Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


4η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού την Πέμπτη 27.4.2023 και ώρα 8:30μ.μ.

 

4η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 2ο: Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου οικ. έτους 2023.

Θέμα 4ο: Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης προσθήκης Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής στο «Σύγχρονο Ωδείο Τέχνης Αθηνών». 

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για Παράταση της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Θέμα 7ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 8ο: Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 9ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 10ο: Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..

Θέμα 12ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για Παράταση της σύμβασης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Θέμα 14ο: Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Θέμα 15ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 16ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Όψεων Κτιρίων». 

Θέμα 17ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε & 1ου ΠΚΤΜΝΕ. του έργου με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττου (2020)».

Θέμα 18ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε & 2ου ΠΚΤΜΝΕ. του έργου με τίτλο «Συντήρηση και Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για Παράταση της έργου με τίτλο «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».

Θέμα 20ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για την πυρασφάλεια 3μηνης απασχόλησης.

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια