Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Παράταση διαγωνισμού για το νέο Κυβερνητικό Πάρκο στην ΠΥΡΚΑΛ και τη μετεγκατάσταση της ΕΑΣ Υμηττού στη Μάνδρα

Παρατάθηκε ο διαγωνισμός για το νέο Κυβερνητικό Πάρκο στην ΠΥΡΚΑΛ και τη μετεγκατάσταση της ΕΑΣ από το ακίνητο της Δάφνης – Υμηττού στη Μάνδρα.

Συγκεκριμένα, η δημοπράτηση του έργου «Μετεγκατάσταση Δραστηριοτήτων ΕΑΣ Υμηττού: Διαμόρφωση των Χώρων στο Ακίνητο της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής», για το οποίο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε διακηρύξει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχων, μεταφέρθηκε για τις 31 Μαϊου 2024 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών είναι πλέον προγραμματισμένη για τις 3 Ιουνίου 2024.


Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή, και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής, στο όνομα και για λογαριασμό της, μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 7.112.965,14 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 5.736.262,21 ευρώ).

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).


Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση των χώρων στο ιδιόκτητο ακίνητο του εργοστασίου της ΕΑΣ στη Μάνδρα Αττικής, αφενός για τη μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών του Υμηττού, στις οποίες εργάζονται σήμερα περί τα 126 άτομα του προσωπικού της εταιρείας και την εκτελεστική διοίκηση, και αφετέρου για τη μετεγκατάσταση μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού του Υμηττού που χρησιμοποιείται στις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας, προκειμένου να ελευθερωθεί το ακίνητο του Υμηττού, και να καταστεί εφικτή η δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου, με την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης».


Tο έργο περιλαμβάνει:

α. την αναδιάταξη και διαμόρφωση των κτιριακών χώρων, των χώρων γραφείων, την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων και

β. την ειδική διαμόρφωση των χώρων παραγωγής του ΣΕΜ για την υποδοχή της εγκατάστασης των τμημάτων Καλυκοποιείας και IRIS, του μηχανολογικού εξοπλισμού και της γραμμής Ανοδίωσης από τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο χώρο του Υμηττού.


Η χωροθέτηση του έργου θα γίνει στο 27ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, θέση «ΓΟΥΒΑ» ή «ΜΕΣΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ» ή «ΜΑΡΟΥΓΚΑΔΕΣ», Μάνδρα Δυτικής Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Πηγή: ypodomes.com

Περίληψη διακήρυξης 

Διακήρηξη 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια