Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


1η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Τετάρτη 17.01.2024

 


Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με την παρ.6 του αρθρ.74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του αρθρ.8 του Ν.5056/2023

Θέμα 2ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα 3ο Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση, του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2024, συνοδευόμενο από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Θέμα 4ο Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2024 και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης μεταφοράς των ταμειακών υπολοίπων και των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Δάφνης Υμηττού στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών τους

Θέμα 6ο Λήψη απόφασης μεταφοράς των ταμειακών υπολοίπων και των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Δάφνης Υμηττού στην ALPHA BANK καθώς και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών τους

Θέμα 7ο Έγκριση άσκησης προσφυγής ανάκλησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 8ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 170/2023 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’ αριθμ. : 1. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και απ’ ευθείας αναθέσεων για προμήθειες και υπηρεσίες μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού / υπηρεσίας, για το έτος 2024 βάσει του Ν.4412/2016

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια