Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.


Συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την  Τρίτη 21 Ιουλίου  2020  και ώρα  10:00 π.μ.   που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ που θα επαναβεβαιωθούν
2. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη που θα επαναβεβαιωθούν
3. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη
4. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ
5. Έγκριση των αριθμ. Νο 1 κα Νο 2 πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού « ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ , ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
6. Έγκριση των αριθμ. Νο 1 κα Νο 2 πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού ”
7. Τροποποίηση της αριθμ. 135/2019 προηγούμενης απόφαση του σώματος που αφορά στη συγκρότηση της υπ’ αριθμ.: 2.Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες , για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016 .
8. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί χειρισμού της υπόθεσης με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου
27977/816/2020 αγωγής που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι
Αμπελιώτη Μαρία και Γιαννοπούλου Μαρία κατά του Δήμου Δάφνης –Υμηττού.
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί της από 30-11-2019 και με με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 95722/1757/2019 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο κ. Τσόλιας Δημήτριος.
10. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αρ.782/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία).
11.Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αρ.Α5959/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
12. Ενημέρωση του Σώματος  και διατύπωση γνώμης επί του  Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια