Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Προσλήψεις καθαριστριών στα σχολεία του Δήμου Δάφνης–Υμηττού για 30 θέσεις (Αιτήσεις έως Τρίτη 25/8/2020)


Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δάφνης -Υμηττού και συγκεκριμένα 7 μερικής απασχόλησης και 23 πλήρους απασχόλησης.


Εμπειρία: Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του δήμου Δάφνης-Υμηττού που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: gzachiotis@dafni-ymittos.gov.gr ή achristaki@dafniymittos.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Προθεσμία αιτήσεων έως Τρίτη 25/8/2020 12:00 

Κατεβάστε την ανακοίνωση  εδώ
Κατεβάστε το παράρτημα ανακοίνωσης εδώ
Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια