Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


3η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Τρίτη 13.02.2024 9:30

 

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2024
Θέμα 2ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α. 00.6492.0001 με τίτλο «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ»
Θέμα 3ο Αποδοχή επιχορήγησης για την Α’ κατανομής έτους 2024 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
Θέμα 4ο Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης , φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 268148 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα
Θέμα 5ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
Θέμα 6ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
Θέμα 7ο Αλλαγή οχήματος σε αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ
Θέμα 8ο Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Πλ. Υμηττού αριθ.15, στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια