Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28.12.2020 με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00π.μ. – 13:00μ.μ. - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

 

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 10:00π.μ. – 13:00μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

Θέμα 1ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσών: α) για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου - ΙΔΟΧ - σε σχολικές μονάδες της χώρας κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, β) για την Ενίσχυση ρευστότητας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, γ) για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών δ) για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2020 ε) για το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001

Θέμα 2ο Ταφή και κατάθεση στεφάνου δημοσία δαπάνη

Θέμα 3ο Έγκριση όρων διακήρυξης της αριθμ. 60/2020 μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση 1 Εκπόνηση μελετών)»

Θέμα 4ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμήθειας με γενικό τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων»

Θέμα 5ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από σημεία του Δήμου, για εργασίες απομάκρυνσης υλικών από αμίαντο και για υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές, καθ/μους οικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Θέμα 6ο Υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο – live Streaming των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016

Θέμα 7ο Τροποποίηση της αριθμ. 144/2020 απόφασης έγκρισης όρων του έργου «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»

Θέμα 8ο Τροποποίηση της αριθμ. 182/2020 απόφασης έγκρισης όρων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ »

Θέμα 9ο Τροποποίηση της αριθμ. 183/2020 απόφασης έγκρισης όρων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ (2020)»

Θέμα 10ο Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»

Θέμα 11ο Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2020)»

Θέμα 12ο Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ»

Θέμα 13ο Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Θέμα 14ο Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ουΔημοτικού Σχολείου Δάφνης»

Θέμα 15ο Έγκριση του Νο 3 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/Ομάδα Α Προμήθεια Γάλακτος» και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου

Θέμα 16ο Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ'αρ.13215/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Μονομελές)

Θέμα 17ο Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αναίρεσης κατά των Αναστασίας χήρας Φραγκούλη, Παναγιώτη Φραγκούλη, Μαρία Φραγκούλη, Νικολέτα Φραγκούλη, Αικατερίνη Φραγκούλη, Ζωή Φραγκουλη, Παναγιώτη Φραγκούλη, Μαρουσώ χήρα Λεωνίδα Σιδέρη, Γερασίμου Σιδέρη, Βικτωρίας χήρας Ρένου Αποστολίδη, Ηρακλή Αποστολίδη, Κωνσταντίνου Αποστολίδη Ευάγγελου Κωνσταντινίδη- Γεωργίου, Εμμανουήλ Κωνσταντινίδη, Μαρίνας Κωνσταντινίδη, Βασιλικής Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Κωνσταντινίδη και Αικατερίνης χήρας Σάββα Πετρίδη και κατά της με αριθμ.4891/2020 απόφασης του Εφετείου Αθηνών

Θέμα 18ο Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 30-11-2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 87287/2175/2020 αγωγής που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι Ιωάννης Μακριδάκης, Κουτσούρης Γεώργιος και Ντεβελέκος Οδυσσέας

Θέμα 19ο Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 10-11-2020 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 2920/2017 έφεση που άσκησε η Αργυρίου Άννα του Αργύρη ενώπιον του Δευτέρου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Θέμα 20ο Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δήμου έτους 2021

Θέμα 21ο Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου

Θέμα 22ο Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.