Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


7η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού τη Τρίτη 11.7.2023 και ώρα 8:30μ.μ.

 

7η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων του Ν.4067/2012 στις νεοανεγειρόμενες οικοδομές στην κοινότητα Υμηττού. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ΠΥΡΚΑΛ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και την υπογραφή της σχετικής ∆ήλωσης - Προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού». ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θέμα 4ο: Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και τριών (3) ΔΕ Οδηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 263/9-12-2022 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της αριθμ. 9886/8-2- 2023 εγκριτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θέμα 5ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη κατασκευής νέου διδακτηρίου και γραφείων σε οικόπεδο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» μεταξύ Δήμου και ΕΕΤΑΑ, ορισμός εκπροσώπου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δείτε το βίντεο από το δημοτικό συμβούλιο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια