Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Τρίτη 19.9.2023

 

 Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση 3ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου

Θέμα 2ο : Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 3ο : Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 4ο : Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2023-2024

Θέμα 5ο : Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή επί υποθέσεως του Δήμου

Θέμα 6ο : Ορισμός Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

Θέμα 7ο : Αποδοχή επιχορήγησης ποσού χρηματοδότησης του έργου «Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Θέμα 8ο : Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Διεξαγωγής του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο «Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 9ο : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχησμός» του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα 10ο : Έγκριση του 3ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια