Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού την Δευτέρα 28.03.2022 και ώρα 9:00μ.μ.

 

3η τακτική-μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  δια ζώσης, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 21:00 έως 2:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις - Ερωτήσεις

Θέμα 1ο Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 κατόπιν  εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 2ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο  και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων για το έτος 2022.

Θέμα 3ο Έγκριση Α΄ Κατανομής πιστώσεων στα Ν. Π. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν  απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Θέμα 4ο Ανανέωση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τοπικού  Ιατρείου Υμηττού.

Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων α)  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  κατόπιν απόφασης των Διοικητικών Συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών Προσώπων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 6ο Ρυθμίσεις μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το  σχολικό έτος 2021-2022.

Θέμα 7ο Ρύθμιση μισθώματος α΄ τρίμηνου κυλικείου 7ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης.

Θέμα 8ο Έγκριση ανανέωσης - χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών  αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 9ο Έγκριση ανανέωσης - χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών  αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 10ο Λήψη απόφασης επί Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για την απογραφή κτιρίων και  πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021.

Θέμα 11ο Έγκριση κατάργησης του περιπτέρου στη συμβολή των οδών  Εθνάρχου Μακαρίου 147 & Ηούς στη Δάφνη, κατόπιν εισήγησης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 12ο Ακύρωση της αριθμ 93/2021 απόφασης του σώματος περί απόδοσης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για τα έτη  2017, 2018, 2019, 2020 και Ιανουαρίου του έτους 2021 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και λήψη νέας.

Θέμα 13ο Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

Θέμα 14ο Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της  μειοψηφίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή θα λειτουργεί ως Πειθαρχικό  Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια