ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤH ΣΕΛΙΔΑ: ΔΑΦΝΟΥΛΑ - ΥΜΗΤΤΟΥΛΗΣ

Subscribe Us

21 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη του κυλικείου του 3ου Λυκείου Δάφνης .

Προκήρυξη δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη του κυλικείου του 3ου Λυκείου Δάφνης.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του Διαγωνισμού Επιτροπή μέσω της γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής (πρώην Δημαρχείο Υμηττού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 1ος όροφος), έως την 19η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της σχολικής επιτροπής.

Κατεβάστε την προκήρυξη:https://diavgeia.gov.gr