Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Δευτέρα 2.10.2023

 

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αρ. 1600/2023 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Θέμα 2ο Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

Θέμα 3ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης –Υμηττού» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Θέμα 4ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Θέμα 5ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια με γενικό τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ».

Θέμα 6ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης.

Θέμα 7ο Έγκριση Πρακτικού Νο 3 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ» και την ανάδειξη του Οριστικού Αναδόχου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια