Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Δευτέρα 11.12.2023

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση Πρακτικού Νο 3 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ» και την ανάδειξη των Οριστικών Αναδόχων.

Θέμα 2ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια με γενικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 3ο Παράταση της σύμβασης με ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ για τις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού από την Αττική Οδό.

Θέμα 4ο Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2021 και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 5ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας για την συμμετοχή τους στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια