Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Πέμπτη 21.12.2023

 

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου έτους 2024 και ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων βάσει δεδομένων του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 κατόπιν σύνταξης προσχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή

Θέμα 2ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 3ο Ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: ‘’Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού’’ με α/α συστήματος 204735 στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και επαναδημοπράτησή του.

Θέμα 4ο Ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ. 169/2023 (ΑΔΑ ΨΖΝΖΩ9Φ-ΒΟΛ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 52/2023 μελέτης του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Θέμα 5ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για οφειλή Δημοτικά τέλη-Δημοτικό φόρο έτους 2020-2021.

Θέμα 6ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για αυθαίρετη κατάληψη χώρου.

Θέμα 7ο Απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής

Θέμα 8ο Έγκριση του 3ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Θέμα 9ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κάλυψη δαπανών της 10ης – 12ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2023 για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια