Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα: 11 ερωτήματα στα οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να μην απαντήσει

 Με «Εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία μετ’ επιφυλάξεως παντός νόμιμου δικαιώματος  για το κλείσιμο του ΣΕΥ των Ε.Α.Σ.», οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Υμηττού εκθέτουν την κυβέρνηση και τα όσα έχει ανακοινώσει περί «μετεγκατάστασης». Στο εξώδικο τίθενται 11 ερωτήματα που κάποιος πρέπει επιτέλους να απαντήσει.

Στις 3 Απριλίου 20211 ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε την μετεγκατάσταση του εργοστασίου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων από τον Υμηττό προκειμένου να μεταφερθούν στον ίδιο χώρο εννέα υπουργεία. Ακολούθως στις 14 Απριλίου 2021 δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες, από τους υπουργούς κ.κ. Σκέρτσο, Γεωργιάδη, Σταϊκούρα και Παπαθανάση, μέσω διαδικτυακής συνέντευξης τύπου. 


Σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπουργών ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει: 


Να μεταφερθούν εννέα υπουργεία στο οικόπεδο του εργοστασίου του Υμηττού, 

 Το Υπ. Οικονομικών να πάρει την κυριότητα του ακινήτου των Ε.Α.Σ. στον Υμηττό, μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του ν. 2882/2001, αναθέτοντας την εκπόνηση μελέτης για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας του σε δυο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές από το Μητρώο Εκτιμητών του ίδιου του Υπουργείου, 

Το Υπ. Οικονομικών να προβεί σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΕΑΣ για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς της παραγωγικής διαδικασίας στο Λαύριο, καθώς και την εκπόνηση όλων των σχετικών μελετών, με κυριότερες τη μελέτη καταγραφής της παραγωγικής διαδικασίας και της μελέτης μετεγκατάστασης του εξοπλισμού, προκειμένου η εταιρία να συνεχίσει να επιτελεί τον στρατηγικό της ρόλο για την Εθνική Άμυνα και την Ελληνική Οικονομία, 

Να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση του εργοστασίου (γραμμών παραγωγής, μηχανήματα, εξοπλισμοί κ.λ.π.) στο εργοστάσιο της εταιρίας στο Λαύριο ως 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Από 1 Ιανουαρίου 2023 να ξεκινήσουν οι εργασίες υποδομής για την φιλοξενία των εννέα υπουργείων με πρόβλεψη ώστε η μεταφορά των να ολοκληρωθεί ως τα μέσα του 2025, 

Η χρηματοδότηση του έργου να γίνει μέσω ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ με πρόθεση ο ιδιώτης επενδυτής να έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας για πρόσθετο χρόνο είκοσι επτά (27) ετών3, 

Το εκτιμώμενο δημοσιοικονομικό όφελος υπολογίστηκε σε περίπου 1 δις. Ευρώ σε βάθος τριάντα (30) ετών από την εξοικονόμηση ενοικίων κ.λ.π. 

Με τις προαναφερθείσες εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού και τις δηλώσεις των κ.κ. Υπουργών προέκυψαν σημαντικές απορίες για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των Ε.Α.Σ. με συνέπεια να υπάρξουν αμφιβολίες αν ο κυβερνητικός σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα των επί μέρους δράσεων έχει μελετηθεί όσον αφορά την μετεγκατάσταση και την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων ή το κυβερνητικό ενδιαφέρον περιορίζεται και μόνο στο άδειασμα του εργοστασίου του Υμηττού. Ορισμένα από τα αναπάντητα ερωτήματα που εξακολουθούν να ισχύουν είναι: 

 • Πως επιλέχθηκε ως χώρος υποδοχής της μετεγκατάστασης το Λαύριο που ως γνωστόν είναι χώρος γομώσεων ; 
 • Πως τέθηκε ως καταληκτικός χώρος αδειάσματος του Υμηττού η 31/12/2022; 
 • Γιατί μετά μερικούς μήνες προέκυψε νέος χώρος μερικής μετεγκατάστασης η Μάνδρα και αποκλείστηκε το Λαύριο ; 
 • Η νέα επιλογή μερικής μεταφοράς, δηλαδή η Μάνδρα, διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για την υποδοχή και επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων ; 
 • Από ποια επιχειρησιακή μελέτη προέκυψε ότι η μερική μετεγκατάσταση στην Μάνδρα και η αποθήκευση του μεγαλύτερου μέρους των εγκαταστάσεων του Υμηττού συμβάλλει στην οικονομική εξυγίανση, στην διακοπή της ελλειμματικής λειτουργίας και στην ανάπτυξη των Ε.Α.Σ. ; 
 • Γιατί τέθηκε χρονοδιάγραμμα αδειάσματος του Υμηττού που είναι προφανές ότι είναι αδύνατον να υλοποιηθεί παρά μόνο αν πρόκειται για «ξήλωμα» χωρίς μέριμνα επαναλειτουργίας ; 
 • Γιατί αγνοούνται οι καίριες παρατηρήσεις του συμβούλου της κυβέρνησης δηλαδή της Deloitte για την ανάγκη εκπόνησης ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου ; 
 • Στον κυβερνητικό σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα γιατί δεν έχει ληφθεί υπόψη η υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων προς τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και προς πελάτες του εξωτερικού ή τα Ε.Α.Σ. θα γίνουν μεταπράτης όπως γίνεται π.χ. με την Αίγυπτο και την Τυνησία ; 
 • Στον κυβερνητικό σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα γιατί δεν έχει ληφθεί υπόψη η υλοποίηση νέων συμβάσεων που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της εταιρίας ή ακόμη και ο ίδιος ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι επίκειται η ανάθεσή ; 
 • Γιατί σε ένα τέτοιο σοβαρό project η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη της τις αναγκαίες περιβαντολογικές κ.α. μελέτες που εισηγήθηκε η επιστημονική κοινότητα ; 
 • Τι τέλος πάντων εξυπηρετεί το ανέφικτο χρονοδιάγραμμα, ως προς το άδειασμα του εργοστασίου. Υπάρχουν κάποιου είδους δεσμεύσεις ; 

Όπως απεδείχθη την περίοδο των εξαγγελιών δεν προϋπήρχε καμιά από τις αναγκαίες μελέτες ή και προμελέτες ειδικά για το μέρος του εγχειρήματος που αφορά την μετεγκατάσταση των γραμμών παραγωγής και των συνακόλουθων εξοπλισμών, ειδικών μέσων παραγωγής, υποστηρικτικών μέσων παραγωγής, συστήματα πιστοποίησης και μετρήσεων, υπόγειος βλητικός σταθμός κ.λ.π. 

Επίσης δεν προϋπήρχε κάποιου είδους προμελέτη-μελέτη για το αν το εργοστάσιο του Λαυρίου μπορούσε να δεχθεί τις εγκαταστάσεις από τον Υμηττό με συνέπεια σε μεταγενέστερο χρόνο να αναζητείτε χώρος στην Μάνδρα. Ούτε βέβαια προϋπήρξε μέριμνα για την αναλυτική καταγραφή των μηχανημάτων ανά γραμμή παραγωγής με αναφορά στην δυνατότητα παραγωγής των αμυντικών προϊόντων ώστε να μην υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά η εταιρία αλλά και η Εθνική άμυνα από την κατάργηση της δυνατότητας παραγωγής πυρομαχικών. Το ίδιο όμως ισχύει και μέχρι σήμερα. 

Μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 το Υπουργείο Οικονομικών ανέθεσε στην εταιρία Deloitte «Μελέτη Μετεγκατάστασης» η οποία ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2021. Η μελέτη επικεντρώθηκε στο να διασφαλιστεί το άδειασμα του χώρου στον Υμηττό μέχρι το τέλος του 2022 ώστε να ανατεθεί μέσω ΣΔΙΤ η εκκίνηση των έργων υποδομής για την δημιουργία του υπουργικού πάρκου ενώ τα θέματα της επαναλειτουργίας των υπό μετεγκατάσταση στοιχείων, της αποσυναρμολόγησης-συναρμολόγησης και εκ νέου πιστοποιήσεως γραμμών παραγωγής κ.λ.π. δεν αντιμετωπίζονται. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι : 

 • Απορρίπτονται τα εργοστάσια του Λαυρίου και του Αιγίου ως πιθανοί χώροι υποδοχής των προς μετεγκατάσταση γραμμών παραγωγής κ.λ.π. από το εργοστάσιο του Υμηττού. Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2021 είχε εξαγγελθεί ως χώρος υποδοχής το Λαύριο. Σημειώνεται ότι η πρόταση απόρριψης γίνεται διότι ο χρόνος δημιουργίας υποδομών στο Λαύριο δεν επιτρέπει την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος του κυβερνητικού σχεδιασμού επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι το άδειασμα του οικοπέδου στον Υμηττό μέχρι 31/12/2022 και δεν ενδιαφέρει παράλληλα η διασφάλιση της επαναλειτουργίας των μεταφερόμενων εγκαταστάσεων , 
 • Η μελέτη προτείνει να μεταφερθούν στο εργοστάσιο της Μάνδρας τμήμα των εγκαταστάσεων από τον Υμηττό που δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) των συνολικών εγκαταστάσεων και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις να αποθηκευτούν προσωρινά (!) προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός, δηλαδή να αδειάσει το εργοστάσιο του Υμηττού ως 31 Δεκεμβρίου 2022, 
 • Σημειώνει ότι είναι σκόπιμο να εκπονηθεί ολιστική επιχειρησιακή μελέτη για τα Ε.Α.Σ. , 
 • Επισημαίνει την ανάγκη συνεννοήσεων με τους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού προκειμένου να γίνει αποσυναρμολόγηση και εκ νέου συναρμολόγηση ειδικών μηχανημάτων και προσθέτει επιφυλάξεις σχετικά με τους χρόνους και το κόστος. 
 • Δεν γίνεται καμιά αναφορά για σημαντικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία των προτεινόμενων για μετεγκατάσταση στο εργοστάσιο της Μάνδρας π.χ. βλητικός σταθμός πιστοποιημένος κατά ΝΑΤΟ, εργασίες επιμετάλλωσης και μετρήσεων κ.λ.π..
 • Δεν εξετάζονται αν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές στην Μάνδρα ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των προτεινόμενων για μετεγκατάσταση γραμμών παραγωγής από τον Υμηττό π.χ. παροχές, αντιστατικά δάπεδα, χώροι ελεγχόμενης θερμοκρασίας, χώροι υποδοχής συνοδευτικών εξοπλισμών (επιμεταλλώσεις, πεδίο βολής κ.λ.π.) κ.α. 

Πρόσθετη απόδειξη της κυβερνητικής προχειρότητας (;) σχετικά με την μετεγκατάσταση είναι το γεγονός ότι μόλις στις 29 Μαρτίου 2022 το Υπ. Οικονομικών προέβη σε «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιολόγηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του συγκροτήματος Υμηττού της εταιρίας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ)» !. 

Εξ άλλου τα όργανα διοίκησης των Ε.Α.Σ. δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο των αλλά και η Γενική Συνέλευση Μετόχων τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Απριλίου 2022 δεν έλαβαν καμιά σχετική απόφαση για μετεγκατάσταση αλλά ούτε προέβησαν σε επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας. 

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι μόλις στις 23 Φεβρουαρίου 2022 το Υπ. Περιβάλλοντος έδωσε οδηγία για «μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων»ενώ η διοίκηση των Ε.Α.Σ. μόλις στις 22 Απριλίου 2022 κάλεσε για διαβουλεύσεις τους εργαζόμενους σχετικά με την μετεγκατάσταση. 

Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων απόδειξη της προχειρότητας και της ακατανόητης βιασύνης είναι και οι ακόλουθες δημόσιες παρεμβάσεις των δυο επιστημονικών ενώσεων. 

Στις 14 Απριλίου 2021 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημόσιων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ..) εξέδωσε την ακόλουθη δημόσια ανακοίνωση θέτοντας έντεκα ερωτήματα : 

Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ με ανακοίνωσή της τοποθετείται σχετικά με το πλάνο της μεταγκατάστασης 9 Υπουργείων στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ και θέτει 11 ερωτήματα προς την Κυβέρνηση. 

Ερώτημα 1 

Έχει εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη για το χώρο, τις χρήσεις και την περιοχή σε επίπεδο Μητροπολιτικής Αθήνας; Υπάρχουν έστω σε επίπεδο προμελετών τα σχέδια; Θα υπάρξουν διαγωνισμοί Αρχιτεκτονικοί και άλλοι για ένα τόσο εμβληματικό έργο, όπως θα έπρεπε; Ποιοι είναι οι φορείς που θα τους προκηρύξουν; 

Ερώτημα 2 

Έχει εμπλακεί οποιαδήποτε Δημόσια Τεχνική Υπηρεσία των εμπλεκόμενων Υπουργείων ή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το σχέδιο μετεγκατάστασης; Ισχύουν οι πληροφορίες ότι το πρωθυπουργικό γραφείο ανέθεσε σε δύο μελετητικά γραφεία να εκπονήσουν μια προκαταρκτική πρόταση; Γιατί τέτοια απαξίωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών; 

Ερώτημα 3 

Έχει γίνει μια συγκοινωνιακή -έστω προμελέτη- με επιβαρύνσεις φορτίων; αν μπορούν αυτά να απορροφηθούν σε έναν μικρό δήμο της Δάφνης / Υμηττού και ειδικά σε ένα σημείο της Βουλιαγμένης με 1,5 λωρίδα ανά κατεύθυνση; Εκτός του Σταθμού Μετρό στη Δάφνη, υπάρχουν άλλα επαρκή Συγκοινωνιακά Μέσα για να εξυπηρετήσουν πολίτες και εργαζόμενους; 

Ερώτημα 4 

Η Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (με ιδιωτική επένδυση 250 εκατ. ευρώ) πως επιλέχθηκε ως προσφορότερη λύση για την κατασκευή; Δεν είναι ήδη γνωστά τα καταστροφικά αποτελέσματα των Συμπράξεων όπως ήδη έχουμε αναδείξει με ανακοινώσεις μας (Δελτίο Τύπου με αφορμή την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις ΣΔΙΤ και Δελτίο Τύπου για τα καταστροφικά αποτελέσματα στο δημόσιο συμφέρον από τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)); 

Ερώτημα 5 

Από ποια ακριβώς οικονομοτεχνική μελέτη προκύπτει η “εξοικονόμηση” κατά 1 δις €; Στον ιδιώτη κατασκευαστή δε θα ανήκουν όλα τα κτήρια και μέρος ή όλου του “Πάρκου”; Ποιό είναι το κόστος ανακατασκευής των κτηρίων, το κόστος μεταφοράς και μετεγκατάστασης, της συντήρησης κλπ κτηρίων που είναι ήδη Δημόσια (το 30,6% των μετακινούμενων στεγάζεται ήδη σε Δημόσιο Κτίριο) και ποιες οι εναλλακτικές; 

Ερώτημα 6 

Τα κτήρια που θα “απελευθερωθούν” στο κέντρο της πόλης, τι θα γίνουν; Μήπως ξενοδοχείο για ένα κέντρο Αθήνας, αποκλειστικά τουριστικό προορισμό για weekend και όχι μόνο; Τι θα σημάνει αυτή η μεταφορά για τη λειτουργία του κέντρου της πόλης συνολικά όταν γύρω από κάθε κυβερνητική υπηρεσία έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος ειδικοτήτων και Υπηρεσιών; Όλοι αυτοί θα μετακομίσουν ομοίως στον Υμηττό; 

Ερώτημα 7 

Για τη στέγαση των Υπηρεσιών, έχουν καταρτιστεί κτηριολογικά προγράμματα σύμφωνα με τα Ψηφιακά Οργανογράμματα όλων των εμπλεκόμενων υπό Μεταφορά Υπουργείων και Υπηρεσιών; 

Ερώτημα 8 

Έχει ρωτηθεί η τοπική κοινωνία αν μπορεί να σηκώσει το πρόσθετο βάρος αυτών των χρήσεων στην περιοχή; Τι σχέση έχει ένα μεγάλο πραγματικό πάρκο-πνεύμονας πρασίνου το οποίο έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή με ένα «Πάρκο Υπουργείων» το οποίο δε θα είναι προσβάσιμο κατά το μεγαλύτερο μέρος του στους πολίτες; 

Ερώτημα 9 

Έχουν ρωτηθεί οι Υπάλληλοι και τα Σωματεία των εμπλεκόμενων Υπουργείων για τη μεταφορά τους στο νέο χώρο; Θυμάται κανείς την υπόθεση “Κεράνη”; 

Ερώτημα 10 

Τα εργοστάσια της ΕΑΣ (πρώην ΠΥΡΚΑΛ) που οδηγήθηκαν στην υποβάθμιση, γιατί δεν είναι αναγκαία πια; Μήπως για να εξυπηρετηθούν εξωχώριες αμυντικές βιομηχανίες και συμφέροντα; Χρειάζεται ή όχι Αμυντική Βιομηχανία η χώρα μας; 

Ερώτημα 11 

Και τελικά αυτές οι μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις είναι αυτές που έχει ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία ή είναι αυτές που μας ταλαιπωρούν συνεχώς; 

Στις 22 Απριλίου 2021 ο σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) ανήρτησε την ακόλουθη ανακοίνωση : 

“Συμβάλλοντας στο δημόσιο διάλογο, ο ΣΕΠΟΧ αναδεικνύει κάποια σημεία εστιάζοντας σε ζητήματα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. 

Πρώτον, τις σχέσεις του εγχειρήματος με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό περιφερειακού επιπέδου. Το ισχύον με νόμο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής 2021 (ν.4277/2014) έχει ως στρατηγική επιλογή τη διατήρηση του ρόλου του κέντρου της Αθήνας ως τόπου συμπύκνωσης των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, με την τόνωσή του ως κέντρου επιτελικής διοίκησης. Μια σημαντική χωροταξικού επιπέδου χωροθέτηση της επιτελικής διοίκησης στην ΠΥΡΚΑΛ δεν φαίνεται να εντάσσεται καταρχήν στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα των πολιτικών. 

Δεύτερον, την ανάγκη μελέτης και τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας και των επιπτώσεων της χωροθέτησης, κατεξοχήν λόγω της εξέχουσας σημασίας της. 

Αυτό αφορά: 

(α) Την καταλληλότητα της χωροθέτησης σε χωροταξικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

(β) Την εκτίμηση των περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων στον ίδιο το χώρο της ΠΥΡΚΑΛ και στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού (προσβάσεις, επιπτώσεις στη γύρω περιοχή). 

(γ) Την εκτίμηση των περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων στο Λαύριο, όπου αναγγέλλεται ότι θα μεταφερθεί η παραγωγική δραστηριότητα των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. 

(δ) Την αξιολόγηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ, από την οπτική της προστασίας της ιστορικής και βιομηχανικής κληρονομιάς, και την εκτίμηση της συμβατότητάς του με τα νέα λειτουργικά προγράμματα της επιτελικής διοίκησης. 

Τρίτον, κατεξοχήν κρίσιμη είναι η ανάγκη εκτίμησης των επιπτώσεων της απομάκρυνσης των υπουργείων και κυβερνητικών υπηρεσιών από το κέντρο της Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη πολεοδομικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε την απομάκρυνση θέσεων απασχόλησης, τις επιπτώσεις στις οικονομίες κλίμακας του κέντρου και τον χαρακτήρα επιμέρους περιοχών. Τονίζουμε τη σημασία ενίσχυσης παρά αποδυνάμωσης της πολυλειτουργικοτητας του κέντρου και των μικτών χρήσεων ως διεθνή βέλτιστη πολεοδομική πρακτική. Είναι αναγκαία η εκτίμηση αφενός των κινδύνων της περαιτέρω τουριστικοποίησης του κέντρου της Αθήνας από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και αφετέρου των διαχρονικών δυσκολιών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, με κτίρια που παραμένουν κενά μετά την απομάκρυνση των λειτουργιών τους. 

Για τη μελέτη όλων των παραπάνω κρίνουμε αναγκαία την εμπιστοσύνη της πολιτείας στις προβλεπόμενες από το νόμο θεσμικές διαδικασίες που αφορούν την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση μελετών.” 

Είναι γνωστό ότι τα πολιτικά κόμματα, η τοπική κοινωνία και οι εργαζόμενοι στην εταιρία δεν είναι αντίθετοι με την μετεγκατάσταση του εργοστασίου του Υμηττού στα πλαίσια μιας σχεδιασμένης πολιτικής εξυγίανσης και ανάπτυξης της εταιρίας. Όμως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης έως 31 Δεκεμβρίου 2022 δηλαδή εντός επτά (7) μηνών, η εταιρία οδηγείται σε κλείσιμο. Διότι ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει α) μετεγκατάσταση μικρού μέρους της παραγωγής της εταιρίας χωρίς και για αυτό το μέρος να είναι διασφαλισμένη η επαναλειτουργία και β) αποθήκευση γραμμών παραγωγής που αντιστοιχούν σε παραγωγή πλήθους πυρομαχικών. 

Προκύπτουν αβίαστα ορισμένα συμπεράσματα : 

 • Η απόφαση για υποτιθέμενη μετεγκατάσταση εντός επτά μηνών οδηγεί σε κλείσιμο της εταιρίας. Να σημειωθεί ότι ο χρόνος μεταφοράς απλούστερης φύσεως εγκαταστάσεων από το εργοστάσιο της Ελευσίνας στο Λαύριο το οποίο διέθετε τις αναγκαίες υποδομές λόγω της παραγωγικής τους συνάφειας διήρκεσε πάνω από τριάντα έξι (36) μήνες…, 
 • Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η αφαίρεση από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας του οικοπέδου υψηλής αξίας προκειμένου να υλοποιήσει το σχέδιο για ίδρυση πάρκου υπουργείων και διαχείριση του project από ιδιώτη για τριάντα (30) χρόνια… 
 • Το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκησή της εταιρίας επιφορτίζεται με σοβαρές ευθύνες από τις επιπτώσεις που θα έχει στην λειτουργία της: 

i. η υποτιθέμενη μετεγκατάσταση, 

ii. η προφανής αδυναμία επαναλειτουργίας του μέρους της παραγωγής για άγνωστο χρονικό διάστημα που προβλέπεται να μεταφερθεί στην Μάνδρα, 

iii. Οι συνέπειες από την διακοπή της λειτουργίας του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής που προβλέπεται να αποθηκευτεί, 

iv. Οι συνέπειες από την απώλεια συμβάσεων που η ίδια η διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα ανατεθούν από το Υπ. Εθν. Άμυνας ύψους 800 εκατ. ευρω περίπου 7, 

v. Οι αρνητικές συνέπειες στην υλοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και 

vi. Οι αρνητικές συνέπειες από την υποχρέωση εμπορίας συμβάσεων εξωτερικού (Αίγυπτος, Τυνησία κ.λ.π.8) 

Τα οικονομικά προβλήματα της εταιρίας είναι σημαντικά και προϋποθέτουν την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου στο οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί και η μετεγκατάσταση του Υμηττού. Όμως απαιτείται διαγνωστική ανάλυση των αιτιών της ελλειμματικής και ζημιογόνου λειτουργίας της εταιρίας την οποία ουσιαστικά αρνείται να εκπονήσει η διοίκηση και ο μέτοχος ενώ η παραγωγική ικανότητα της εταιρίας είναι σημαντική και πρέπει να αξιοποιηθεί. Ειδικότερα η μετεγκατάσταση προϋποθέτει αναλυτικές μελέτες στις οποίες θα συμπεριληφθούν και οι ανάγκες και οι μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις των Ελληνικών Γενικών Επιτελείων για παραγωγή πυρομαχικών και για διατήρηση σε παραγωγική ετοιμότητα γραμμών παραγωγής. 

Στην διαχείριση του προβλήματος εξυγίανσης και ανάπτυξης των Ε.Α.Σ. πρέπει να αξιοποιηθούν α) περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας όπως είναι το οικόπεδο του Υμηττού κ.α. και οι υπαρκτές απαιτήσεις από το ΙΡΑΚ που αδικαιολόγητα παρακρατεί το Υπ. Οικονομικών και β) το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Χώρας όχι με πρόβλεψη συμπαραγωγών που επιδιώκονται μετά την σύναψη των κυρίως συμβάσεων αλλά με εγχώρια παραγωγή σε συνεργασία με ξένους οίκους π.χ. πυρομαχικά αρμάτων 120 χιλ. 

Στις 14 Απριλίου 2021 το υπουργικό κλιμάκιο, μεταξύ των άλλων, δεσμεύτηκε ότι το Υπ. Οικονομικών θα μεριμνήσει για την εκπόνηση όλων των σχετικών μελετών, με κυριότερες τη μελέτη καταγραφής της παραγωγικής διαδικασίας και της μελέτης μετεγκατάστασης του εξοπλισμού, προκειμένου η εταιρία να συνεχίσει να επιτελεί τον στρατηγικό της ρόλο για την Εθνική Άμυνα και την Ελληνική Οικονομία. Με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα του κυβερνητικού σχεδιασμού τα ανωτέρω δεν υλοποιούνται αλλά η εταιρία οδηγείται σε σταδιακό κλείσιμο προς βλάβη της Εθνικής άμυνας και οικονομίας. 

Καλούμε την κυβέρνηση, τον μέτοχο, την διοίκηση, τα Γενικά Επιτελεία και τα πολιτικά κόμματα να αντιδράσουν ώστε να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο να συμπεριλάβει τη μετεγκατάσταση και την επαναλειτουργία των γραμμών παραγωγής, να αντιμετωπίζει τις αιτίες της ελλειμματικής και ζημιογόνου λειτουργίας, να μεριμνά για την ουσιαστική παραγωγική και τεχνολογική αναβάθμιση της εταιρίας σε συνεργασία με υπέρτερους τεχνολογικά οίκους προς αξιοποίηση του εξοπλιστικού μας προγράμματος.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια