Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


14η τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δάφνης-Υμηττού τη Τρίτη 24 Μαΐου 2022 10:00

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022

2ο Θέμα Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία "Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού" κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

3ο Θέμα Έγκριση όρων διακήρηξης της υπ΄αρ. 8/2018 μελέτης του έργου "Ποιοτική - Περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού"

4ο Θέμα Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου "Ποιοτική - Περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού"

5ο Θέμα Αποδοχή επιχορήγησης ποσού α) για κατάθεση Β' κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2022 β) αποδοχή για κατάθεση επιχορήγησης για την διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση προκειμένου να καλυφθούν μέσω των σχολικών επιτροπών.

6ο Θέμα Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου

7ο Θέμα Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ (2022)"

8ο Θέμα Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Μακρυγιάννη". 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια