Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ορισμοί νέων αντιδημάρχων Δάφνης-Υμηττού μετά από παραίτηση και καθαίρεση αντιδημάρχων

 

Την απόφαση ορισμού νέων Αντιδημάρχων στον δήμο Δάφνης-Υμηττού, με θητεία από 45/05/2023 έως 31/12/2023, έλαβε την Τρίτη 23 Μαϊου 2023 ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού κος Αναστάσιος Μπινίσκος. Συγκεκριμένα:

1. Την θέση του καθαιρεθέντα αντιδημάρχου κου Λιούτα Κωνσταντίνου καταλαμβάνει η Δημοτική Σύμβουλος κα Γιαννοπούλου Κλεάνθη, η οποία ορίζεται Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων: 

 • Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης 
 • Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής
 • Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων 
2. Τη θέση του παρετηθέντα αντιδημάρχου κου Γιαννακούρα Δημήτρη καταλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης, ο οποίος ορίζεται Αντιδήμαρχος, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας
 • Των συνεργείων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας και το συντονισμό καλής λειτουργίας τους αποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης βλαβώνζημιών, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών.
  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες: 
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Κοινότητας.
3. Στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο προστίθεται η παρακάτω αρμοδιότητα:
Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

4. Στην Αντιδήμαρχο κα Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη προστίθεται η παρακάτω αρμοδιότητα:
 • Αρμόδια ως κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης ως ακολούθως:
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική
 • κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.

Διαβάστε την υπ΄ αριθμ. 148/23-5-2023 Απόφαση του Δημάρχου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια