Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22.10.2021 και ώρα 9:00μ.μ.

12η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα  10:00μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέμα 1ο Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα του έτους 2022

Θέμα 2ο Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου ,για το έτος 2022 

Θέμα 3ο Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

Θέμα 4ο Έγκριση συμπληρωματικής Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης

Θέμα 5ο Γνωμοδότηση για προαγωγή του 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης από 2/θεσιο σε 3/θεσιο

Θέμα 6ο Προσθήκη ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού

Θέμα 7ο Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων Νομικών Προσώπων αντίστοιχα και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 9ο Αντικατάσταση μέλους από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών

Πόλεων Προαγωγής Υγείας 

Θέμα 10ο Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2022

Θέμα 11ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ακινήτων του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.429/1976(Α 235) για το έτος 2022

Θέμα 12ο Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης των όρων σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής ΝΠΔΔ με το Δήμο Δάφνης Υμηττού (άρθρο 2, παράγραφος 2.1 εδάφιο. 5)

Θέμα 13ο Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 14ο Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και Ιανουαρίου του έτους 2021 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θα προηγηθεί στις 21:00 ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια