Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 22.02.2021 και ώρα 9:00μ.μ.


2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα  9:00μ.μ. έως 3:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

Θέματα:

Θέμα 1ο Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Θέμα 2ο Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου Ακινήτων του αρθρ.2 παρ 1. του Ν.429/1976(Α235) για το έτος 2021 κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Θέμα 3ο Oρισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της προσωρινής - οριστικής επιτροπής, του έργου «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού» κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

Θέμα 4ο Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου ,κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

Θέμα 5ο Παραχώρηση δωρεάν χρήσης ακινήτου στο Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού» κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Το συμβούλιο μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.