οποία δεν έχει καμία βαριά βιομηχανία. Έχει ένα λαό εργαζόμενο και αυτό που έχει είναι μια φυσική ομορφιά. Πουλάει τουρισμό. Μια πολύ καλή ευκαιρία το κέντρο της Αθήνας να ηρεμήσει από κάθε είδους εισερχόμενους ντόπιους που είτε θα πάνε για τη δουλειά τους, είτε θα πάνε να εξυπηρετηθούν από τους φορείς της πόλης…………… Αυτό το σχέδιο εξυπηρέτησε η Δημοτική Αρχή όταν δέχθηκε πριν από ενάμιση χρόνο να μπει στη διαδικασία της πρώτης παρουσίασης, με το γνωστό σποτάκι για την ΠΥΡΚΑΛ. Αυτό είναι το σχέδιο της εξυπηρέτησης. Να ηρεμήσει το κέντρο από οτιδήποτε άλλο πλην συγκεκριμένων στόχων. Αυτό τι σημαίνει; Μη έχοντας τα Υπουργεία εκεί, σημαίνει ότι ο κόσμος που θα πάει για να διαδηλώσει θα μετατοπιστεί στα 9 Υπουργεία εδώ. Οι διαδηλώσεις θα είναι κάτι μόνιμο εδώ στην περιοχή. Θα δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα. Τα κτίρια αυτά θα είναι φυλασσόμενα από δυνάμεις καταστολής πλέον, γιατί η Αστυνομία πια έτσι λειτουργεί, με καταστολή. Και οι πολίτες και δημότες και κάτοικοι της περιοχής θα έχουμε τεράστια προβλήματα………… Αν γίνει αυτό το έργο, σε πόσο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί; Σε 5-6 χρόνια. Τι θα γίνει σε όλο αυτό το διάστημα; Η καταστροφή του περιβάλλοντος, η καταστροφή της καθημερινότητας, τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν με τις μετακινήσεις των υλικών, των εργαζομένων κλπ., πώς μπορεί να ανταπεξέλθει η δικιά μας περιοχή σ’ αυτό; Δεν μπορεί!

 Και ακούμε σήμερα τον Δήμαρχο να λέει να μην γίνουν νέα κτίρια, να πάρουμε περισσότερες θέσεις πάρκινγκ κλπ. Δηλαδή μια άλλη προοπτική. Μια καλύτερη να το πω προοπτική σε σχέση με την αρχική.

 Εμείς είμαστε ξεκάθαρες ως «Ανυπόταχτες Γειτονιές». Υπάρχει μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2011, η οποία δεν πήγασε επειδή έτσι ήρθε η ιστορία εκείνης της στιγμής. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει απ’ όλα τα έτη του Υμηττού. Όταν φύγει η ΠΥΡΚΑΛ, να γίνει πάρκο. Αυτό είναι το πάγιο αίτημα της Κοινότητας του Υμηττού, του κόσμου του Υμηττού. Και όταν λέμε πάρκο, εννοούμε ένα πάρκο για όλο τον λαό, ένα πάρκο προσβάσιμο, ελεύθερο, που βεβαίως λόγω της έκτασής του θα έχει μέσα αθλητικές δραστηριότητες, ενδεχομένως κάποια σχολεία ακόμα, κάποιες τέλος πάντων εγκαταστάσεις κοινωφελούς αποδοχής και ανάγκης.

 Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα γίνει οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι δυνατόν ο χώρος αυτός, ο ιστορικός αυτός χώρος, με τα κτίρια που έχει, όσο και να θέλουμε να τα προστατεύσουμε, να περάσει σε μία άλλη διαδικασία, σε μία άλλη χρήση δηλαδή. Εμείς θέλουμε η χρήση του να είναι χρήση πράσινου και με μικρές παρεμβολές και παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών, των δημοτών και των όμορων Δήμων. 

 Είμαστε ξεκάθαροι σ’ αυτό. Άρα, δεν θα μπω σε διαδικασία αν η ΣΜΠΕ είναι καλή ή τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Όχι, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα! Αυτό το τερατούργημα δεν είναι καλό για κανέναν, για τα παιδιά μας, για τις ζωές μας, για το μέλλον μας………….».  γ) στους Αντιδημάρχους κ.κ.

Αναστασόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Πρασίνου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι

«………………Αυτό που θα δηλώσω τώρα είναι, σε ό,τι αφορά την προμελέτη είναι ότι είμαι εξοργισμένος. Και είμαι εξοργισμένος, αφού πρώτα πω στα θετικά της Κυβέρνησης ήταν -αυτής της Κυβέρνησης και οποιαδήποτε άλλη το ίδιο θα έλεγα- ότι απομακρύνεται μετά από πολλά χρόνια η ΠΥΡΚΑΛ, είμαι εξοργισμένος με αυτή την Κυβέρνηση διότι ενώ έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και οφείλω να το πω και από τον Δήμαρχο και από Αντιδημάρχους στο να ενημερωθεί ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –και συμφωνώ σ’ αυτό- δεν ενημερωθήκαμε…… διαφωνώ κάθετα σ’ αυτό που έκανε η Κυβέρνηση, γιατί η Κυβέρνηση το πρώτο που έπρεπε να κάνει εδώ δεν ήταν να μας στείλει τεχνοκράτες Μηχανικούς που αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους και θα πουν αυτά που τους έχουν πει. Θα έπρεπε να έχει έρθει εδώ –και το έχω συζητήσει και με τη Διοίκηση και με τον Δήμαρχο, να έρθουν και άνθρωποι Γενικοί Γραμματείς, όχι τεχνοκράτες πολιτικοί, σοβαρά χείλη από την Κυβέρνηση, να καλεστεί το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ. Γιατί αυτοί δεν μπορεί να γνωρίζουν τις ανάγκες της πόλης μας. Να μας ακούσουν, να ακούσουμε τις προτάσεις τους, να κάνουμε μια κουβέντα και να δούμε πού μπορούμε να βρούμε μια κοινή σύγκλιση για το καλό του τόπου. …………….. Εδώ ήρθαμε να βρούμε μια κοινή γραμμή -φυσικά και υπάρχει στη Δημοκρατία η διαφωνία- στο να μπορέσουμε να πάει μπροστά αυτή η πόλη…….. ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το θέμα των ανταποδοτικών τελών που πρέπει να πληρώνει, όπως πληρώνουν τώρα τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα γύρω στα 2,5 εκατομμύρια στα 5 χρόνια στον Δήμο. Και μάλιστα πληροφορήθηκα ότι υπάρχει ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο απαγορεύει, γιατί η εταιρεία αυτή, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, μπορούσε να πληρώνει αυτά τα 2,5 εκατομμύρια στα 5 χρόνια στον Δήμο αλλά λόγω ότι υπάρχει ένα Διάταγμα νομίζω του ’58, απ’ ό,τι με ενημέρωσε η κα Βογιατζόγλου αλλά και ο Δήμαρχος, το οποίο δεν μπορούν να καταβάλλουν τέλη σε εμάς οι υπηρεσίες που θα έρθουν. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα πράγμα πάρα πολύ σοβαρό. Σε ένα φτωχό Δήμο τα πλην 2,5 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Πού μπορούμε να τα αντλήσουμε; Μπορούμε με κάποιο άλλο τρόπο, κάτι είπε ο Δήμαρχος πριν, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα για τον Δήμο μας που είναι φτωχός.  

 Πρέπει να διεκδικήσουμε χρήματα για τον Δήμο μας, μια που μας το φέρανε σερβιρισμένο και κάνανε αυτό το μεγάλο λάθος. Δηλαδή σε αυτό το προσχέδιο εγώ είμαι κατηγορηματικά –να ξεκαθαρίσω- αντίθετος. Και αν μου το φέρεις τώρα έτοιμο εδώ μπροστά, θα το καταψηφίσω. Εμένα δεν μ’ αρέσουν οι ακρότητες, ούτε από τη μια μεριά, ούτε από την άλλη. Πρέπει να βρεθεί μέση σύγκλιση.

 Το να λέμε ναι, 100% να γίνει πάρκο, πώς θα γίνει πάρκο; Το εξήγησα και την πρώτη φορά.  Τι μπορούμε να κάνουμε; Να πάρουμε πολλά οφέλη για τον Δήμο μας. Τι μπορούμε να πάρουμε οφέλη για τον Δήμο μας; Μιλήσαμε για τα λεφτά, για το οικονομικό, μιλήσαμε για θέσεις εργασίας. Κάτσαμε όλοι μαζί, το συζητήσαμε……………… Ο κ.Δήμαρχος έκανε, απ’ ό,τι ξέρω εγώ προσωπικά, δυο και τρεις συναντήσεις με αρμόδιους Υπουργούς, τους οποίους τους ενημέρωσε αυτό που συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.Τους είπε «Δεν θα προχωρήσει τίποτε, κανένα βήμα, εάν δεν ενημερώσουν εμένα και κατ’ επέκταση το Δημοτικό

Συμβούλιο». Τον αγνόησαν.  ………… εγώ προσωπικά ως Αναστασόπουλος τέτοιο προσχέδιο δεν θα υπογράψω…………….όπως είπε και ο Δήμαρχος, να καλυτερεύσουμε αυτό που κάναμε εδώ και να ζητήσουμε πράγματα και σεις να προτείνετε και άλλα πράγματα και να τα βάλουμε στην ατζέντα, εγώ είμαι σύμφωνος…………..».

Γιαννακούρα Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι

«………………….Το θέμα της ΠΥΡΚΑΛ βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο έχει προβληματίσει δεκαετίες τους δημότες εδώ του πρώην Δήμου Υμηττού και τώρα, τα τελευταία χρόνια, του ενοποιημένου Δήμου Δάφνης – Υμηττού. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70  γίνονται αγώνες για να μπορέσει να μετεγκατασταθεί ο χώρος της ΠΥΡΚΑΛ. Μάλιστα σε δημοτικές εκλογές όλες οι παρατάξεις οι οποίες κατέβαιναν το είχαν μείζον θέμα.Έκτοτε, λοιπόν, κύλησε πολύς χρόνος και φτάσαμε στο σήμερα να έρχεται μία Κυβέρνηση και να θέλει στην ουσία να τσιμεντοποιήσει ένα μεγάλο μέρος του χώρου.Πρόθεσή μου, βέβαια, είναι όχι να κάνω μία στείρα αντιπολιτευτική θα έλεγα λογική αλλά και μια μακριά από μια τυφλή αποδοχή των όσων προτείνονται για εμάς. Δεν κάνω μηδενιστική προσέγγιση των προβλημάτων.  Αν θέλετε την άποψή μου για τον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, είμαι υπέρ του πάρκου. Η δημιουργία ενός εκτεταμένου πάρκου και η ενοποίηση του πάρκου με το Άλσος Άρη Αλεξάνδρου, θα έλεγα και του Πέτρου και του Παύλου, τα αλσύλλια αυτά, αναμφίβολα θα αναβαθμίσουν την περιοχή, όσο και την ποιότητα ζωής των  κατοίκων της και θα μεγεθύνουν βέβαια το οικολογικό αποτύπωμα του Δήμου μας. Τίθεται όμως εδώ το ερώτημα και θα ήθελα να έχω και μία απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα το οποίο θα θέσω. Μιλάμε για πάρκο. Όλοι θέλουμε πάρκο. Συμφωνώ.   ……….Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έρθει να επενδύσει για να γίνει μόνο πάρκο; Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα συντηρήσει αυτό το πάρκο, όταν ο Δήμος –το γνωρίζετε οι περισσότεροι- δεν έχει το προσωπικό να μπορέσει να το συντηρήσει; Δηλαδή θα φτιάξουμε ένα πάρκο για να έχει την ίδια τύχη, όπως έχω πει και άλλες φορές με το πάρκο «Τρίτση», το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στη μοίρα του¨………..Τέλος πάντων, εγώ να καταλήξω για το θέμα του πάρκου. Θα ήμουν υπέρ του πάρκου μόνο εάν υπήρχαν οι διαβεβαιώσεις ότι θα μας φτιάξουν το πάρκο και ότι θα έχουν τη συντήρησή του για 30-40 χρόνια.  Στην περίπτωση, λοιπόν, η οποία δεν άκουσα από κανέναν, γιατί ίσως, δεν ξέρω,  να υπάρχει μία πολιτική να πετάξουμε ένα πυροτέχνημα «μόνο πάρκο», χωρίς να ακούσω πώς θα γίνει αυτό το πάρκο, ποιοι θα συντηρήσουν αυτό το πάρκο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, συμφωνώ να μη γίνει κανένα καινούργιο κτίριο μέσα στον χώρο αυτό της ΠΥΡΚΑΛ, να χρησιμοποιηθούν τα παλιά κτίρια. Και εκεί που μιλάμε εάν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, αν είναι να έρθουν κάποια Υπουργεία, να έρθουν  4-5 Υπουργεία τα οποία να είναι γύρω στις 4.000 Και τα υπόλοιπα διατηρητέα να δοθούν για χρήση στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού.Αυτή είναι η θέση και η τοποθέτησή μου. Στεκόμενος, λοιπόν, με ευθύνη απέναντι στον σχεδιασμό, δεν θα πω μεγάλα συνθήματα και αυτά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κάποια πράγματα για το καλό του Δήμου και των δημοτών. Γιατί διαφορετικά  εάν μετεγκατασταθεί η ΠΥΡΚΑΛ και δεν γίνει τίποτα, θα έχουμε αυτό το πράγμα εδώ, το έκτρωμα που θα είναι, για πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω αν θα βρεθεί και κάποιος άλλος να θέλει να επενδύσει σε κάτι τέτοιο εδώ………».

Τσιλίφη Νικόλαο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι

«……………….Έχουμε εδώ και καιρό που περιμένουμε να δούμε τα ζητήματα, τις μελέτες και διάφορες λεπτομέρειες που από την αρχή ψάχναμε και κοιτούσαμε να δούμε τι θα μας δώσουν…… Πάγια θέση μου είναι ότι πρέπει να είμαστε όσο γίνεται συμπεριληπτικοί. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ακούσουμε όλες τις απόψεις από όλες τις πτέρυγες, από όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ο καθένας έχει να εισφέρει κάτι σ’ αυτή τη συζήτηση. Δεν γίνεται κάποιος να είναι σοφός και να τα έχει προβλέψει όλα. Και γι’ αυτό τον λόγο πόσο μάλλον εμείς που ζούμε στην περιοχή αυτή πρέπει να εισφέρουμε και να βοηθήσουμε προς κάθε κατεύθυνση.

 Να δούμε τα θετικά. Το πρώτο θετικό είναι ότι μία Κυβέρνηση, αυτή η Κυβέρνηση –θα μπορούσε να ήταν και κάποια άλλη, δεν έχει σημασία, δεν έχει νόημα να λέμε ποιος το έκανε- για πρώτη φορά είπε ότι η ΠΥΡΚΑΛ μπορεί να φύγει. Μπορεί να το σκέφτηκαν πολλοί. Το θέμα είναι ότι είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στην πράξη το να φύγει η ΠΥΡΚΑΛ. Αυτό νομίζω ότι όλοι θα το θέλαμε, το να φύγει η  ΠΥΡΚΑΛ και να δούμε μετά το ποιο είναι το αρνητικό κομμάτι για να προσπαθήσουμε να το ξεχωρίσουμε και να το βγάλουμε από τη μέση. Το μόνο μείον που έχει φεύγοντας η ΠΥΡΚΑΛ είναι αυτό που ανέφερε ο κ. Αναστασόπουλος, ότι η ΠΥΡΚΑΛ είχε μία προίκα που ήταν περίπου 440.000  τον χρόνο που παίρναμε, που με βάση τη Νομοθεσία δεν προβλέπεται σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου να παίρνουμε τα χρήματα αυτά. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διορθωθεί. Στο κομμάτι όμως το πρακτικό τα χρήματα είναι δεύτερα. Το πρώτο είναι το περιβάλλον, ο ελεύθερος χώρος. Το βασικό νομίζω σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι τι γίνεται με τους ελεύθερους χώρους. Είναι αδιανόητο, διαβάζοντας τη μελέτη που κατέθεσαν οι ειδικοί, να μετακινούνται κάθε μέρα 14.000 άνθρωποι. Το έχουν πει οι συνάδελφοι. Έχουν δίκιο. Δεν γίνεται 14.000 άνθρωποι, ένας Υμηττός μέσα στον Υμηττό, η μισή Δάφνη μέσα στη Δάφνη να μετακινείται. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μυρμήγκια, είναι άνθρωποι. Έχουν αυτοκίνητα, έχουν οντότητα……………… Δεν μπορούμε να συζητάμε για έργα τέτοιου μεγέθους σε μία τέτοια μικρή περιοχή και σε μία περιοχή που είναι αδύνατο σε οποιαδήποτε περίπτωση –και απορώ λίγο και με τη μελέτη- το να μπορεί να εξυπηρετηθεί πριν γίνουν οι υποδομές. Εδώ πρέπει να ανοίξουν δρόμοι, πρέπει να γίνει κοσμογονία. Το νούμερο 14.000 δηλαδή για μένα είναι εξωπραγματικό.

 Εμείς είμαστε άνθρωποι που εκλεγόμαστε από τον λαό της Δάφνης και του Υμηττού. Σεβόμαστε τις ανάγκες των άλλων Δήμων. Αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, όπως θα μας βοηθούσαν και οι όμοροι Δήμοι, αλλά εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον μας πρώτα και να υπερασπιστούμε με τις δυνάμεις που έχουμε – μικρές, δεν είναι μεγάλες- αυτό το συμφέρον που έχουμε εμείς εδώ. Έτσι  λοιπόν, θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε όλη αυτή τη μάζα των υπαλλήλων και δεν πρέπει να δεχθούμε την ανέγερση κανενός νέου κτιρίου. Τα διατηρητέα δεν μπορούμε να τα κατεδαφίσουμε. Αυτά τα έχουν βγάλει οι επιστήμονες, οι Υπηρεσίες  λένε  ότι υπάρχουν  93 εγκαταστάσεις από τα οποία τα 91 είναι κτίρια, γιατί είναι και η αψίδα, είναι και οι σκοπιές που έχουν μπροστά. Λένε ότι θα γκρεμίσουν τα πολλά και από αυτά θα μείνουν μόνο τα 25. Τα 25 αυτά κτίρια που δεν μπορούν να κατεδαφιστούν έχουν ένα εμβαδόν, όπως είπε και ο κ.Γιαννακούρας, 47.500 τ.μ. 

 Η άποψή μου, λοιπόν, είναι ότι μέσα σ’ αυτά τα κτίρια που δεν μπορούν να κατεδαφιστούν ενδεχομένως να μπορούν να στεγαστούν κάποιες Υπηρεσίες. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι για να πάνε Υπηρεσίες του Κράτους. Κάποια από αυτά θα πρέπει να στεγάσουν Υπηρεσίες του Δήμου. Δηλαδή έχουμε ανάγκη από ένα Κέντρο Υγείας. Έχουμε ανάγκες από χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, όπως έχουμε πει από το ’11. ……………Δεν πρέπει να αναγερθεί κανένα κτίριο. Θα μείνουν μόνο τα διατηρητέα. Τα διατηρητέα υπολόγισα, με βάση τα δεδομένα που δίνει η Κυβέρνηση, ότι καταλαμβάνουν ένα χώρο 27,7 στρεμμάτων από τα 155. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθερα 128 στρέμματα. Το 85% της έκτασης μένει ελεύθερο για χρήση των δημοτών και των επισκεπτών. 

Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι κόκκινη γραμμή για όλους μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα τετραγωνικό παραπάνω γιατί δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε διατηρητέο. Αυτό είναι αδύνατο. Το θέμα είναι τι θα μπει μέσα στα διατηρητέα, αν θα βάλουμε κάποια δομή δικιά μας ή αν θα βάλουμε μια δομή του Κράτους………….. Για μένα έχει σημασία, λοιπόν, να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν πρέπει να πέσει ούτε ένα τετραγωνικό τσιμέντου. Αυτό που λένε πολλοί να μην τσιμεντοποιηθεί η περιοχή. Αν έρθουν Υπηρεσίες από την Κεντρική Διοίκηση, να είναι του χαρακτήρα αυτού που να μην προκαλούνται εντάσεις (πορείες, αναταραχές). Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μένουν απέναντι από εκεί. Δεν μπορούμε να τους χρεώσουμε εφ’ όρου ζωής να ζουν μέσα στα δακρυγόνα και στην αναταραχή. Και να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε. Γιατί ακόμα και 1.000 εργαζόμενοι να έρθουν –δεν ξέρω τώρα πόσοι είναι οι υπάλληλοι της ΠΥΡΚΑΛ- είναι μεγάλη αναστάτωση και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φειδωλοί σ’ αυτό. Πρέπει να λάβουμε μέριμνα στο ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δούλεψαν τόσα χρόνια για την ΠΥΡΚΑΛ πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκατασταθούν. Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να μετακινηθεί από εδώ και να του πουν ξαφνικά θα δουλεύεις στο Λαύριο ή στην Ελευσίνα ή στη Μαλακάσα. Πρέπει να ληφθεί μια πρόνοια από την πλευρά της Κυβέρνησης ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να απορροφηθούν σε κάποιες Υπηρεσίες, στο αντικείμενό τους ή σε κάτι παρεμφερές, που να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας τους.  …………. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να φύγουμε από εδώ πέρα με κάποιο τρόπο ενωμένοι. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται να το πω λιγάκι ρομαντικό. Νομίζω, όμως, ότι είναι λιγότερα αυτά που μας χωρίζουν από αυτά που μας ενώνουν. Νομίζω ότι πρέπει να ομονοήσουμε σε κάποιο μίνιμουμ. Και νομίζω ότι οι απόψεις μας δεν είναι τόσο μακριά. Είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί τρόπος, όπως και το ’11 βρέθηκε, γιατί και τότε αιφνιδιαστήκαμε….. Είμαστε μικρός Δήμος για να είμαστε οι μισοί απέναντι στους άλλους μισούς……..»..

Βογιατζόγλου Αργυρούλα, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Συμφωνούμε όλοι, ευτυχώς, ότι πρέπει να φύγει η ΠΥΡΚΑΛ. Αυτό είναι το θετικό και αυτό είναι το ουσιαστικό. Συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε πράσινο. Συμφωνούμε βέβαια και όλοι ότι ο χώρος δεν μας ανήκει ιδιοκτησιακά. Αλλά βρίσκεται στον Δήμο μας. Άρα, εφόσον βρίσκεται στον Δήμο μας, πρέπει να έχουμε λόγο  Ήθελα πριν το ΣΜΠΕ φτάσει στη δημόσια διαβούλευση να είχαμε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν Δημοτικό Συμβούλιο να είμαστε ενήμεροι, να είχαμε δώσει τις προτάσεις μας ώστε ήδη να έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη πριν βγει στη δημόσια διαβούλευση. Τώρα θεωρώ ότι είναι αργά.Διαβάζοντας επιμελώς τη μελέτη, διαπιστώνω –όπως όλοι μας- τον μεγάλο αριθμό των εργαζομένων. Το είπαν και οι προηγούμενοι και εσείς και όλοι μας. Χωρίς παράλληλη ουσιαστική μελέτη κυκλοφοριακή……. Σαν Αντιδήμαρχος Οικονομικών με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το θέμα των  ανταποδοτικών που ανέφεραν και οι προηγούμενοι.  Όμως το ζήτημα είναι τώρα πώς θα συγκλίνουμε. Θέλω πραγματικά να ακούσω  τις προτάσεις σας για το τι προτείνετε εσείς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κ.Τσιλίφη σε όσα πρότεινε. Και συγκεντρώνοντας αυτές τις προτάσεις, μπορούμε να τις δώσουμε. Τώρα έχουμε φτάσει στο δια ταύτα.   Να δώσουμε όλες αυτές τις προτάσεις. Να διορθωθούν οι μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη όλους εμάς»..

Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, η οποία  μεταξύ άλλων ανέφερε ότι 

«………………….Με έχουν καλύψει σχεδόν απόλυτα οι προηγούμενοι Αντιδήμαρχοι που έχουν μιλήσει. Ωστόσο μία μικρή τοποθέτηση προκειμένου να έχετε γνώση και για τη δική μου άποψη. Καταρχάς πιστεύω, όπως είπε και η κα Βογιατζόγλου, ότι συμφωνούμε όλοι και επιθυμούμε να αποχωρήσει η ΠΥΡΚΑΛ και να αλλάξει η όψη αυτού του μεγάλου μέρους της έκτασης του Δήμου μας. Χρέος μας είναι η αλλαγή αυτή να προσδοκά το καλύτερο και σκοπός μας να πραγματοποιηθεί με γνώμονα το όφελος των κατοίκων του Δήμου μας. Ίσως όχι και τόσο προς αυτή την κατεύθυνση να έχει τεθεί η πρόταση της Κυβέρνησης, προκειμένου να δημιουργηθεί κυβερνητικό πάρκο. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν, παρότι η έκταση δεν μας ανήκει, όπως έχει προαναφερθεί……….. Να φύγει η ΠΥΡΚΑΛ αλλά υπό προϋποθέσεις τις οποίες έχουμε συζητήσει με τη Διοίκηση. Σας τις κατέθεσε και ο Δήμαρχος. Και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε προς κάθε όφελος των κατοίκων του Δήμου μας………».

Λιούτα Κων/νο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι 

«………………..Άκουσα όλους τους συναδέλφους με σεβασμό. Το κυρίαρχο θέμα που με κρατάει μακριά είναι το θέμα της διαβούλευσης. Γιατί και εμείς δεν τύχαμε ενημέρωσης. Όσο παράξενο και να σας φαίνεται αυτό. Ούτε έρθει κανένας εδώ να μας ενημερώσει ποτέ. Ήμασταν έρμαια. Και αυτό που είπε ο κ.Αναστασόπουλος ότι αν και εφόσον ερχόταν σήμερα θα το καταψήφιζε, θα το καταψήφιζα και εγώ.  Αλλά επειδή διάβασα και εγώ δυο πράγματα σε όλο αυτό το κατεβατό που φέρανε οι ειδήμονες, γιατί καλώς ή κακώς εμείς δεν είμαστε ειδήμονες, μας δώσανε κάτι να διαβάσουμε χωρίς να έχουμε εμείς τις απαιτούμενες γνώσεις, είπαν για κυκλοφοριακή μελέτη, ότι ο σκοπός τους είναι σιγά-σιγά οι εργαζόμενοι να αφήνουν το αυτοκίνητό τους, να έρχονται με μέσα μαζικής μεταφοράς, με μετρό, με λεωφορεία κλπ. Δεν υπολογίσανε τα μονά – ζυγά όμως. Γιατί το κέντρο έχει μονά – ζυγά. Η Δάφνη δεν έχει.  Θα μαζευτεί ένα κάρο κόσμος εδώ. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις.  Είχαν μέσα στη μελέτη πάρκινγκ κάτω από χώρο πρασίνου. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, κάτω από δέντρα να υπάρχει πάρκινγκ. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ουτοπικά. Αλλά πιστεύω ότι με τις προτάσεις που έχουμε κάνει όσον αφορά και τα κτίρια και τις διάφορες παρεμβάσεις, πιστεύω ότι είναι ένα καλό σημείο σύγκλισης, όχι συναπόφασης, σύγκλισης. Γιατί είμαστε εδώ, προσπαθούμε ο ένας να ακουμπήσουμε στον άλλον για το καλύτερο των πολιτών μας. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε………».

 

Θάνου Χρυσούλα, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία  μεταξύ άλλων ανέφερε ότι

«…………………Φτάσαμε τελικά στην τελική ευθεία σιγά-σιγά. Διαμορφώνονται συνέχεια τα πράγματα. Εγώ πραγματικά αυτή τη στιγμή θα ήθελα περισσότερο χρόνο, περισσότερες συναντήσεις. Διαβάζοντας και εγώ όλα αυτά, έχω προβληματιστεί σίγουρα, όπως όλοι μας. Νομίζω ότι δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος για να αποφασίσουμε 100% για όλα αυτά. Θέλαμε περισσότερο χρόνο. Ίσως αυτόν τον χρόνο, να έχετε δίκιο, θα έπρεπε να τον είχαμε πριν. Δεν τον είχαμε όμως. Γιατί δεν γνωρίζαμε τίποτα.  Το να μπορέσουμε να τον κερδίσουμε τώρα δεν ξέρω αν γίνεται, ώστε να γίνουν περισσότερες συναντήσεις, να μοιραστούν περισσότερες απόψεις, γνώμες. Είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο έργο που θα μας βαραίνει όλους. Και η ψήφος μας θα βαραίνει την από εδώ και πέρα μελλοντική κατάσταση του τόπου μας. Πάντα στη ζωή μου το νόμισμα έχει δύο όψεις. Υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. Το θετικό είναι ότι θα φύγει επιτέλους η ΠΥΡΚΑΛ. Θα ελευθερωθεί αυτός ο χώρος.  Συμφωνώ στις διορθώσεις που έγιναν, στις προτάσεις που έκανε ο Δήμαρχος………………»

δ) Στον Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αργιανά Δημήτριο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «…………….Το θέμα μας σήμερα δεν είναι να κάνουμε προτάσεις για το τι θα γίνει στην ΠΥΡΚΑΛ. Αυτό το αποφάσισαν άλλοι πριν από μας για μας. Το θέμα το σημερινό ήταν γνώμη επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία κυβερνητικού πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ….. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω συναισθηματικά στην τυμβωρυχία θα έλεγα που γίνεται με το όνομα «Λεντάκης». Ονομάστηκε με αγνόηση του Δημοτικού Συμβουλίου το πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης», όταν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ’96, που είναι η δημοσίευση του Σχεδίου του ’90, και το οποίο είχε γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Υμηττού όταν Δήμαρχος ήταν ο συγχωρεμένος ο Λεντάκης, με δική του πρόταση και απόφαση, έλεγε αυτά που έλεγε. Δεν έλεγε για κυβερνητικό πάρκο, για 9 Υπουργεία, 4 αυτά και τα τερατώδη αυτά. Έδωσε αγώνες ο Λεντάκης να φύγει από εδώ. Είναι προσβολή σήμερα στο όνομά του να μιλάμε ότι θα κάνουμε αυτό το τερατούργημα εκεί μέσα όταν είχε δώσει αγώνες γι’ αυτό το πράγμα. Και για να μην πω και τοπικά εδώ την προσβολή που έχει γίνει στο πρόσωπό του…………… Δεν μας ανήκει ο χώρος της ΠΥΡΚΑΛ. Δεν μας ανήκει, γιατί η Κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει αυτά τα τερατουργήματα εδώ και έκανε ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Η περιοχή της ΠΥΡΚΑΛ ήταν εκτός σχεδίου. Εάν βάσει του Νόμου γινόταν με τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όπως το κάνουμε μέσω του Δήμου, το περισσότερο μέρος θα ερχόταν στον Δήμο. Για να ξέρουμε γιατί δεν μας ανήκει. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να μεταφερθούν από το κέντρο της Αθήνας όλες οι Υπηρεσίες αυτές, ουσιαστικά 9 Υπουργεία, 4 άλλες Υπηρεσίες, κλπ. Αυτό έχει επίπτωση και στην Αθήνα και στην περιοχή εδώ. Γιατί στην Αθήνα; Η Αθήνα έχει ρυμοτομηθεί και έχει γίνει έτσι σαν να είναι –όχι σαν να είναι- να είναι το διοικητικό κέντρο της Ελλάδας. Και έτσι έχει δομηθεί και με το Ρυθμιστικό της Αθήνας. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι τα Υπουργεία, εκεί υπάρχουν 5 σταθμοί μετρό, υπάρχουν 3 σταθμοί τρένου, υπάρχει το τραμ, υπάρχουν λεωφορεία άπειρα και εξυπηρετούν τόσο και τους εργαζόμενους που πηγαίνουν και έρχονται, όσο και τους πολίτες οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα Υπουργεία. Και θέλουμε τώρα όλο αυτό το πράγμα να το μεταφέρουμε στον Υμηττό με ένα σταθμό μετρό που υπάρχει και ένα που θα φτιάξουμε και 2.000 -1.135 νομίζω ήταν το αρχικό- θέσεις πάρκινγκ………………… Δήμαρχε, το να κάνουμε προτάσεις σήμερα δεν έχει κανένα νόημα, αυτό που κάνετε όλοι σας. Δεν έχει νόημα. Έχουν αποφασιστεί τα πράγματα. Εκείνο που μένει είναι το δεύτερο θέμα που έχετε βάλει, να ψηφίσουμε να παγώσουν τα πράγματα εδώ, να γίνει συζήτηση και διαβούλευση πραγματική από την αρχή, να κάνουμε τις προτάσεις και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Διαφορετικά, δεν έχει κανένα νόημα όλη αυτή η ιστορία που κάνουμε σήμερα. Δεν είναι διαβούλευση αυτό το πράγμα η οποία έχει λήξει, όπως είπαμε, και δεν προσφέρει τίποτα. Αυτά είχα να πω. Και απλά θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ότι είναι η πιο ιστορική στιγμή για τον Δήμο μας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονών μας……………… Από εδώ και πέρα, συναντήσεις, συζητήσεις σε ανοιχτό χώρο με τους δημότες, όλοι μαζί να συναποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει και όλοι μαζί να αντιδράσουμε στη φαεινή ιδέα του κ.Σκέρτσου, ο οποίος είχε λέει το όνειρο να δει το κέντρο άδειο. Και ήρθε ο κ. Πρωθυπουργός εδώ να πει «απορώ πώς δεν το σκέφτηκε κανείς μέχρι τώρα»! Φαεινές ιδέες!».

ε) Στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Βερύκιο Δημήτριο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι κοινός τόπος όλων είναι η μετεγκατάσταση των ΕΑΣ και η δημιουργία χώρου πρασίνου, συνεπώς οι προτάσεις όλων αφήνουν χώρο για συμπόρευση και κοινή απόφαση, καθώς προτείνεται αξιοποίηση των διατηρητέων  και όχι νέα κτίρια, ηπιότερες παρεμβάσεις και  λύσεις του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος.  Το σύνολο των προτάσεων  να εκφράζουν την θέληση των συμπολιτών μας οι οποίοι πολλά χρονια τώρα αγωνιούν για την τύχη μιας μεγάλης έκτασης στο κέντρο του οικιστικού ιστού. 

στ) Στην Γραμματέα της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δάφνης-Υμηττού κα Δημητροπούλου Μαρία, η οποία κατέθεσε ψήφισμα-απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται

«………..Όνειρο των προηγούμενων γενεών του Υμηττού ήταν «Η ΠΥΡΚΑΛ» να γίνει ΠΑΡΚΟ. Σήμερα δυστυχώς, παρόλη την απόφαση μετεγκατάστασης των ΕΑΣ, δεν σχεδιάζεται να γίνει Πάρκο η ΠΥΡΚΑΛ, αλλά Υπουργούπολη. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα και όχι μόνον που θα προκύψει, θα αναγκάσει τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή τους. Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων τάχτηκε από την αρχή ομόφωνα κατά των σχεδίων αυτών. Και το νέο ΔΣ της Ένωσης ομόφωνα δηλώνει αντίθετο με την δημιουργία της Υπουργούπολης. Η Ένωση Γονέων καλεί την Κυβέρνηση να ανακαλέσει τις εξαγγελίες της και να εξετάσει λύσεις μαζί με την τοπική κοινωνία για αξιοποίηση του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ.  Καλεί τη Δημοτική Αρχή να αντιληφθεί την ευθύνη της προς τους πολίτες. Καλεί τους φορείς και τους πολίτες της Δάφνης και του Υμηττού να αγωνιστούν ώστε η ΠΥΡΚΑΛ να μετατραπεί σε πνεύμονα πρασίνου και τέλος καλεί τους γονείς να πάρουν θέση σε όσα αποφασίζουν χωρίς εμάς, για εμάς με την παρουσία τους στο Δημοτικό Συμβούλιο……..».   ζ) Στους δημότες- κατοίκους κ.κ.

Ρίζο Παναγιώτη, με την ιδιότητα του Πρόεδρου των εργαζόμενων στα ΕΑΣ, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι εκφράζει την αντίθεσή του στα σχέδια της Κυβέρνησης. Είναι υπέρ της μετεγκατάστασης αλλά με προοπτικές. Προτείνει κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό να αναιρέσει την μελέτη.

Αλεξάτο Χαράλαμπο, με την ιδιότητα του Γραμματέα της Ζ’ΕΛΜΕ, ο οποίος αφού κατέθεσε ψήφισμα για τα ΕΑΣ, ανέφερε μεταξύ άλλων την αντίθεσή τους στην υλοποίηση του σχεδίου της ΠΥΡΚΑΛ, πρότεινε την έκδοση ομόφωνης απόφασης απόρριψης του σχεδίου διότι οδηγεί στο κλείσιμο της ΠΥΡΚΑΛ και την τσιμεντοποίηση του χώρου. Το δε εργοστάσιο να μεταφερθεί με τρόπο που εξασφαλίζει την λειτουργία του και τις θέσεις των εργαζομένων.

η) στους Πολίτες κ.κ. 

Καραμάνο Χρήστο, με την ιδιότητα του  Περιφερειακού Συμβούλου Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η αξιοποίηση του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ είναι υπερτοπικής σημασίας, μπορεί και πρέπει να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ η χρηματοδότησή της.  

Μπικάκη Μαρία, με την ιδιότητα της Δημοτικής  Συμβούλου Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα,   η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι  η ΠΥΡΚΑΛ είναι υπερτοπικό ζήτημα επηρεάζει τις ζωές όλων των κατοίκων και των όμορων δήμων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα είναι αντίθετο με την τσιμεντοποίησή της. Προτείνει η έκταση της να παραχωρηθεί στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και να γίνει Πάρκο.

Μακρόπουλος Τάσος, με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου Ριζοσπαστική Κίνηση Βύρωνα, ό οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων την αντίθεσή τους στο σχέδιο για την ΠΥΡΚΑΛ

θ) Στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.

Κατσαρό Θεόδωρο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στηρίζει την προοπτική στον τόπο μας. Είναι απέναντι στο σχέδιο της Κυβέρνησης, όπως αναφέρει η ΣΜΠΕ,  αλλά με προτάσεις και λύσεις και συμφωνεί με την τοποθέτηση του Δημάρχου. 

Ανδρουλάκη Ανδρέα, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα θα έπρεπε να έχει ζητηθεί η γνώμη και των δύο κοινοτήτων και της Επιτροπής Διαβούλευσης. Είμαστε εναντίον της ΣΜΠΕ, χρειάζονται άμεσα δράσεις για την κατάργησή της.  

Ντίνο Νικόλαο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, όπως διαπιστώθηκε από τις τοποθετήσεις όλοι δεν ήξεραν τίποτα για το θέμα. Οι παρεμβάσεις επί της ΣΜΠΕ για τους δημότες έχουν λήξει. Οι θέσεις όλων είναι γνωστές προεκλογικά. Σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι αν συμφωνούμε ή όχι με την ΣΜΠΕ. Προτείνει ομόφωνη απόφαση ότι το ΔΣ διαφωνεί με την ΣΜΠΕ και η διαδικασία να ξεκινήσει από την αρχή.

Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το θέμα της ΠΥΡΚΑΛ είναι πολύ σοβαρό, συμφωνεί με την πρόταση «ούτε ένα μέτρο τσιμέντο», ανέφερει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του 2011 το οποίο μεταξύ άλλων δηλώνει ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι αμετακίνητη στις θέσεις της, έτοιμη για κάθε δυναμική ενέργεια, να παραμείνει ο χώρος δημόσιος προκειμένου να γίνει Πάρκο με αθλητικές και Πολιτιστικές χρήσεις, την απόφαση του 2021 για το θέμα της ΕΑΣ στην οποία το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει στην απόφαση του 2011 και προτείνει η απόφαση να είναι στη βάση της απόφασης του 2011, κανένα υπουργείο, ο χώρος να περιέλθει στον Δήμο και μετά να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατόν. 

Αντωνιάδη Κων/νο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι συντελείται ένα «οργανωμένο έγκλημα». Ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού, η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, επιφέρουν την αλλοίωση του οικιστικού περιβάλλοντος γύρω από την ΠΥΡΚΑΛ. Ως εκ τούτου ούτε ένα τετραγωνικό τσιμέντο την ΠΥΡΚΑΛ. Άμεση κατάργηση του άρθρου 92, να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος ως πράσινο, Πολιτισμού, αθλητισμού και υγείας.   Καταψήφιση της ΣΜΠΕ.

Μπόκαρη Γεώργιο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι κοιτάζει το αισιόδοξο κομμάτι που είναι  οι απόψεις του Δημάρχου από τη στιγμή που διευκρινίζει ούτε ένα τετραγωνικό τσιμέντο. Πρώτη αναγκαιότητα είναι η ΠΥΡΚΑΛ να γίνει ΠΑΡΚΟ χώρος πρασίνου και όχι κυβερνοπάρκο και η διαχείριση του χώρου να περάσει στον Δήμο.

Θεοδωρόπουλο Δημήτριο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε το Πάρκο να είναι κρατική δομή αμιγώς με κρατική χρηματοδότηση, με νομοθετική ρύθμιση ελεύθερος χώρος και γενναία αύξηση της χρηματοδότησης του Δήμου, καμία εμπορευματική χρήση του χώρου. 

Τζιβελέκα Ιωάννη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι συμφωνεί με την πρόταση για κανένα νέο κτίριο στο χώρο και προτείνει να γίνουν σήμερα οι προτάσεις επί της Μελέτης από όλους. 

ι) Στον Πρόεδρο της Κοινότητας Δάφνης Δραγάτση Ιωάννη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι υπάρχει απόφαση της Κοινότητας Δάφνης με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της κι εμμένει στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του 2011. Επίσης συμφωνεί με τους προηγούμενους ομιλητές και επιπλέον αναφέρει το πρόβλημα της καθημερινότητας των πολιτών  που θα δημιουργηθεί με τις πορείες, τα ΜΑΤ, συγκεντρώσεις, χημικά, κλπ.

κ) Στον κ. Αντωνόπουλο Παύλο, κάτοικο Δάφνης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η περιβαλλοντική επίπτωση είναι τεράστια με ένα τέτοιου μεγέθους Φαραωνικό έργο. Δεν  συμφωνεί με το πρόγραμμα της Κυβέρνησης. Προτείνει να παρθούν μέτρα αντίστασης και τρόποι αντιμετώπισης της Κυβερνητικής επιθετικότητας. 

Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος ο οποίος αφού έκανε την διαπίστωση συνοψίζοντας την σημερινή διαδικασία για την κατάθεση προτάσεων και γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, πως  υπάρχει προς ψήφιση μόνον η πρόταση της Διοίκησης του Δήμου, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις  των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του  περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα την κατάθεση προτάσεων του Δημάρχου  επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ

(ΣΜΠΕ), του αριθμ. πρωτ. 783911/11.8.2022 διαβιβαστικού της Περιφέρειας Αττικής με θέμα

«Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», το αριθμ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81705/5545/4.8.22  εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Διαβίβαση της ΣΜΠΕ του Εδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου με την επωνυμία «Ανδρέας Λεντάκης» στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ, εντός Δ.Ε. Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών»,  κι έχοντας υπόψη της και τις σχετικές του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ)  σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4555/2018 , του Ν.4623/2019 και του Ν. 4071/2012, του Ν.4735/2020  μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εκφράζει γνώμη επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, ως κατωτέρω: 

 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΛ

    

 

1.      Ούτε ένα νέο τετραγωνικό μέτρο τσιμέντου στην ΠΥΡΚΑΛ. Να περιοριστούν οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες μόνο στα διατηρητέα κτίρια και στο κτίριο που στεγάζεται σήμερα η διοίκηση της ΠΥΡΚΑΛ, πλην αυτών που σύμφωνα και με τη μελέτη δεν έχουν δεσμευτεί με υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα διατηρητέα κτίρια ζητάμε να περιέλθουν ιδιοκτησιακά στο Δήμο με χρήση που θα προσδιορίσει ο ίδιος (χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής κτλ.)

2.      Διπλασιασμό των θέσεων parking από αυτές που ορίζει ο νέος οικοδομικός κανονισμός, σύμφωνα με τον πληθυσμό των εργαζομένων που θα στελεχώσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ένα μέρος των θέσεων αυτών να παραχωρηθούν για αποκλειστική χρήση του Δήμου.  

3.      Χαρακτηρισμός των οδών Σμύρνης, Α.Λεντάκη και Ελευθερωτών ως δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

4.      Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού διευρυμένου ωραρίου των εργαζομένων.

5.      Χρήση υπηρεσιακών λεωφορείων για τη μεταφορά των εργαζομένων. 

6.      Αναθεώρηση του τμήματος της Λεωφόρου Ηλιουπόλεως  που προτείνεται για αναστροφή πορείας, με υπογειοποίηση.

7.      Κατασκευή πεζογέφυρας που θα ενώνει το Κυβερνητικό Πάρκο με το Πάρκο Άρη Αλεξάνδρου.

8.      Σύνδεση του Κυβερνητικού Πάρκου με το πάρκο Άρη Αλεξάνδρου και της περιοχής των Θεάτρων Βράχων, με τη δημιουργία πεζοδρόμου-ποδηλατοδρόμου.

9.      Κατά την κατασκευή του έργου ,το 20% των εργαζομένων να προέρχονται από δημότες της Πόλης μας.

10.   Δημιουργία εντός του χώρου, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

11.   Πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ της ΠΥΡΚΑΛ.

12.   Επειδή οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες δεν πληρώνουν Δημοτικά τέλη, ο Δήμος μας θα έχει μια απώλεια της τάξεως των ~410.000,00 ευρώ ετησίως, και για το λόγο αυτό ζητάμε τον επιμερισμό του παραπάνω ποσού στη μηνιαία Κ.Α.Π. ( Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) του Δήμου.  Επισημαίνουμε ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας ως προς το μείζον αυτό θέμα που αφορά στον Δήμο μας, δεν είχαμε την ανάλογη έγκαιρη ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία. 

      Ρητά δηλώνουμε ότι από εδώ και στο εξής οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται έστω και σε στάδιο προμελέτης, χωρίς τη συμμετοχή μας, θα μας βρίσκει αντίθετους. Θα υπερασπιστούμε την αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των δημοτών μας με κάθε κόστος. Θεωρούμε τις προτάσεις μας ρεαλιστικές και ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν στην αποτύπωση του τελικού σχεδίου. 

 

 

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

      Δεκαεπτά (17)  Θετικές ψήφους

 

      Δέκα (10) δήλωσαν ΛΕΥΚΟ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που δήλωσαν λευκή ψήφο είναι οι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Τσούτσουρας Δημήτριος, Χριστινάκη Όλγα Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κων/νος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Μπόκαρης Γεώργιος,  Μητροβγένης Γεώργιος, Λαγδά Δέσποινα και Αργιανάς Δημήτριος.

      Δύο (2) δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που δήλωσαν παρών είναι οι κ.κ. Μητροβγένης Γεώργιος και  Λαγδά Δέσποινα.  

Οι ως άνω Δημοτικοί Σύμβουλοι που δήλωσαν Λευκό και Παρών,  δεν κατέθεσαν καμία πρόταση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

Στην παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ.10 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1β του άρθρου 177 του ν.4635/2019.

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος. 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν Εγκρίνει την Πρόταση της Αντιπολίτευσης για διεκδίκηση της παύσης κάθε Κυβερνητικού σχεδιασμού για την Δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 


Η ανωτέρω απόφαση έλαβε: 

  • Δεκαεπτά (17) αρνητικές ψήφους
  • Δεκατέσσερις (14) θετικές ψήφους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Τσούτσουρας Δημήτριος, Χριστινάκη Όλγα Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κων/νος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Μπόκαρης Γεώργιος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Μητροβγένης Γεώργιος, Λαγδά Δέσποινα και Αργιανάς Δημήτριος, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της διεκδίκησης της παύσης κάθε Κυβερνητικού σχεδιασμού για την Δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του
Σώματος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια