Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Προκήρυξη – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά (4) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό προσωπικό, για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών.


Κατεβάστε την Ανακοίνωση ΑΔΑ εδώ
Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 6 εδώ
Κατεβάστε το Παράρτημα ΣΟΧ 12.02.2019 εδώ
Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση κωλύματος εδώ