Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


2η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 26.1.2023 και ώρα 10:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Ν.Π. που εποπτεύει, με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» (ΟΠΑΔΥ) και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.

Θέμα 2ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Μακρυγιάννη».

Θέμα 3ο: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 4ο: Έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 2022».

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.255/2022 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ.: 2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για προμήθεια υλικών & εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου και της υπ’αριθμ.8. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και δαπανών επισκευής οχημάτων, για το έτος 2023 βάσει του Ν.4412/2016 .

Θέμα 6ο: Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια