ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤH ΣΕΛΙΔΑ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ - ΥΜΗΤΤΟΥΛΗΣ

Subscribe Us

19 Φεβρουαρίου 2021

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22.02.2021 με τηλεδιάσκεψη - Δήμος Δάφνης-Υμηττού

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021  και ώρα 10:00 – 11:00  με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα 2ο Έγκριση παράτασης της λήξης της σύμβασης της εταιρείας «INTGLOBAL Α.Ε.» που αφορά την προμήθεια λογισμικού Η/Υ


Θέμα 3ο Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου