Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


11η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού Τρίτη 25/6/2024 20:45

 11η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:45 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

 1. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.),   ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας  του Δήμου οικ. έτους 2024 (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 4. Έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας λόγω κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το Ν.5056/2023 και κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
 5. Παράταση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV: 66171000-9, Παροχής υπηρεσιών απογραφής των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τον «Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)
 6. Παράταση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV: 66171000-9, Παροχής υπηρεσιών απογραφής των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τον «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού (Ο.Π.Α.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης Υμηττού (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 7. Λήψη απόφασης για καταβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 8. Καθορισμός χώρων Δημοτικών Παρατάξεων (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 9. Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία των δήμων Ηλιούπολης, Δάφνης – Υμηττού  με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης,  Δάφνης –Υμηττού» (Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)
 10. Λήψη απόφασης για πρόωρη λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση δημοτικών ιατρείων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 11. Ένταξη ΣΑΤΑ κάλυψης δαπανών νέων έργων-εργασιών και ενισχύσεις σε πιστώσεις έργων (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 12. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την οικονομική  παρακολούθηση του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 13. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση του έργου: «Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης– Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 14. Έγκριση της τροποποίησης του αρ.πρωτ. 4093/2021 Συμφωνητικού σύμφωνα με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Εισηγητής κ. Τζιβελέκας)
 15. Έγκριση παράτασης λήξης σύμβασης πετρελαίου θέρμανσης τ. ΟΚΠΔΥ (Εισηγήτρια κα Μαγγίτα)
 16. Έγκριση της Χρονικής παράτασης των συμβάσεων με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (Εισηγητής κ. Αδάμ)
 17. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ   του έργου: «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2024-2025 κατόπιν απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής κ. Αδάμ)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  αντίστοιχα  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής κ. Αδάμ)
Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια