Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Να πάρει πίσω τις αυξήσεις κατά 70% στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων της Δάφνης ζητά από την Κυβέρνηση ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού

Σε απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού αναφέρει οτι δεν δικαιολογούνται οι αυξήσεις αντικειμενικών τιμών από 01-01-2022 στη Δάφνη κατά 70,70%. Προτείνεται η αύξηση να είναι μηδενική και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνει το ποσοστό της αύξησης της Ζώνης Β’ της Κοινότητας Υμηττού, δηλαδή 8,70%, αποκαθιστώντας μία συντελεσθείσα το τελευταίο έτος μεγάλη φορολογική αδικία εις βάρος των δημοτών, ιδιαίτερα της Κοινότητας Δάφνης και της Ζώνης Α’ της Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Εδώ η δημοσίευσή μας από τον Ιούνιο του 2021 σχετικά με τις τεράστιες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού


Η συζήτηση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού της Τρίτης 13-12-2022:


Ολόκληρη η απόφαση εδώ:

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εκφράζει την βούληση του σύμφωνα με την κατωτέρω τεκμηριωμένη πρόταση, σχετικά με την διόρθωση – επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και ειδικότερα στην, Κοινότητα Δάφνης, Ζώνη Α’ της Κοινότητας Υμηττού και προτείνει την μηδενική αύξηση των τιμών και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνουν το ποσοστό της αύξησης της Ζώνης Β’ της Κοινότητας Υμηττού, ήτοι 8,70%.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Σύμφωνα με την τελευταία διαμόρφωση των τιμών ζώνης στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και ιδιαίτερα στην κοινότητα Δάφνης, παρατηρήθηκαν υπέρμετρες αυξήσεις σε σύγκριση με αυτές που ίσχυαν έως την 31/12/2021, που φτάνουν έως και 75%.

Το παρόν αφορά τις νέες τιμές ζώνης όπως διαμορφώθηκαν από 01-01-2022, δηλαδή ενδεικτικά στις κυκλικές του ζώνες Β, Δ, Ζ και ΣΤ της κοινότητας Δάφνης, οι οποίες και επηρεάζουν άμεσα τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου και τους πολίτες του, αδικώντας τους υπέρμετρα οικονομικά και πάντα σε σχέση με άλλες, πολύ πιο οικονομικά αναπτυγμένες από την Κοινότητα Δάφνης περιοχές του Λεκανοπεδίου που τον περιβάλλουν γεωγραφικά και που δεν είχαν ανάλογες αυξήσεις τιμών ζώνης.

Ειδικότερα δε, βάσει και της έρευνας τιμών για τις περιόδους 2018-2021 και 01-01-2022 και εντεύθεν, πάνω στους χάρτες ζωνών και με βάση τους πίνακες τιμών της Α.Α.Δ.Ε. και μέσω της εφαρμογής valuemaps.gov.gr, με ζώνες και τιμές από όμορους Δήμους που περικλείουν περιμετρικά τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και η οποία έρευνα αποτυπώνεται σε συνημμένο προς εσάς ξεχωριστό πίνακα εμφανίζονται τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία :

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2018-2021 ΚΑΙ ΑΠΟ 01-01-2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑ,

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ.

Εξετάστηκαν 25 περιοχές και κυκλικές ζώνες, συγκεκριμένα οι κάτωθι:

1) Δ.Κ. Δάφνης, οι κυκλικές ζώνες Β, Δ, ΣΤ, Ζ

2) Δ.Κ. Υμηττός, η κυκλική ζώνη Β

3) Νέα Σμύρνη, οι κυκλικές ζώνες Ζ, Ι και ΙΒ (συνορεύει με την Κοινότητα Δάφνης)

4) Παλαιό Φάληρο - περιοχή Πικροδάφνης, η κυκλική ζώνη Θ1

5) Άλιμος, οι κυκλικές ζώνες Δ, ΣΤ, Θ, ΙΑ, ΙΒ

6) Ηλιούπολη, οι κυκλικές ζώνες Α, Β, Γ, Δ, Ε

7) Αργυρούπολη, οι κυκλικές ζώνες Δ, ΣΤ

8) Αθήνα - 2ο Διαμέρισμα - περ. Παγκρατίου & όρια Βύρωνα, οι κυκλικές ζώνες ΙΓ και ΙΗ1

9) Βύρωνας - Νέα Ελβετία, οι κυκλικές ζώνες Γ και Ε.

Όλες οι ανωτέρω κυκλικές ζώνες περιοχών που εμφανίζονται στον πίνακα, περιβάλλουν γεωγραφικά και χωροταξικά τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και κάποιες είναι όμορες ως προς αυτόν.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την μελέτη αυτή και χρήζουν αναφοράς είναι τα κάτωθι :

Αξιοπερίεργο εν πρώτοις γεγονός της έρευνας είναι, πως οι 3 γραμμικές ζώνες της Κοινότητας Δάφνης, που θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν αρκετά πιο εμπορικές και πιο ακριβές ζώνες, με πιο υψηλές δηλαδή τιμές, με τα τμήματα Λεωφόρων που περιέχουν τους μεγαλύτερους δρόμους και την αυξημένη εμπορικότητα, έστω και συνοικιακής μορφής (ήτοι οι Α γραμμική, Γ γραμμική, Ε γραμμική) είχαν ίδιες ή ελάχιστα μεγαλύτερες ή και κατά τι μικρότερες τιμές ζώνης από τις αντίστοιχες κυκλικές τους, που είναι περιοχές χωρίς κάποιο ιδιαίτερο οικιστικό, εμπορικό και πολεοδομικό ενδιαφέρον, μέσα στον ιστό της πόλης και αφορούν περιοχές για κατοικίες, κυρίως εργατοτεχνικού - μικρομεσαίου εισοδήματος και οι οποίες όμως, κυκλικές αυτές ζώνες, είχαν τελικά και τις πιο δυσθεώρητες αυξήσεις τιμών.

Στην μελέτη αυτή δεν γίνεται καμία αναφορά σε κυκλικές ζώνες του Δήμου Αγίου Δημητρίου, διότι ενώ συνορεύει με τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, φάνηκε στα στοιχεία της έρευνας και στους σχετικούς χάρτες, ότι και σε αυτόν τον Δήμο έγιναν αδικαιολόγητα μεγάλες αυξήσεις σε τιμές ζωνών του, με βάση τα διάφορα οικιστικά, εμπορικά και πολεοδομικά δεδομένα του Δήμου, τα οποία και αυτά εκτιμώ ότι θα έπρεπε να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Όπως θα φανεί από την κατωτέρω ανάλυση και μελετώντας τον συνημμένο Συγκριτικό Πίνακα Τιμών και αυξήσεων, οι νέες τιμές των 4 κυκλικών ζωνών της Κοινότητας Δάφνης (αλλά και των γραμμικών ζωνών Α, Γ και Ε της ίδιας Κοινότητας του Δήμου) είναι εξωπραγματικά υψηλές, συγκριτικά με τις τιμές στις περιβάλλουσες αυτόν περιοχές, οι δε ποσοστιαίες αυξήσεις των τιμών, σε σχέση με την περίοδο 2018 – 2021 είναι επίσης εξαιρετικά υψηλές και ίσως στα υψηλότερα στατιστικά όρια σε αυξήσεις τιμών που έγιναν σε διάφορες άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου, κατά πολύ πιο αναβαθμισμένες από τον εν λόγω Δήμο. Συγκεκριμένα και σε ότι αφορά τα πολεοδομικά, οικιστικά, εμπορικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ισχύουν τα εξής :

Είναι από τους φτωχότερους εισοδηματικά δήμους του Λεκανοπεδίου, πολύ πυκνοκατοικημένος, με αρκετά στενούς δρόμους, κυρίως παλαιά κτίρια στην πλειονότητα των περιοχών του, με χαμηλή εμπορική αγορά, με μισόκλειστα μαγαζιά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, την Λεωφόρο Ηλιουπόλεως και τους γύρω μεγάλους δρόμους, με εργατοτεχνικό κυρίως δυναμικό ως κατοίκους, ελάχιστοι μεγάλοι χώροι πρασίνου, με στενά πεζοδρόμια κυρίως και με ασφυκτικό ρυμοτομικό σχέδιο πόλης, με έλλειψη προκηπίων, επαρκών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Με όλα τα ανωτέρω ως αναφορά , οι τιμές του συνημμένου πίνακα με τις 25 ζώνες αποτυπώνουν με σαφήνεια, τόσο τις αρκετά έως πολύ χαμηλότερες τιμές στις ζώνες των όμορων περιοχών, όσο και τις πολύ μικρότερες αυξήσεις των τιμών που έγιναν σε αυτές, δηλαδή σε περιοχές πολύ πιο αναβαθμισμένες οικιστικά και πολεοδομικά από την Κοινότητα Δάφνης. Αποτέλεσμα είναι, με τις νέες πλέον τιμές ζώνης, η Κοινότητα Δάφνης να συγκρίνεται πλέον φορολογικά (και μόνον), με αρκετές πολύ ακριβές περιοχές των Νοτίων Προαστίων.

Ενδεικτικά και μόνον δύο τρανταχτά παραδείγματα, αφού όλα τα στοιχεία ευρίσκονται στον συνημμένο πίνακα προς ανάλυση και μελέτη από εσάς:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ :

1/ Ι ζώνη : τιμή 1.600,00 €/μ2 σήμερα, ποσοστιαία αύξηση 28% στην τιμή της ζώνης σε σχέση με την περίοδο 2018-2021, σε περιοχή με πολύ καλύτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, πολύ υψηλότερες τιμές πωλήσεως κατοικιών.

2/ ΙΒ ζώνη : τιμή 1.500,00 €/μ2 σήμερα, ποσοστιαία αύξηση 36,36% στην τιμή της ζώνης σε σχέση με την περίοδο 2018-2021, σε περιοχή με πολύ καλύτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, πολύ υψηλότερες τιμές πωλήσεως κατοικιών. Σημειωτέων ότι η ζώνη αυτή της Νέας Σμύρνης είναι η περιοχή της Άνω Νέας Σμύρνης και είναι όριο με την Κοινότητα Δάφνης.

3/ Ζ ζώνη, τιμή εφάμιλλη της Κοινότητας Δάφνης, ήτοι 1.950,00 €/μ2 σήμερα, ποσοστιαία αύξηση 28% στην τιμή της ζώνης σε σχέση με την περίοδο 2018-2021, σε περιοχή με πολύ καλύτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, πολύ υψηλότερες τιμές πωλήσεως κατοικιών. που είναι και από τις καλύτερες οικιστικά της Νέας Σμύρνης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ :

1/ Ε ζώνη : τιμή 1.400,00 €/μ2 σήμερα, ποσοστιαία αύξηση 16,67% στην τιμή της ζώνης σε σχέση με την περίοδο 2018-2021, σε περιοχή με πολύ καλύτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, πολύ υψηλότερες τιμές πωλήσεως κατοικιών.

2/ Γ ζώνη : τιμή 1.450,00 €/μ2 σήμερα, ποσοστιαία αύξηση 11,54% στην τιμή της ζώνης σε σχέση με την περίοδο 2018-2021, σε περιοχή με πολύ καλύτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, πολύ υψηλότερες τιμές πωλήσεως κατοικιών.

3/ Δ ζώνη : τιμή 1.450,00 €/μ2 σήμερα, ποσοστιαία αύξηση 16,00% στην τιμή της ζώνης σε σχέση με την περίοδο 2018-2021, σε περιοχή με πολύ καλύτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, πολύ υψηλότερες τιμές πωλήσεως κατοικιών.

4/ Β ζώνη : τιμή 1.500,00 €/μ2 σήμερα, ποσοστιαία αύξηση 15,38% στην τιμή της ζώνης σε σχέση με την περίοδο 2018-2021, σε περιοχή με πολύ καλύτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, πολύ υψηλότερες τιμές πωλήσεως κατοικιών.

5/ Α ζώνης : όπου και ευρίσκονται υπερπολυτελείς κατοικίες στα «Αστυνομικά», τιμή ζώνης μικρότερη της Κοινότητας Δάφνης, δηλαδή 1.750,00 €/μ2 σήμερα, ποσοστιαία αύξηση 12,90% στην τιμή της ζώνης σε σχέση με την περίοδο 2018-2021, σε περιοχή με ασυγκρίτως καλύτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, πολύ υψηλότερες τιμές πωλήσεως κατοικιών (υπερβαίνουν οι αγοραίες αξίες των νεόδμητων κατοικιών Α’ ορόφου τις 3.700 €/μ2). Ομοίως θα δει κανείς αντιστοιχίες με τα 2 ανωτέρω παραδείγματα ζωνών και περιοχών, στις πολύ καλύτερες οικιστικά και πολεοδομικά περιοχές της Αργυρούπολης, της Νέας Ελβετίας στον Βύρωνα, στο Παλαιό Φάληρο- Πικροδάφνη, στην περιοχή του Παγκρατίου στο 2ο Διαμέρισμα της Αθήνας, σε πολλές από τις ζώνες του Αλίμου και κυρίως στα παραθαλάσσια, αναβαθμισμένα οικιστικά και πολεοδομικά τμήματα αυτού (βλέπε και ζώνες Αλίμου από τον σχετικό πίνακα).

Θεωρείται δε εκ προοιμίου, ότι οι παλαιές τιμές ζωνών (ήτοι οι τιμές προ της 01-01-2022) ήταν υπολογισμένες ορθά και για τις 25 περιοχές του πίνακα και ότι ο τρόπος υπολογισμού τους για αυτές αντανακλούσε με απόλυτη ορθότητα σε εισοδηματικά, πολεοδομικά, κοινωνικά, χωροταξικά και άλλα κριτήρια που είχε από παλιά καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών για τις περιοχές αυτές και προκειμένου να υπάρχει ένα σύστημα δίκαιης φορολόγησης για τους πολίτες που τις κατοικούσαν και συνεχίζουν να τις κατοικούν. Δεν ευσταθεί λοιπόν και δεν λαμβάνεται υπόψη ένα πιθανό επιχείρημα της μορφής, ότι κάποιες από αυτές ήταν λανθασμένα χαμηλές η αντίστοιχα λανθασμένα υψηλές. Σε έναν τέτοιο ισχυρισμό, τα ποσοστά μεταβολής των αξιών σε όλες τις κυκλικές ζώνες του Λεκανοπεδίου δεν θα είχαν καμία έννοια να εξεταστούν ως προς το εύλογο αυτών, αφού εξ’ ορισμού το ποσοστό αύξησης αφορά την επί τοις εκατό μεταβολή μιας νέας τιμής από μια παλαιά τιμή. Όταν λοιπόν ελέγχεται η νέα τιμή ως προς την παλαιά με την ποσοστιαία μεταβολή που αυτή έχει υποστεί, η παλαιά τιμή αναγκαστικά θα πρέπει να θεωρηθεί ως ορθή για όλες τις περιοχές και όχι μεροληπτικά για κάποιες από αυτές.

Στον εν λόγω πίνακα με Α/Α 1,2,3,4 εμφανίζονται οι ζώνες Ζ, ΣΤ, Β και Δ της Κοινότητας Δάφνης, ήτοι του ενός τμήματος του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Με Α/Α 5 εμφανίζεται η Ζώνη Β της Κοινότητας Υμηττού που έχει παρόμοια πολεοδομικά και οικονομικά χαρακτηριστικά με την ζώνη ΣΤ της Κοινότητας Δάφνης με την οποία και συνορεύει.

Στις 4 κυκλικές ζώνες της Κοινότητας Δάφνης οι αυξήσεις ποσοστιαία και σε σχέση με τις προ του 2022 τιμές ζώνης επί τοις εκατό είναι:

Στην ζώνη Ζ ποσοστιαία αύξηση τιμών 75,00%, στην ζώνη ΣΤ ποσοστιαία αύξηση τιμών 71,43%, στην ζώνη Β ποσοστιαία αύξηση τιμών 72,73% και στην ζώνη Δ ποσοστιαία αύξηση τιμών 63,64%. Μεσοσταθμικά η ποσοστιαία αύξηση τιμών στις 4 αυτές κυκλικές ζώνες της Κοινότητας Δάφνης είναι: M.O.1 = (75,00 + 71,43 + 72,73 + 63,64) / 4 = 70,70%

Στην ζώνη Β της Κοινότητας Υμηττού - όμορη κυκλική ζώνη με την ζώνη ΣΤ της Κοινότητας Δάφνης, αντίστοιχα η ποσοστιαία αύξηση των νέων προς τις παλαιές τιμές είναι 8,70%, μια τεράστια δηλαδή διαφορά στις μεταβολές τιμών σε σχέση με τα παρεμφερή πολεοδομικά και οικονομικά χαρακτηριστικά που έχουν οι δύο αυτές ζώνες και στην ζώνη Α της Κοινότητας Υμηττού η ποσοστιαία αύξηση των νέων προς τις παλαιές τιμές είναι 33,33%.

Στον ίδιο πίνακα οι υπόλοιπες 20 περιοχές που συνεξετάστηκαν και περιβάλλουν γεωγραφικά τις ανωτέρω 4 κυκλικές ζώνες της Κοινότητας Δάφνης και μάλιστα σε αρκετά μεγάλη έκταση χιλιομετρικά, είχαμε σαφώς πολύ μικρότερες αυξήσεις νέων τιμών ζώνης ως προς τις παλαιές, που εκφράστηκαν επίσης ποσοστιαία, ήτοι είχαμε:

1) Νέα Σμύρνη οι κυκλικές ζώνες Ι, Ζ και ΙΒ (συνορεύει με την Κοινότητα Δάφνης). Ποσοστιαίες αυξήσεις αντίστοιχα 28,00%, 34,48% και 36,36%

2) Παλαιό Φάληρο - περιοχή Πικροδάφνης η κυκλική ζώνη Θ1 - ποσοστιαία αύξηση 37,04%

3) Άλιμος οι κυκλικές ζώνες ΙΒ, ΙΑ, ΣΤ, Δ, Θ. - ποσοστιαίες αυξήσεις αντίστοιχα 20,00%, 25%, 15,63% 15,63% και 17,86%

4) Ηλιούπολη οι κυκλικές ζώνες Ε, Γ, Δ, Β, Α - ποσοστιαίες αυξήσεις αντίστοιχα 16,67%, 11,54%, 16%, 15,38% και 12,90%

5) Αργυρούπολη οι κυκλικές ζώνες ΣΤ, Δ. - ποσοστιαίες αυξήσεις αντίστοιχα 25,00% και 32,14%

6) Αθήνα - 2ο Διαμέρισμα - περ. Παγκρατίου & όρια Βύρωνα, οι κυκλικές ζώνες ΙΓ και ΙΗ1- ποσοστιαίες αυξήσεις αντίστοιχα 52,00% και 52,00%

7) Βύρωνας - Νέα Ελβετία οι κυκλικές ζώνες Ε και Γ. - ποσοστιαίες αυξήσεις αντίστοιχα 40,91% και 23,08% 

Μεσοσταθμικά η αύξηση στις υπόλοιπες 20 ζώνες γύρω από την Κοινότητα Δάφνης ήταν λοιπόν: M.O.2 = (28,00 + 34,48 + 36,36 + 37,04 + 20,00 + 25,00 + 15,63 + 15,63 + 17,86 + 16,67 + 11,54 + 16,00 + 15,38 + 12,90 + 25,00 + 32,14 + 52,00 + 52,00 + 40,91 + 23,08 ) / 20 = 26,38%

Από το ανωτέρω αυτό στατιστικό δείγμα των 20 όμορων γεωγραφικά περιοχών, 13 περιοχές (στα δύο μεσαία τεταρτημόρια των παρατηρήσεων) είχαν αυξήσεις τιμών που κινούνταν σε ένα εύρος από 15% έως 35%, 2 περιοχές είχαν αυξήσεις τιμών κάτω από 15% και 5 περιοχές είχαν αυξήσεις τιμών άνω του 35%. Συνεπώς το εύρος των μεσαίων στην κατανομή και πολυπληθέστερων παρατηρήσεων αυξήσεων τιμών είναι από min 15% έως max 35% (13 στις 20 παρατηρήσεις) και με μέσο όρο στο εύρος αυτό αυξήσεις της τάξεως του 25,00% (ήτοι (15% + 35%) / 2).

Και εδώ λοιπόν παρατηρείται μια τεράστια διαφορά στην μεσοσταθμική μεταβολή της αύξησης των τιμών των 4 περιοχών της Κοινότητας Δάφνης (70,70%) σε σχέση με την μεσοσταθμική μεταβολή της αύξησης των τιμών των 20 περιοχών που γεωγραφικά περιβάλλουν την Κοινότητα Δάφνης (26,38%) και ακόμα περισσότερο από τον μέσο όρο των αυξήσεων των τιμών στις 13 (μεσαίες και επικρατέστερες) παρατηρήσεις του δείγματος από το σύνολο των 20 (ήτοι του 25,00%), που έχουν σαφώς καλύτερα πολεοδομικά, οικονομικά, χωροταξικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά από αυτά της Κοινότητας Δάφνης.

Με βάση τα ανωτέρω θεωρώ λοιπόν ότι οι εύλογες αυξήσεις των τιμών των 4 κυκλικών ζωνών της Κοινότητας Δάφνης θα έπρεπε να υπακούουν στην λογική του εύρους αυξήσεων από min 15% έως max 35% και του μέσου όρου αυτού, σε σχέση με τις παλαιές τιμές ζώνης, ήτοι προ του 2022 για να ακολουθήσουν τελικά και οι περιοχές της Κοινότητας Δάφνης μια όσο το δυνατόν κανονική και συμμετρική κατανομή σε αυξήσεις τιμών και μία αναλογικότητα με τις άλλες περιοχές του δείγματος.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανέμενε κανείς ότι στο διάστημα που μεσολάβησε των 2 τελευταίων ετών στην Κοινότητα Δάφνης, έγινε ένα τεράστιο οικονομικό θαύμα που μετέβαλλε αιφνιδίως προς τα άνω την εμπορικότητα της περιοχής και την μετέτρεψε σε μια περιοχή εφάμιλλη και ίσως και καλύτερη της Νέας Σμύρνης, του Παλαιού Φαλήρου, της Ηλιούπολης, του Αλίμου.

Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω και θεωρώντας την ανωτέρω μέση τιμή του εύρους αυξήσεων 15% - 35% ως την πλέον ορθή για την αναπροσαρμογή των παλαιών τιμών ζώνης στην Κοινότητα Δάφνης, ήτοι ως μέση αύξηση τιμών ζώνης το 25,00%, οι νέες ανώτατες προτεινόμενες ως εύλογες τιμές των κυκλικών ζωνών της Κοινότητας Δάφνης θα πρέπει να είναι σε σχέση με αυτές προ του 2022 :

Ζώνη Ζ : Παλαιά τιμή/μ2 Χ μέσος συντελεστής αύξησης : 1.000,00 €/ μ2 Χ 1,25 = 1.250,00 €/μ2 Ζώνη ΣΤ : Παλαιά τιμή/μ2 Χ μέσος συντελεστής αύξησης : 1.050,00 €/ μ2 Χ 1,25 = 1.312,00 €/μ2 Ζώνη Β : Παλαιά τιμή/μ2 Χ μέσος συντελεστής αύξησης : 1.100,00 €/ μ2 Χ 1,25 = 1.375,00 €/μ2

Ζώνη Δ : Παλαιά τιμή/μ2 Χ μέσος συντελεστής αύξησης : 1.100,00 €/ μ2 Χ 1,25 = 1.375,00 €/μ2 Ανάλογη αναπροσαρμογή με τις 4 κυκλικές ζώνες της Κοινότητας Δάφνης θα πρέπει βεβαίως να τύχουν (πολλαπλασιάζοντας δηλαδή με 1,25 τις παλαιές τιμές τους προ 01-01-2022) και οι υπόλοιπες 3 γραμμικές ζώνες της Κοινότητας Δάφνης , ήτοι η Α γραμμική, η Γ γραμμική και η Ε γραμμική όπως επίσης και η Α γραμμική της Κοινότητας Υμηττού.

Συμπερασματικά, όλα τα ανωτέρω δεν δικαιολογούν επουδενί τις συντελεσθείσες αυξήσεις τιμών από 01-01- 2022 στις ανωτέρω ζώνες, ήτοι μεσοσταθμικά κατά 70,70%. Με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή των τιμών, η αύξηση πρέπει να είναι μηδενική και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνει το ποσοστό της αύξησης της Ζώνης Β’ της Κοινότητας Υμηττού, ήτοι 8,70%, αποκαθιστώντας μία συντελεσθείσα το τελευταίο έτος μεγάλη φορολογική αδικία εις βάρος των δημοτών, ιδιαίτερα της Κοινότητας Δάφνης και της Ζώνης Α’ της Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Εδώ η απόφαση

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια