Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 05.05.2021 με τηλεδιάσκεψη - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τετάρτη 5 Μαϊου 2021  και ώρα 10:00 – 11:00  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. 

Θέμα 2ο Έγκριση 5ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2019)»

Θέμα 3ο Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Θέμα 4ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 29-7-2020 και με αριθμό καταχώρισης δικογράφου 46531/621/2020 αγωγής

Θέμα 5ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί α) της με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ8219/13-07- 2003 αγωγής, β) της με αρ. κατάθεσης δικογράφου 32955/14-9-2007 ανακοίνωσης δίκης του πρώην Δήμου Υμηττού και γ) της με αρ. κατάθεσης δικογράφου 36162/5-10-2007 πρόσθετης παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου

Θέμα 6ο Επικαιροποίηση της αριθμ. 149/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την ασκηθείσα αγωγή κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και του Αριστείδη Φλώρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.