Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


33η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 8.12.2022 και ώρα 10:00 π.μ

  

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ.

2ο Θέμα Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για δημοτικά τέλη- δημοτικό φόρο και ΤΑΠ.

3ο Θέμα Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ.

4ο Θέμα Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ.

5ο Θέμα Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

6ο Θέμα Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/201, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7ο Θέμα Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2023.

8ο Θέμα Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2023 βάσει του Ν.4412/2016.

9ο Θέμα Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Έτους 2022.

10ο Θέμα Παράταση της σύμβασης με ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ για τις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

11ο Θέμα Αποδοχή κατάθεσης προστίμων ΚΟΚ μέσω ΕΛΤΑ από 2/9/2022 έως 1/11/2022.

12ο Θέμα Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού».

13ο Θέμα Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση Δ’ Κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2022.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια