Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Δάφνης – Υμηττού για την περίοδο από 2/1/2024 έως 31/12/2024

Την απόφαση ορισμού νέων Αντιδημάρχων στον δήμο Δάφνης-Υμηττού, με θητεία από 02/01/2024 έως 31/12/2024, έλαβε την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 ο Δήμαρχος κος Νίκος Τσιλίφης.

Ορίστηκαν 9 αντιδήμαρχοι, 5 από τους οποίους έχουν διατελέσει και μέλη της προηγούμενης διοίκησης του κου Αναστάσιου Μπινίσκου.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3/2-1-2024  απόφαση του Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού κ. Νίκου Τσιλίφη, ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι:

  1. Κ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

   Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή     εγγράφων:

ü Του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.

ü   Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.


2. Κ. Μαγγίτα Ανδριάνα, καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

     Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή     εγγράφων:

ü Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των φύλων-ΤΕΒΑ.

ü Δράσεις Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας

ü Αρμοδιότητες πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής.

ü  Την  τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

 

3.    Κ. Μπουρνελέ Νικόλαο , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο,  με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

    Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή         εγγράφων:

ü  Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

ü    Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

 

4. Κ. Αδάμ Χρήστος , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ü       Γραφείο Παιδείας- Δια βίου Μάθησης .

ü Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

 

 

5.  Κ. Μπούζη     Σονίλα, καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο,  με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή     εγγράφων:

ü       Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώο Αρένων .

ü       Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων.

ü  Γραφείο Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης -Αρχείου.

ü      Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.

ü      Τμήμα ΚΕΠ.

ü      Τμήμα Πληροφορικής  Προγραμματισμού και Οργάνωσης.

ü      Την επίβλεψη της καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων.

ü      Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

 

6.  Κ.  Κατσαρό Θεόδωρο, καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή     εγγράφων:

ü Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης.

ü Την τέλεση  Πολιτικών Γάμων.

 

7.    Κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, καθ΄ ύλην  Αντιδήμαρχο  με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή     εγγράφων:

ü    Γραφείο Τεχνικών Έργων και συντήρηση Υποδομών.

ü  Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών – Μηχανολογικών έργων και Σηματοδότησης.

ü  Του Τμήματος Πολεοδομίας.

ü  Αρμοδιότητες πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού -Αθλητισμού.

ü  Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

       Αρμόδιο  ως κατά  τόπο Αντιδήμαρχο,  για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:

ü   Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα

ü   Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.

ü   Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  κοινότητας.

ü   Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.

 

8.   Κ.  Τζιβελέκα Ιωάννη , καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ü       Τμήμα  Περιβάλλοντος.

ü  Ευθύνη, εποπτεία, Παρακολούθηση ,Συντονισμό καλής λειτουργίας όλων των θεμάτων Φιλοζωίας και Αδέσποτων Ζώων.

ü       Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

 

   Αρμόδιο  ως κατά  τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης  ως ακολούθως:

ü Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα.

ü  Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική  κοινότητα.

ü       Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  δημοτικής κοινότητας.

      ü     Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας

 

9. Κ.  Λιούτα Κωνσταντίνο , καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή     εγγράφων:

ü         Γραφείο Πολιτικής Προστασίας .

ü Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Δημάρχου, αναπληρωτής Δημάρχου, ορίζεται ο κος Γιαννακούρας Δημήτριος.

       Όταν απουσιάζει ο τοπικός Αντιδήμαρχος Δάφνης τον αντικαθιστά ο τοπικός Αντιδήμαρχος Υμηττού και αντίστροφα.

        Όταν απουσιάζει ή κωλύεται Αντιδήμαρχος καθ’  ύλην της αρμοδιότητάς του ασκεί ο κατά τόπου αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δάφνης Τζιβελέκας Ιωάννης.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια