Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


5η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού τη Δευτέρα 29.5.2023 και ώρα 8:30μ.μ.

 

5η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της επιτροπής.

Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για Απένταξη έργων - εργασιών από ΣΑΤΑ – Ένταξη νέων έργων -Ενισχύσεις σε πιστώσεις έργων.

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για Απένταξη ποσού από έργα που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Θησέας».

Θέμα 4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2023.

Θέμα 5ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), του Δήμου Βύρωνα, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, του Δήμου Ζωγράφου, του Δήμου Ηλιούπολης, του Δήμου Καισαριανής και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) για το πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».

Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για Παράταση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για Παράταση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ».

Θέμα 8ο Γνωμοδότηση για τη δημιουργία παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης στο 9ο Δημοτικό Δάφνης».

Θέμα 9ο Έγκριση Β` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης- Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Θέμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου Ν.Π. και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 11ο Αποδοχή ή μη παραίτησης τακτικού μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του εποπτευόμενου Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού και αντικατάστασής του.

Θέμα 12ο Αποδοχή ή μη παραίτησης από τη θέση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του εποπτευόμενου Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού και εκλογή Αντιπροέδρου.

Θέμα 13ο Έγκριση κατασκευής προκηπίων ή οπισθοχώρησης κτιρίων κατά την εκτέλεση των έργων α) «Ποιοτική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση Υποβαθμισμένων Περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού», β) «Ποιοτική – περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης - Υμηττού» και γ) «Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Θέμα 14ο Α) Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο , β) Παροχή Συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο, του Ε.Π. «Αττική» με κωδικό ΟΠΣ5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή

Θέμα 15ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 16ο Έγκριση όρων σύναψης συμφωνίας του Δήμου με φιλοζωικά σωματεία- οργανώσεις, σύμφωνα με τον Ν.4830/2021.

Θέμα 17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα Περίθαλψης-στείρωσης-περισυλλογής του Δήμου και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες.

Θέμα 18ο Τροποποίηση της Σύμβασης με αριθμ.πρωτ.8363/15-7-2022 που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ,ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».

Θέμα 19ο Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 20ο Τροποποίηση της υπ΄αριθ.29/27-4-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου».

Θέμα 21ο «Αποδοχή ή μη παραίτησης τακτικού μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ και αντικατάστασής του».

Θέμα 22ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον επιτρεπόμενο χώρο και τον αριθμό παραστάσεων, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων έτους 2023, σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 4 του Ν.4229/2014 του Διαδημοτικού δικτύου πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια