Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Προσλήψεις στον δήμο Δάφνης - Υμηττού και με απολυτήριο λυκείου και Γυμνασίου

 

Ο δήμος Δάφνης – Υμηττού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.


Οι ειδικότητες

ΔΕ Οδηγών – 3 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων – 15 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας (έναρξη όχι πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2023).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.


Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

είτε ηλεκτρονικά (prokirikseis@dafni-ymittos.gov.gr),

είτε αυτοπροσώπως,

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Δάφνης–Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. 17235, Δάφνη, υπόψιν κου Δημητράντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132037870).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/7/2023 έως 7/8/2023

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ – ΥΕ εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα ανακοινώσεων εδώ

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση κωλύματος εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια