Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Διακήρυξη Προφορικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων & του περιβάλλοντος χώρου του Θέατρου Βράχων

 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΡΑΧΩΝ

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ” ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτομνική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν. 4555/208 (ΦΕΚ Α΄133/2018) όπως αντικατέστησε το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. (ΦΕΚ Α’ 114/2006)
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄77/1981)
  • Τον Αστικό Κώδικα

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική προφορική δημοπρασία,  για το χρονικό διάστημα  από 01/06/2024 έως 01/10/2024 η  εκμίσθωση των δύο κυλικείων και του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκονται στο Θέατρο Βράχων στην περιοχή των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού και σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνονται οι εξής χώροι:

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:  1) Ένα κυλικείο επιφανείας 44 τ.μ. περίπου 2) Ένα βοηθητικό κυλικείο επιφανείας 13 τ.μ. περίπου ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ: 505 τ.μ. περίπου, που εκτείνονται  τόσο μπροστά από το βοηθητικό κυλικείο, όσο και στο χώρο απέναντι αυτού.

Στον υπόγειο χώρο του κυλικείου υπάρχουν τουαλέτες που θα χρησιμοποιούνται τόσο από τον εκμισθωτή και τους εξυπηρετούμενους από τα κυλικεία πελάτες, όσο και από τους θεατές- επισκέπτες των θεάτρων και του χώρου.

Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση άλλων χώρων, εκτός των περιγραφομένων, καθώς και η χρησιμοποίηση των χώρων των θεάτρων από τον μισθωτή.

Η δημοπρασία και η εκμίσθωση των ανωτέρω χώρων  θα γίνει με τους παρακάτω όρους :

 

ΑΡΘΡΟ 1  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την 31.05.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών , με φανερές πλειοδοτικές προσφορές και με μικρότερο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 4. Τόπος της  δημοπρασίας ορίζεται το κτίριο του Δήμου Βύρωνα επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 26 και  Βορείου Ηπείρου 6ος όροφος στο Βύρωνα Αττικής.

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΧΡΗΣΗ  ΜΙΣΘΙΟΥ

α) Οι εκμισθούμενοι  χώροι μπορούν  να χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά και μόνο ως “Κυλικεία” με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον περιβάλλοντα χώρο, αποκλειόμενης  κάθε  άλλης  χρήσης αυτού. Για τους ειδικότερους όρους λειτουργίας αυτών  πάντως θα ισχύουν οι οικείες  διατάξεις όπως προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας τους.

β) Η μεταβολή της συμφωνημένης χρήσης δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια του Διοικητικού  Συμβουλίου του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των  δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, κατόπιν προηγουμένης εγγράφου αιτήσεως του  μισθωτή .

γ) Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφωθεί με  τις πάσης φύσεως υγειονομικές και εν γένει διατάξεις, σχετικές με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περί βιβλιαρίων υγείας του προσωπικού, δελτία παραπόνων, βιβλία ελέγχων, ασφάλιση προσωπικού κ.λ.π. Ο μισθωτής υποχρεούται στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Οι δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού του κυλικείου βαρύνουν αποκλειστικά τον  μισθωτή.  

δ)Το Δίκτυο καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν έχει υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών, φθορών ή βλαβών , έστω και αναγκαίων, του μισθίου και των εγκαταστάσεών του εξ οιασδήποτε αιτίας.

ε) Ο μισθωτής δύναται να διαθέτει τους χώρους που μισθώνει για την τοποθέτηση διαφημίσεων εφόσον αυτές έχουν σχέση με τα διατιθέμενα προϊόντα των κυλικείων και καταλαμβάνουν πολύ μικρή έκταση.

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 4 μήνες με  χρόνο έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άλλως από την επομένη της εκπνοής του 5νθημέρου από την κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τον πλειοδότη για την υπογραφή  της σχετικής σύμβασης. Τη σύμβαση της μισθώσεως, συνυπογράφει και ο εγγυητής αυτού.  Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης της εγκατάστασής του, οφειλόμενης σε νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ_ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Το μίσθωμα για την μισθωτική περίοδο θα διαμορφωθεί από την διεξαγωγή της

δημοπρασίας και θα κατακυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού. Το ελάχιστο όριο προσφοράς για την  μισθωτική περίοδο 01/6/2024-01/10/2024 ορίζεται στο ποσό των 50.000 ευρώ πενήντα χιλιάδων ευρώ).

Το μίσθωμα  θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί στις 01/6/2024 και η δεύτερη και εξοφλητική δόση την 01/9/2024.  Η καταβολή θα γίνεται στο ταμείο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά  των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, από όπου θα λαμβάνεται σχετική  έγγραφη απόδειξη που θα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής του  μισθώματος, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου. Ο  πλειοδότης-μισθωτής έχει υποχρέωση να πληρώνει και οποιοδήποτε τέλος και  δικαίωμα που προβλέπεται από την παροχή υπηρεσιών κ.λ.π., ως και το τέλος χαρτοσήμου, εφ΄ όσον ισχύει αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

α) Ο μισθωτής  υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την διεξαγωγή των παραστάσεων ή των προβών με οποιοδήποτε τρόπο (μουσική, φωνασκίες πελατών κ.λ.π.).

 

ΑΡΘΡΟ  6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Διαδημοτικό Δίκτυο καθ΄ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων ( έναρξη 01/6/2024 και λήξη 01/10/2024) αναλαμβάνει τον καθαρισμό του ευρύτερου χώρου και την αποκομιδή των απορριμμάτων, την συντήρηση της υπάρχουσας φυτείας, την φύλαξη του χώρου και την εν γένει συντήρηση του χώρου (εκτός των εκμισθωμένων εγκαταστάσεων). Επίσης κατά τις  ημέρες των εκδηλώσεων αναλαμβάνει και τον καθαρισμό των τουαλετών που βρίσκονται στον υπόγειο χώρο του κυλικείου και χρησιμοποιούνται και από τον μισθωτή, καθώς και των W.C. ΑΜΕΑ. Επίσης το Διαδημοτικό Δίκτυο αναλαμβάνει την δαπάνη καταναλώσεως νερού (ΕΥΔΑΠ) και καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Στη  δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή ενώσεις αυτών ,που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία, πρέπει :

 Α) 1) Να μην οφείλει για κανένα λόγο στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” καθώς και τέλη και δικαιώματα στους Δήμους Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού ,προσκομίζοντας για το σκοπό αυτό σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας κάθε Δήμου και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού.

2) Να φέρει γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας για το ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς και για το μίσθωμα από 01/6/2024 έως 01/10/2024. Το γραμμάτιο αυτό θα αποτελεί εγγύηση συμμετοχής του στη Δημοπρασία και υπογραφής της συμβάσεως μισθώσεως. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όσους πήραν μέρος στην δημοπρασία μόλις εκδοθεί απόφαση για το αποτέλεσμα, και κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και πάντως εντός πέντε (5) ημερών, εφόσον δεν είναι  πλειοδότες. Της εγγυήσεως απαλλάσσεται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (άρθρο 41 Π.Δ. 715/79).Επίσης να προσκομίσει:

3) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

4) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση στο Πρωτοδικείο να κηρυχθεί σε πτώχευση, τα δε υπό στοιχεία 3 και 4 πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ σε ένα (1) μήνα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως ισχύει, ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση προκειμένου για νομικά πρόσωπα.

6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως το πολύ του τελευταίου μηνός πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ( του φυσικού προσώπου, ή των εκπροσώπων των νομικών προσώπων και ειδικότερα για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες των ομόρρυθμων μελών, για Ε.Π.Ε. του διαχειριστή/ών αυτής. Για ανώνυμες εταιρείες για τα μέλη του Δ.Σ), από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας.

7) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

8) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

9) Εφόσον η συμμετέχουσα είναι κοινοπραξία θα προσκομίσει τα ανωτέρω για έκαστο από τα μέλη της, πλην της εγγυητικής επιστολής, η οποία θα είναι κοινή για όλα τα μέλη της. Τα συμμετέχοντα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως κοινοπραξία ευθύνονται το καθένα  αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, τυχόν δε αντίθετη δήλωση τους γενόμενη μετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη.

10) Εφόσον ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίσει επίσης

θεωρημένο νόμιμα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του και πιστοποιητικό

τροποποιήσεων αυτού από την αρμόδια Υπηρεσία.

Β) 1. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που να προσκομίσει τα υπ΄ αριθμούς 6 και 8

δικαιολογητικά της ενότητας Α, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί

αποδοχής του ως εγγυητή.

  1. Ο εγγυητής θα υπογράψει μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη το πρακτικό της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της εμπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος, παραιτούμενος ρητά από τα ευεργετήματα της διαιρέσεως και διζήσεως.
  2. Αν ο τελευταίος πλειοδότης θελήσει να παρουσιάσει άλλον εγγυητή στην υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως , η αλλαγή θα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού και αυτός θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό για τον πίνακα πλειοδοσίας της δημοπρασίας και θα προσκομίσει και αυτός τα υπ΄ αριθμόν 6 και 8 δικαιολογητικά της ενότητας Α καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί αποδοχής του ως εγγυητή.
  3. Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε ανοικτό φάκελο για έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και συγκεκριμένα μία ώρα πριν την έναρξη της δημοπρασίας
  4. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του χώρου και εγκαταστάσεων που θα ασκείται το εκμισθωμένο δικαίωμα. Προς τούτο θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του φυσικού προσώπου και του εγγυητή του ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου και του εγγυητή του , θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής , που να αναγράφει ότι οι συμμετέχοντες έχουν πλήρη γνώση του εκμισθωμένου χώρου των εγκαταστάσεών του, τα παραρτήματα, την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και  τη νομική φύση αυτού.

Γ). Οι εγγυήσεις θα συνταχθούν κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Την ημερομηνία έκδοσης, β) Τον εκδότη ,γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού.) , δ)Τον αριθμό της εγγύησης, ε)Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση , στ)Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) Τους όρους ότι:

1- Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της

ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως,

2 –Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού

“Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού και θα

καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

3- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος πάγιου χαρτοσήμου.

4 – Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής ως προς τα στοιχεία Β,Γ,Δ,Ζ3  και Ζ4, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.

Αναγκαία στοιχεία της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής , κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού . β) Ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της διακήρυξης. γ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. δ) Η ημερομηνία έκδοσής της. ε) Τα στοιχεία εκείνου υπέρ του οποίου εκδίδεται. στ)Η ημερομηνία λήξεως της ισχύος της (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον έως και ένα μήνα μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). Τα αυτά στοιχεία οφείλει να αναγράφει και η εγγυητική επιστολή του εγγυητή, η οποία θα κατατεθεί επίσης προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, με αυτή τη διάρκεια ισχύος της.

Δ)Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά και καθίσταται μισθωτής με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της δημοπρασίας.

Ε)Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλων έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , πριν από την έναρξη του διαγωνισμού δείχνοντας σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παίρνει μέρος για λογαριασμό του.

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

Η δημοπρασία  είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και  διεξάγεται την ορισθείσα μέρα και ώρα από την  αρμόδια  Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση. Αυτή μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ορισθείσας ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Οι προσφορές των πλειοδοτών  καταχωρούνται  στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πλειοδότη και στον πίνακα πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος υπογράφεται και από όλους τους πλειοδότες. Η προφορική προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη του ελάχιστου ορίου κατά δύο τις εκατό (2%) τουλάχιστον αυτού . Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για έκαστο πλειοδοτούντα, η δε δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας , ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού υποχρεώνονται να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού μπορεί δια αιτιολογημένης αποφάσεώς του, να μην αποδεχθεί το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού εάν ήθελε κρίνει ασύμφορο τούτο, ή να αποφασίζει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του υπέρ της κατακυρώσεως όχι στον τελευταίο πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό . Σε κάθε μία των άνω περιπτώσεων ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται υπέρ των μη προκριθέντων. Εάν θεωρηθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα ή ουδείς πλειοδότης προσήλθε κατά τον διενεργηθέντα διαγωνισμό, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. Αυτός προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , δια περιληπτικής διακηρύξεως, αναφερομένης στους όρους της αρχικής και περιεχούσης απαραιτήτως : α) Το προκηρύσσον το διαγωνισμό ν.π., β) Τον τόπο, την περιοχή, το είδος και την έκταση του προς μίσθωση ακινήτου, γ) Τη χρονική διάρκεια της εκμισθώσεως, δ) Το ελάχιστο όριο του μισθώματος, ε) Την τυχόν επιβάρυνση του μισθωτή με έξοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων, νομίμων κρατήσεων, τελών χαρτοσήμου και των τελών

της συμβάσεως και στ) Τον τόπο, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Για τη διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού απαιτείται η προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών δημοσίευση στον τύπο και γνωστοποίηση της νέας διακηρύξεως κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1) Ο μισθωτής δύναται να ασκεί το εκμισθωμένο δικαίωμα συνέχεια και χωρίς διακοπές σε όλη τη διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης όλους τους μήνες και μέσα στο νόμιμο ωράριο λειτουργίας. Ειδικότερα υποχρεούται να λειτουργεί τα δύο κυλικεία κατά τον χρόνο που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις στο Θέατρο Βράχων και για το χρονικό διάστημα από 01/9/2024 έως 01/10/2024.

Η εγκατάσταση του μισθωτή στο χώρο που θα ασκεί το εκμισθωμένο δικαίωμα θα γίνει με την υπογραφή της σύμβασης. Ο μισθωτής θα επιμεληθεί για την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του από τις αρμόδιες αρχές καθώς και των αναγκαίων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή με την υπογραφή της συμβάσεως η παράδοση στον τελευταίο πλειοδότη του μισθίου, ο τελευταίος πλειοδότης δεν έχει το δικαίωμα αποζημίωσης για το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού από το λόγο αυτό.

2) Απαγορεύεται ρητά η πρόσληψη συνεταίρου, καθώς και η ολική, ή μερική μεταβίβαση σε άλλον του εκμισθούμενου δικαιώματος στον προαναφερόμενο χώρο,  η υπομίσθωση μέρους ή όλου του μισθίου ,καθώς και η παραχώρηση με οποιοδήποτε μορφή σε οποιοδήποτε τρίτο της χρήσης αυτού.  Κάθε οικοδόμημα, εγκατάσταση, παράπηγμα κ.τ.λ. γινόμενο υπό του μισθωτού επί του μισθίου περιέχεται στην κυριότητα του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , μετά τη λήξη ή τη λύση της μισθώσεως, άνευ αποζημιώσεως τινός, μη δυναμένου του μισθωτού να αφαιρέσει τα προστεθέντα κατασκευάσματα.

3)  Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, υποχρεούμενος στις  αναγκαίες επισκευές, δε δύναται όμως να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο άνευ αδείας του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , ούτε να ενεργήσει σε αυτό μεταρρυθμίσεις ή να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διάφορο του συμφωνηθέντος.

4) Ο μισθωτής με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη

ειδοποίηση να εκκενώσει και να παραδώσει το μίσθιο στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε και το διαμόρφωσε. Η παράδοση θα γίνει σε Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού . Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραδόσεως ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δαπάνες  που έκανε στο μίσθιο ο μισθωτής, για βελτίωσή του, δεν αναζητούνται. Μετά τη λήξη της μισθώσεως, την ολοσχερή εξόφληση του μισθώματος και τη βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, περί της εκπληρώσεως όλων των εκ της εκμισθώσεως απορρεουσών υποχρεώσεων, διατάσσεται εντός μηνός το βραδύτερο, η απόδοση των εγγυητικών επιστολών, διαφορετικά υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, υπέτου οποίου και θα καταπέσει η εγγύηση.

5) Η παράδοση του μισθίου θα γίνει με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης που θα

συνταχθεί από την ανωτέρω επιτροπή δια λογαριασμό του εκμισθωτή και του μισθωτή.

6) Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στον εκμισθωτή τη χρήση του μισθίου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μισθώσεως, ή κατά την για οποιαδήποτε αιτία λύση της και για  όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται τη παράδοση του μισθίου ή από αποκλειστική υπαιτιότητά  του κατέστησε αυτήν ανέφικτη, όπως π.χ. με την μη αποκομιδή από το μίσθιο κινητών  πραγμάτων που τυχόν εισκόμισε σε αυτό, υποχρεούται ( ο μισθωτής ) να καταβάλλει στον  εκμισθωτή πλέον της αποζημίωσης χρήσης που θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό του  τετραμήνου  μισθώματος και ποινική ρήτρα ποσού ίσου προς ένα μηνιαίο μίσθωμα, που θα υπολογίζεται από το συνολικό μίσθωμα του τετραμήνου διαιρούμενου δια 4 και για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός θα καταβάλλεται ανάλογο ποσό, ως ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση που μετά από νέα δημοπρασία για την εκμίσθωση του εν λόγω δικαιώματος σε νέο μισθωτή επιτεύχθηκε μεγαλύτερο μίσθωμα υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή αποζημίωση ίση προς το διπλάσιο του τετραμηνου μισθώματος της νέας μίσθωσης που  επιτεύχθηκε κατά την τελευταία αυτήν δημοπρασία και ποινική ρήτρα για κάθε μήνα  καθυστέρησης, που θα υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο συνολικό  μίσθωμα, χωρίς να  αποκλείεται και κάθε άλλη αποζημίωση του εκμισθωτή για την παραπάνω αιτία. Για χρονικό  διάστημα μικρότερο του μηνός θα καταβάλλεται ανάλογο ποσό, ως ποινική ρήτρα.

7) Ο εκμισθωτής κατά τη λήξη ή την λύση της μισθώσεως, εφόσον ο μισθωτής δεν

παραδίδει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου, δικαιούται με τα δικά του μέσα και με δαπάνη που βαρύνει τον μισθωτή να αποκομίσει τα εισκομισθέντα, σε αυτό, κινητά πράγματα των οποίων κατά τεκμήριο αμάχητο θεωρείται κύριος και νομέας (ο μισθωτής ) και επίσης δικαιούται είτε να τα αποθηκεύσει, είτε να τα εκποιήσει, είτε να τα απορρίψει ως άχρηστα, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

8) Το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού δεν έχει καμιά υποχρέωση για πρόσθετες εργασίες βελτίωσης, διαρρύθμισης, καλλωπισμού κ.λ.π. του μισθίου. Εξάλλου οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό θα αποκαθιστά ο μισθωτής με δικά του έξοδα. Επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , ζημιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση του μισθίου έστω και αν εμφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο μισθωτής εγγράφως να προβαίνει ο ίδιος σε ορισμένο χρονικό διάστημα με δικά του έξοδα στην αποκατάσταση των ζημιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί.

9) Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί στο μισθωτή περάσει άπρακτη και εξακολουθεί αυτός να αρνείται την αποκατάσταση των ζημιών και φθορών του μισθίου, είναι δυνατόν ο εκμισθωτής να προβεί, για λογαριασμό και σε βάρος του μισθωτή στην εκτέλεση των επισκευών, οπότε στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να εισπραχθεί και προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του μισθωτή αφού εκδοθεί καταλογιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού ,σε βάρος του.

10) Συνομολογείται ρητά, ότι άρνηση του μισθωτή να συμμορφωθεί στην πιο πάνω εντολή του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , όπως ορίζεται ανωτέρω, αποτελεί λόγω καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες, που επέρχονται από αυτή.

11) Ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, για κάθε ζημιά που θα υποστεί από την παράβαση των όρων της συμβάσεως, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η δε τυχόν παράβαση κάποιου από αυτούς αποτελεί λόγω καταγγελίας της σύμβασης. Ο μισθωτής οφείλει να φροντίζει σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης για τη διατήρηση της κατοχής του μισθωμένου χώρου και να αποκρούει κάθε καταπάτηση του, για το σκοπό αυτό οφείλει να γνωστοποιεί με έγγραφο στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των  Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού κάθε τυχόν προσβολή των δικαιωμάτων του.

12) Το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για τυχόν απαγορεύσεις ή  περιορισμούς της εκμετάλλευσης του μισθίου για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

13) Ο μισθωτής υποχρεούται: α) να τηρεί τις ποινικές, αστυνομικές, φορολογικές και

διοικητικές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις για την κοινή ησυχία και για την καθαριότητα και υγιεινή. β) να αναρτήσει τιμοκατάλογο με τις τιμές των προσφερομένων τιμών, ευανάγνωστο και σε εμφανές σημείο προς ενημέρωση των δημοτών. γ) να εκδίδει ταμειακές αποδείξεις. Τυχόν μη συμμόρφωση του μισθωτή θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης για παράβαση όρων με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή, συνέπειες. Τη χρήση των τουαλετών έχουν και οι επισκέπτες του χώρου.

14) Σιωπηρή παράταση της μισθώσεως ή σιωπηρή αναμίσθωση σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται. Τυχόν παραμονή του μισθωτή μετά τη λήξη του χρόνου της μισθώσεως και παρά τα συμφωνηθέντα σε καμία περίπτωση δε λογίζεται ως τέτοια και συνεπάγεται πέραν των άλλων και την καταβολή από μέρους του αποζημίωσης χρήσεως και αποκατάσταση της  τυχόν θετικής και αποθετικής ζημίας του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού .

15) Ο τελευταίος πλειοδότης όταν του κοινοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το Νόμο εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσματος για την κατακύρωση σε αυτόν της δημοπρασίας και προ της υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ίσο με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος, για το χρονικό διάστημα από 5/6/2019 έως 5/10/2019 και να προσκομίσει το σχετικό γραμμάτιο παρακαταθέσεως ή να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, για εγγύηση εκπλήρωσης και καλής  εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως. Το μίσθωμα υπολογίζεται στο ποσό που κατακυρώθηκε η δημοπρασία. Το ποσό αυτό των εγγυήσεων θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την αναπροσαρμογή του μισθώματος σε τρόπο ώστε κάθε φορά το ποσόν αυτό της εγγύησης να ισούται με το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό (10 %).

Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει άτοκη στη διάθεση του εκμισθωτή και θα καταπέσει σε βάρος του μισθωτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , αν αυτός παραβεί όρο της σύμβασης διαφορετικά επιστρέφεται στον μισθωτή μετά τη λύση της μισθώσεως και την εκπλήρωση από το μισθωτή όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας.

16) Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος ανήκουν στην ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού .  Το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά όπως και για τυχόν καθυστέρηση της έγκρισης αυτών.

17) Ο τελευταίος πλειοδότης όπως αναφέρεται ανωτέρω έχει την υποχρέωση να προσέλθει με τον εγγυητή του μέσα σε πέντε (5 ) ημέρες από την κοινοποίηση της ολοκληρώσεως της εγκριτικής διαδικασίας του αποτελέσματος της δημοπρασίας για να υπογράψει τη σύμβαση  μισθώσεως, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Διαδημοτικού Δικτύου  Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού ,χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του  εγγυητή του, οι οποίοι ενέχονται για την τυχόν διαφορά του αποτελέσματος την νέας δημοπρασίας από την προηγούμενη.  Σαν ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε η δημοπρασία επ΄ονόματί του. Τα οφειλόμενα στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, από τις υποχρεώσεις αυτές θα εισπραχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Εάν παρέλθει άπρακτη η κατά τα άνω πενθήμερη προθεσμία ο εκμισθωτής, μπορεί κατά την ελεύθερη  κρίση του να θεωρήσει ότι η σύμβαση καταρτίστηκε οριστικά.

18) α. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ασφαλίσει με δικά του έξοδα το μίσθιο και να διατηρεί  ασφαλισμένο στην πραγματική του αξία κατά των κινδύνων πυρκαγιάς και κεραυνού σε όλη  τη διάρκεια της μίσθωσης. Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, το  πυρασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί με τις αποδείξεις πληρωμής των ασφαλίστρων κατά την  υπογραφή της σύμβασης και κάθε φορά να παραδίδει στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού  “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, το ασφαλιστήριο  συμβόλαιο ανανέωσης της σύμβασης πυρασφάλισης και τις αποδείξεις πληρωμής των   ασφαλίστρων εντός δέκα ημερών από τη λήξη κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε  περίπτωση που ο μισθωτής δεν ασφαλίσει ή δεν ανανεώσει εμπρόθεσμα τη σύμβαση της  πυρασφάλισης, η παράλειψη αυτή αποτελεί ειδικό λόγο για καταγγελία της μίσθωσης.

β. Ο μισθωτής υποχρεούται κατά την διάρκεια της μισθώσεως να επιτρέπει στα αρμόδια  όργανα του εκμισθωτή την επίσκεψη στο μίσθιο μία φορά τον μήνα για επιθεώρησή του.

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα τοιχοκολληθεί στην κεντρική είσοδο της έδρας του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 26 και Βορείου Ηπείρου, των Δήμων Βύρωνα και των Δημοτικών κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού, δέκα (10) ημέρες πριν την δημοπρασία, περίληψη δε αυτής θα δημοσιευθεί σε τουλάχιστον δυο (2) εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου και  θα αναρτηθεί στο  διαδίκτυο κατά τις  διατάξεις του Ν.3861/2010. Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαδημοτικού Διαδικτύου www.festivalvraxon.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικού και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού και τα τέλη και τα δικαιώματα της μισθωτικής σύμβασης και τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου την απόδειξη πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης. Επίσης ο μισθωτής βαρύνεται με κάθε νόμιμο τέλος και κράτηση της συμβάσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 11  ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ

α) Το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και για καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος για όποιο λόγο ή αιτία, έχει το δικαίωμα να θεωρήσει τη σύμβαση λυμένη ή να κάνει έξωση στον μισθωτή σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα Πολ. Δικονομίας. Επίσης  , το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση εγγράφως πριν από τρεις μήνες αν ο  μισθωτής κηρυχθεί σε πτώχευση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ο εκμισθωτής έχει  επίσης το ίδιο δικαίωμα από την δημοσίευση της απόφασης που κηρύσσει το μισθωτή σε πτώχευση με αίτημά του.

β) Ο ίδιος ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που λυθεί η σύμβαση μισθώσεως προ της λήξεώς της από υπαιτιότητά του, ή μετά από αποδοχή σχετικού αιτήματός του, στην καταβολή και των υπολοίπων μισθωμάτων μέχρι λήξης του χρόνου μισθώσεως, σαν ποινική ρήτρα, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ  στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, να επιδιώξει και άλλη αποζημίωση.

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό και αντίγραφο της παρούσας με δαπάνες τους, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 26 και Βορείου Ηπείρου, 6ος όροφος και στην αρμόδια υπάλληλο Μελίνα Μαρνέρου (τηλ. 210 7609340).

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ.270/81, του Ν.3463/06, του Ν.4555/2018 και του Ν.3852/10 , μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του Π.Δ. 34/95  «περι εμπορικών μισθώσεων», όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια