Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δάφνης-Υμηττού Δευτέρα 23.10.2023

 


Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2023 της 7ης – 9ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2023 για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Θέμα 2ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κατάθεση κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2023.

Θέμα 3ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού από πρόστιμα ΚΟΚ από 04/07/2023 έως και 01/09/2023

Θέμα 4ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

Θέμα 5ο: Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου 2023, εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.

Θέμα 6ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Θέμα 7ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Θέμα 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον ΚΑ 6492 με τίτλο "Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων".

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια