Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


12η τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δάφνης-Υμηττού τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για α) την κατάθεση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 της 1ης – 3ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2022 για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων β) για την κατάθεση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας γ) για την κατανομή για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δ) για την κατάθεση χρηματοδότησης έργων από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ στο πλαίσιο πρόσκλησης ΙV «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ» ε) για την κατάθεση από πρόστιμα ΚΟΚ ΑΠΟ 04/01/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/03/2022

2ο Θέμα Έγκριση 4ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ»

3ο Θέμα Έγκριση 4ου Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ(2020)»

4ο Θέμα Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης της μοναδικής Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»

5ο Θέμα Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

6ο Θέμα Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως του Δήμου.

7ο θέμα Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων ποσού 11.961.680,67€ για την εκτέλεση του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού» το οποίο είναι ενταγμένο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή Δανειακής σύμβασης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια