ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤH ΣΕΛΙΔΑ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ - ΥΜΗΤΤΟΥΛΗΣ

Subscribe Us

30 Ιουνίου 2020

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πρώην ΠΙΚΠΑ - Δεκαεπτά χρόνια μετά, το κτήριο και ο περιβάλλων χώρος του "σαπίζουν"! Ποιος ευθύνεται; Το "φιλέτο" αυτό γιατί δεν αξιοποιείται;

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός: ίδρυση; 24 Ιουλίου 2003.
Δεκαεπτά χρόνια μετά, το κτήριο και ο περιβάλλων χώρος του "σαπίζουν"! Ποιος ευθύνεται; Το "φιλέτο" αυτό γιατί δεν αξιοποιείται;

από τον Ιούλιο του 2016 διαβάζαμε ότι

"Δρομολογήθηκε από την  Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου, και τον Δήμαρχο Δάφνης – Υμηττού, Μιχάλη Σταυριανουδάκη το έργο με αντικείμενο την «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)» που βρίσκεται στην Πλατεία Τσαλαγανίδη, συνολικής δαπάνης 1.660.000 ευρώ με ΦΠΑ."

Μέχρι σήμερα φυσικά δεν έχει γίνει τίποτα και το κτίριο έχει αφεθεί στην τύχη του

Ερώτηση προς τον Δήμο

Υπάρχει κάποιο σχέδιο ανακατασκευής του κτιρίου και ανάπλασης του χώρου;


https://vironasipolimas.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html

Συνεχίζονται κανονικά οι αιτήσεις για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας μεταξύ των οποίων και 97 θέσης στον Δήμο Δάφνης Υμηττού


Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν χτες 29/6/2020 και μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. ΕΔΩ.

Κοινωφελής Εργασία 2020: Αιτήσεις 

Το πρόγραμμα αφορά σε 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης και καλύπτει δεκάδες ειδικότητες. Οι ωφελούμενοι καλούνται κατόπιν της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.


Οι θέσεις στον δήμο Δάφνης-Υμηττού 


Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ειδικότητα Θέσεις
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7
ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 11
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 9
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
Σύνολο 97

11η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 03.07.2020


11η τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00πμ που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης  της υπηρεσίας με τίτλο « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης  της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού».
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης  της προμήθειας «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης  του ανοικτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού για την «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”»
 6. α) Έγκριση σκοπιμότητας,  β) έγκριση της υπ’ αρ. 60/2020 μελέτης  και γ) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά   την υπηρεσία   “Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”.
 7. Έγκριση του Νο 5 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του    ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» και ανάδειξη οριστικού Αναδόχου.
 8. Έγκριση του Νο 5 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και ανάδειξη οριστικών Αναδόχων.
 9. Έγκριση του Νο 3 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου.
 10. Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης – Υμηττού».
 11. Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».
 12. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 13. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 14. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

26 Ιουνίου 2020

29/6 Πανηγυρίζει η ενορία Πέτρου & Παύλου στον Υμηττό. Πρόγραμμα Ιεράς Πανήγυρις 2020


Τη Δευτέρα 29/6 η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και επίκεντρο του εορτασμού στον Δήμο μας, είναι ο ομώνυμος Ιερός Ναός του Υμηττού.

Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως εξής :

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ (Παραμονή)

7.30 μ.μ. : Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ

10.00 μ.μ. – 1.00 π.μ. : Ιερά Αγρυπνία υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Σχοινά, Εφημερίου του Ι. Ναού Αγίας Τριάδος Βύρωνα

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

7.00 π.μ. : Όρθρος της εορτής

8.30 π.μ. : Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (μετά Θείου Κηρύγματος) υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ

7.00 μ.μ. : Μεθεόρτιος Εσπερινός μετά Παρακλήσεως

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (Σύναξις Αγ. Αποστόλων)

7.00 π.μ. : Όρθρος, Θεία Λειτουργία και τέλεση Μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεων των ψυχών των κτιτόρων, εφημερίων, επιτρόπων, ιεροψαλτών, νεοκόρων, ευεργετών, συνδρομιτών και ενοριτών του Ιερού Ναού υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π. Καλλινίκου Νικολάου, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως

7.00 μ.μ. : Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων και εν συνεχεία ώρα 7.30 μ.μ. Τέλεσις Ιερού Ευχελαίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ (Αγίων Αναργύρων)

7.00 π.μ. : Όρθρος, Θεία Λειτουργία, Αγιασμός.

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 6 Υμηττός - Κατεστραμένος σωλήνας δημοτικής ύδρευσης


Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 6 Υμηττός - Κατεστραμένος σωλήνας δημοτικής ύδρευσης που έδινε νερό για το πότισμα της πλατείας. (Η πλατεία φυσικά από την ανακατασκευή της και μετά εδώ και δυόμιση χρόνια δεν φυτεύτηκε βέβαια και δεν ποτίστηκε πότε)

Το αποτέλεσμα είναι να χάνονται κυβικά νερό κάθε ημέρα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες του δήμου, τον οποίο ήδη έχουμε ενημερώσει με email.

Συνημμένη φωτογραφία και συντεταγμένες Google Maps:


Από Vironas Trigiro

5+1 μαγαζιά για φας να καλά και οικονομικά στην Δάφνη


RafinatoΣτο εστιατόριο rafinato θα ζήσετε μια από τις καλύτερες εμπειρίες φαγητού στην Αθήνα. Σερβίρει μόνο το καλύτερο ποιοτικό φαγητό που θα μπορούσε καθώς όλες οι πρώτες ύλες είναι φρέσκες και το προσωπικό των υπηρεσιών μας, υπερηφανεύεται για τη δημιουργία του ζεστού χώρου που θα σας κάνει να το ξανα-προτιμήσετε. Αυθεντική Ιταλική κουζίνα με τις καλύτερες προδιαγραφές.

Ταβέρνα Τσούτσουρας


Η ταβέρνα ο Τσούτσουρας είναι μια συνοικιακή παραδοσιακή ταβέρνα που βρίσκεται μόλις μερικά βήματα από το σταθμό του Μέτρο της Δάφνης. Το κατάστημα λειτουργεί από το 1930 (από πάππου προς πάππου) και είναι γνωστό και λατρευτό για τα νόστιμα παϊδάκια τα ζουμερά μπιφτέκια και το καλό φαγητό που προσφέρει.
Ξακουστό ακόμη είναι για το κοκορέτσι αλλά και την γαρδούμπα που με αγάπη και μεράκι φτιάχνουν. Από τα αμπέλια και το πατητήρι βγάζοντας μούστο, έχουν ιδανικό κρασί για όσους γνωρίζουν.

Τα φιλετάκια


Το καλύτερο κρέας θα το φάτε στην οικογενειακή ταβέρνα τα φιλετακια. Εδώ είναι ξακουστο το καλό φαγητό και οι μεγάλες μερίδες. Τα χοιρινά φιλετακια και η πιατέλα με τις τηγανιτές πατάτες είναι διάσημα σε όλη την Αθήνα. Οικογενειακό, ήσυχο περιβάλλον με άψογη εξυπηρέτηση αποτελούν την πρώτη επιλογή για όσους γνωρίζουν.

Λαδόκολλα


Papa George's


Αγαπητό Αμερικάνικου τύπου εστιατόριο μπροστά στην έξοδο του μετρό της Δάφνης. Ο ιδιοκτήτης έχει διαμορφώσει έτσι τον χώρο και τον κατάλογο του ώστε να το κάνει ιδανική επιλογή για κάθε ώρα της ημέρας. Το πρωί μπορεί κάποιος να απολαύσει τον καφέ του χρησιμοποιώντας το laptop του αφού σε κάθε τραπέζι έχει πρίζα, κάνοντας το Papageorge ιδανικό μέρος για επαγγελματικά ραντεβού.

Το καλύτερο φαγητό στο είδος του τόσο για μεσημεριανό όσο και για βραδινό όπως είναι τα μεξικάνικα και τα burgers.Το κατάστημα παρέχει επιτραπέζια παιχνίδια για ένα διασκεδαστικό βράδυ και ειδικές βραδιές ποδοσφαίρου, με μενού προσφοράς, για τους λάτρεις του αθλήματος.

Το Καταφύγιο


Η Κρητική κουζίνα είναι γνωστή για την ποιότητά της και τις εξαιρετικές της γεύσεις, η Ανωγειανή κουζίνα όμως είναι κάτι το ιδιαίτερο.Το Καταφύγιο στη Δάφνη μεταφέρει τα Ανώγεια στο πιάτο σας με υπέροχο παραδοσιακό φαγητό. Η οικογένεια Πασπαράκη φροντίζει από το 1999 μέχρι και σήμερα να αποδίδει πιστά τις συνταγές της Κρήτης και γι'αυτό η ταβέρνα έγινε γρήγορα πολύ γνωστή για την ποιοτική εξυπηρέτησή της από όλες τις απόψεις. Το χειμώνα ο χώρος, ζεστός και φιλικός, γεμάτος κρητικές πινελιές ενώ το καλοκαίρι βρίσκει καταφύγιο και δροσιά κάτω από τα πλατάνια στην απέναντι πλατεία.

Η διακόσμηση είναι καθαρά παραδοσιακή με πέτρα και ξύλο και οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με κειμήλια και αντικείμενα αντιπροσωπευτικά της κρητικής παράδοσης όπως μία γνήσια κρητική λύρα, από κέδρο κομμένο από τον Ψηλορείτη, αλλά και διάφορα αντικείμενα που παραπέμπουν στην κρητική αγροτική παράδοση όπως η βέργα του βοσκού και τη βούργια του. Το καταφύγιο όμως έγινε γνωστό κυρίως για την εξαιρετική κουζίνα του στην οποία υπάρχουν όλα τα γνωστά πιάτα της Κρητικής κουζίνας.

Ξεκινώντας μπορείτε να δοκιμάσετε μαραθόπιτα, σαρίκια, Σφακιανή πίτα, ντάκο και μελιτζάνα σε πήλινο με σάλτσα ντομάτα και τρία τυριά. Τα κρεατικά όμως είναι εξαιρετικά, δοκιμάστε οφτό Ανωγειανό (ψητό κατσίκι όπως γίνεται στην Κρήτη), τσιγαριαστό (μαγειρευτό αρνί), το γνωστό απάκι, και το σίγκλινο (τηγανιτό χοιρινό παστό, με φρέσκια ντομάτα, πιπεριά, τυρομάλαμα, χωρίς λάδι). Κάθε Παρασκευή και Σάββατο υπάρχει το παραδοσιακό γαμοπίλαφο που μπορείτε να το συνοδεύσετε και με το αντίστοιχο κρέας (Αίγα βραστή). Στο τέλος το μαγαζί προσφέρει κορμό σοκολάτας με παγωτό αν και υπάρχουν και άλλα γλυκά εκτός προσφοράς αλλά πάντα οικονομικά που μπορείτε να επιλέξετε.

Πηγή: Athensmagazine.gr

22 Ιουνίου 2020

Πρόσληψη 3 εργατών ΥΕ στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού με σύμβαση 3μηνης διάρκειας


Πρόσληψη 3 εργατών ΥΕ στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3μηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2527/97)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 Oι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή την αναζητήσετε στο επίσημο site του Δήμου μας: www.dafni-ymittos.gov.gr.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
4. Βεβαίωση εμπειρίας (ενσήμων) από τον ΕΦΚΑ.
5. Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας (απασχόληση στο Δημόσιο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης του Δήμου, Έλλης 16 & Κανάρη στη Δάφνη Αττικής, κατά το ωράριο 08:30 - 14:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dimitrantzos@dafniymittos.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 23/6/2020 έως 29/6/2020.  

Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του
άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες. 

Νέα αυτοψία στο πάρκο Άρη Αλεξάνδρου

Είχαμε κάνει αυτοψία στο πάρκο Άρη Αλεξάνδρου και πριν περίπου ένα χρόνο

https://vironastrigiro.blogspot.com/2019/07/blog-post_12.html

Δυστυχώς τίποτε δεν έχει αλλάξει αφού το πάρκο συνεχίζει να βρίσκεται αφημένο στην τύχη του από την δημοτική αρχή.

Μόνη αλλαγή είναι η απομάκρυνση των σωλήνων αμιάντου από την είσοδο του πάρκου και άλλων κομματιών ελενίτ που βρίσκοντας διασκορπισμένα εντός.

Δυστυχώς όμως και αυτή η δουλειά τμηματικά έχει γίνει στην στιγμή που στον αύλειο χώρο του ακινήτου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 33, που βρίσκεται εντός του πάρκου, η περίφραξη του αποτελείται σχεδόν αμιγώς από ελενίτ αμιάντου.

Κατά τα άλλα τίποτα δεν έχει αλλάξει, δείτε μερικές ενδεικτικές φωτογραφίες, όλος ο φωτισμός είναι κατεστραμένος, το ίδιο και οι πυροσβεστικοί σταθμοί καθώς και ένα συντριβάνι είναι γεμάτο βρόμικο νερό που συγκεντρώνει κουνούπια.
Ερώτηση προς τον Δήμο:

Υπάρχει κάποιο σχέδιο απομάκρυνσης των ελενίτ;
Επισκευής του πυροσβεστικού εξοπλισμού;
Του φωτισμού;
Υπάρχει κάποιο σχέδιο γενικότερα για την ανακατασκευή του πάρκου;

Πηγή: Vironas Trigiro

Δελτίο Τύπου – Λειτουργία & Εγγραφή στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού


Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δάφνης Υμηττού θα συστεγαστεί στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου τα οποία εδρεύουν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 5 και Αβερωφ.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας προσωρινά θα είναι των Δημοτικών Ιατρείων 210-9769598.
Τι έιναι τα ΚΕΠ Υγείας :
Τα ΚΕΠ Υγείας  σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους δημότες μας. Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ αποτελούν για τον κάθε Δήμο, τον Κεντρικό Θεσμό Συντονισμού, και για τον Δημότη την απαραίτητη Υπηρεσία Μιας Στάσης, σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Προληπτική Ιατρική. Η παρέμβαση των ΚΕΠ Υγείας στοχεύει στην ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες συντονισμού για παρεμβάσεις προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης για την υγεία των δημοτών. Σήμερα έχει δημιουργηθεί δίκτυο δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας «ΚΕΠ Υγείας» σε 100 Δήμους της Ελλάδας. Το κάθε ΚΕΠ Υγείας συντονίζει:
1.Την οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς  και φυσικά πρόσωπα.
2.Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.
3.Την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.

Περισσότερες Πληροφορίες για το ΚΕΠ Υγείας Δάφνης – Υμηττού πατήστε εδώ
Για την εγγραφή των Δημοτών στο ΚΕΠ Υγείας Δάφνης – Υμηττού πατήστε εδώ
Για είσοδο στην επίσημη ιστοσελίδα των ΚΕΠ Υγείας πατήστε εδώ

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 23.06.2020


7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 23 Ιουνίου2020 και ώρα 9:00μμ έως 3:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.
 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Αποδοχή επιχορήγησης: α) ποσού κατάθεσης μισθωμάτων  των σχολικών μονάδων  από 01/01/2020-30/04/2020 β) ποσού κατανομής ΚΑΠ έτους 2020 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας γ) ποσού για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων,  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  (Β’ κατανομή ).
 3. Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικές με κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2020.
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό «Οργάνου ελέγχου και τήρησης όρων λειτουργίας των παιδότοπων».
 5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2019)».
 6. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 217ε/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ. : 7. Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας νωπού γάλακτος , για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016.
 8. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 172-4/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 10. Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων προβολής διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για τα έτη 2020-2024,  όπως ορίζεται από το αρθ.3 του Ν.2946/2011 περί «Υπαίθριας διαφήμισης.  α) Είκοσι επτά (27) στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια β) Δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων τύπου «πύργος» και γ) Πλαίσια προστατευτικά με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια,  κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης-Υμηττού».
 12. Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του ισογείου καταστήματος  του Δήμου επί της Ηλιουπόλεως 120 Δ.Ε. Δάφνης , στη « Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης – Υμηττού».
 13. Παραχώρηση αίθουσας διδασκαλίας στο 9οΔημοτικό Σχολείο Δάφνης στην Α’ Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για παράρτημα του 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης.
 14. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου πολιτισμού στη Σκιά των Βράχων Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού .
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΟΔΟΣ: ΡΙΤΑ ΧΕΙΓΟΥΟΡΘ" (1994) στην Ταράτσα του Φ.Ο.Υ Δευτέρα 22/06/2020 21:00"


Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Υ ΠΑΕΙ ΤΑΡΑΤΣΑ,  2019-2020 ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΟΔΟΣ: ΡΙΤΑ ΧΕΙΓΟΥΟΡΘ" (1994)
Σε Σκηνοθεσία ΦΡΑΝΚ ΝΤΑΡΑΜΠΟΝΤ

Δευτέρα 22/06/2020 & ΩΡΑ 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ (αγγλικάThe Shawshank Redemption) είναι αμερικανική δραματική ταινία παραγωγής 1994 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Φρανκ Ντάραμποντ. Πρωταγωνιστούν οι Τιμ Ρόμπινς και Μόργκαν Φρίμαν.
Βασίζεται στη νουβέλα του Στίβεν Κινγκ με τον τίτλο "Rita Hayworth and Shawshank Redemption". Στην ταινία περιγράφεται η ιστορία του Άντι Ντιφρένς, ενός τραπεζίτη, ο οποίος μένει στην κρατική φυλακή Shawshank για σχεδόν δύο δεκαετίες κατηγορούμενος για το φόνο της γυναίκας του και του εραστή της. Εκεί αναπτύσσει φιλία με ένα συγκρατούμενο με το όνομα Έλις Ρέντινγκ και ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας ώσπου φτάνουν και οι δύο στη λύτρωση.
Παρά την απογοητευτική πορεία της ταινίας στο box office, έλαβε εξαιρετικές κριτικές και προτάθηκε για 7 βραβεία Όσκαρ από τα οποία δεν κέρδισε κανένα. Στο IMDb η ταινία βρίσκεται στην πρώτη θέση του Top 250 και θεωρείται μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών.
Το 1947, ο τραπεζίτης Άντριου "Άντι" Ντιφρένς καταδικάζεται εις δις ισόβια για τη δολοφονία της γυναίκας του και του εραστή της. Στέλνεται να εκτίσει την ποινή του στη φυλακή Shawshank. Εκεί θα γνωρίσει και θα γίνει φίλος με τον Έλις Μπόιντ "Ρεντ" Ρέντινγκ. Ο Ρεντ είναι γνωστός στη φυλακή στο να βρίσκει πράγματα και ο Άντι του ζητά ένα σφυρί ώστε να συνεχίσει το χόμπι στο να δημιουργεί μικρά πέτρινα πιόνια σκακιού. Αργότερα του ζητάει μία αφίσα της Ρίτα Χέιγουορθ και με το πέρασμα των χρόνων, μία αφίσα της Μέριλιν Μονρόεκαι της Ρακέλ Γουέλς. Δουλεύοντας στα πλυντήρια της φυλακής ο Άντι δέχεται τακτικά επιθέσεις από την ομοφυλοφιλική συμμορία, τις "αδερφές" και τον αρχηγό τους, Μπογκς.
Το 1949, ο Άντι ακούει τον αρχηγό των δεσμοφυλάκων, Χάντλεϋ, να διαμαρτύρεται για τη φορολόγηση μιας κληρονομιάς που έλαβε και προσφέρεται να τον βοηθήσει να εξασφαλίσει νόμιμα τα χρήματα. Μετά από μια βίαιη επίθεση από τις Αδερφές που παραλίγο να σκοτώσει τον Άντι, ο Χάντλεϋ χτυπά και τραυματίζει σοβαρά τον Μπογκς. Ο Μπογκς στέλνεται σε άλλη φυλακή και ο Άντι δεν ξαναδέχεται επίθεση. Ο διευθυντής Σάμουελ Νόρτον συναντιέται με τον Άντι και τον μεταθέτει στη βιβλιοθήκη για να βοηθάει τον γέρο κατάδικο Μπρουκς Χάτλεν.Η νέα δουλειά του Άντι είναι ένα πρόσχημα για να διαχειρίζεται τα φορολογικά ζητήματα των υπαλλήλων της φυλακής. Καθώς ο καιρός περνάει, ο διευθυντής αρχίζει να χρησιμοποιεί τον Άντι για να διαχειρίζεται τα θέματα πληθώρας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και δεσμοφυλάκων άλλων φυλακών και τον ίδιο τον διευθυντή. Ο Άντι αρχίζει να γράφει γράμματα στην κυβέρνηση για επιδόματα ώστε να ανανεώσει τη φθίνουσα βιβλιοθήκη.
Το 1954, ο Μπρουκς αποφυλακίζεται με αναστολή, αλλά δεν μπορεί να προσαρμοστεί στον έξω κόσμο ύστερα από πενήντα χρόνια στη φυλακή και αυτοκτονεί. Ο Άντι λαμβάνει μια δωρεά για τη βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει και μια ηχογράφηση των Γάμων του Φίγκαρο. Παίζει ένα απόσπασμα από το σύστημα ειδοποίησης, που έχει ως αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με ένα μήνα απομόνωσης. Μετά την απελευθέρωση του από την απομόνωση ο Άντι εξηγεί πως η ελπίδα τον κρατά ζωντανό, κάτι που ο Ρεντ παρεξηγεί. Το 1963, ο Νόρτον αρχίζει την εκμετάλλευση της εργασίας της φυλακής για δημόσια έργα, και κερδοσκοπεί προσφέροντας χαμηλό κόστος εργασίας και παίρνοντας μίζες. Βάζει τον Άντι να ξεπλένει τα χρήματα χρησιμοποιώντας την ψευδή ταυτότητα του Ράνταλ Στέφενς.
Το 1965, ο Τόμυ Γουίλιαμς φυλακίζεται για κλοπή. Ενσωματώνεται στον κύκλο του Άντι και του Ρεντ, και ο Άντι τον βοηθά να περάσει τις εξετάσεις βασικής εκπαίδευσης. Το 1966, ο Τομυ αποκαλύπτει στον Άντι και τον Ρεντ ότι ένας κρατούμενος σε μια άλλη φυλακή ισχυρίστηκε πως αυτός διέπραξε τους φόνους, για τους οποίους καταδικάστηκε ο Άντι, υπονοώντας την αθωότητα του Άντι. Ο Άντι πλησιάζει τον διευθυντή με αυτή την πληροφορία, αλλά αυτός αρνείται να ακούσει και στέλνει τον Άντι στην απομόνωση όταν αυτός αναφέρει το ξέπλυμα των χρημάτων. Ο Νόρτον τότε βάζει τον Χάντλεϋ να σκοτώσει τον Τόμυ, κάτω από τη δικαιολογία ότι προσπάθησε να αποδράσει. Ο Άντι αρνείται να συνεχίσει το ξέπλυμα χρημάτων, αλλά λυγίζει όταν ο Νόρτον τον απειλεί ότι θα κάψει τη βιβλιοθήκη, θα αίρει την προστασία του Άντι από τους φύλακες και θα τον μεταφέρει από το κελί του σε χειρότερες συνθήκες. Ο Άντι αφήνεται από την απομόνωση και μιλάει στον Ρεντ για το όνειρο του να ζήσει σε ένα χωριό στο Μεξικό, το Ζουιτανέχο, κοντά στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Ρεντ νιώθει πως ο Άντι είναι ουτοπιστής, αλλά του υπόσχεται πως αν αποφυλακιστεί κάποτε θα επισκεφτεί ένα συγκεκριμένο χωράφι στο Μπάξτον, για να πάρει ένα πακέτο που ο Άντι έθαψε εκεί. Ο Ρεντ ανησυχεί για την ψυχική υγεία του Άντι, ειδικά όταν μαθαίνει ότι προμηθεύτηκε ένα σκοινί μήκους δύο μέτρων από έναν άλλο κρατούμενο.
Το επόμενο πρωί οι δεσμοφύλακες βρίσκουν το κελί του Άντι άδειο. Έξαλλος ο Νόρτον πετά μια πέτρα στην αφίσα την Ράκελ που την διαπερνά. Μετακινώντας την αφίσα ο διευθυντής ανακαλύπτει ένα τούνελ που ο Άντι έσκαψε με το σφυρί κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Την προηγούμενη νύχτα ο Άντι δραπέτευσε μέσα από το τούνελ και πέρασε μέσα από τον αποχετευτικό σωλήνα για να φτάσει στην ελευθερία. Ο Άντι δραπετεύει με το σακάκι, τα παπούτσια και το τετράδιο του Νόρτον που περιέχει τις πληροφορίες για το ξέπλυμα χρημάτων.Ενώ οι φύλακες τον ψάχνουν, ο Άντι εμφανίζεται ως Ράνταλ Στέφενς και επισκέπτεται διάφορες τράπεζες για να πάρει τα ξεπλυμένα χρήματα. Τελικά, ταχυδρομεί το τετράδιο και τις αποδείξεις για τη διαφθορά και τος φόνους στη Σώσανκ. Η αστυνομία καταφθάνει στη Σώσανκ και συλλαμβάνει το Χάντλεϋ, ενώ ο Νόρτον αυτοκτονεί.
Έχοντας εκτίσει 40 χρόνια από την ποινή του, ο Ρεντ αφήνεται ελεύθερος με αναστολή. Δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη ζωή έξω από τη φυλακή και φοβάται πως ποτέ δε θα τα καταφέρει. Έχοντας θυμηθεί την υπόσχεση του στον Άντι, επισκέπτεται το Μπάξτον και βρίσκει ένα πακέτο με χρήματα και ένα γράμμα από τον Άντι που του ζητάει να έρθει στο Ζουιτανέχο. Ο Ρεντ παραβιάζει την αναστολή του και ταξιδεύει στο Φορτ Χάνκοκ του Τέξας, για να περάσει τα σύνορα και να βρεθεί στο Μεξικό, παραδεχόμενος πως επιτέλους αισθάνεται ελπίδα. Σε μια παραλία στο Ζουιτανέχο βρίσκει τον Άντι, και οι δύο φίλοι ξαναενώνονται με χαρά.

 

 • Τιμ Ρόμπινς στο ρόλο του Άντι Ντυφρένς
 • Μόργκαν Φρίμαν στο ρόλο του Έλις Μπόιντ "Ρεντ" Ρέντινγκ
 • Μπομπ Γκάντον στο ρόλο του Σάμιουελ Νόρτον
 • Γουίλιαμ Σάντλερ στο ρόλο του Χέιγουντ
 • Κλάνσι Μπράουν στο ρόλο του Μπάιρον Χάντλεϊ
 • Γκιλ Μπέλοους στο ρόλο του Τόμι Γουίλιαμς
 • Μαρκ Ρόλστον στο ρόλο του Μπογκς Ντάιαμοντ
 • Τζέιμς Γουίτμορ στο ρόλο του Μπρουκς Χέιτλεν