Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


6η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού τη Τρίτη 27.6.2023 και ώρα 9:00μ.μ.

 

6η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση των υπ΄ αριθ. 28/2022, 30/2022, 10/2023 και 14/2023 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση οριοδεικτών (πλαστικών κολωνακίων), για την ομαλή διέλευση των απορριμματοφόρων σε οδικά τμήματα του Δήμου και έκδοση κανονιστικής απόφασης.

Θέμα 2ο: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης–Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017“.

Θέμα 3ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης».

Θέμα 4ο: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 3ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύστασης ειδικού δεσμευτικού λογαριασμού που αφορά την χρηματοδότηση του δήμου για το πρόγραμμα “ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ-ΣΦΗΟ“ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για Απένταξη έργων - εργασιών από ΣΑΤΑ και ενίσχυση πίστωσης έργου.

Θέμα 8ο: Επικαιροποίηση της υπ.αρ.111/2015 απόφασης Δ.Σ. «Καθορισμός τιμής μονάδας τρέχοντος μήκους του ανταποδοτικού τέλους για σύνδεση με αγωγό αποχέτευσης Ακαθάρτων».

Θέμα 9ο: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, οικ. έτους 2023, των Ν.Π. που εποπτεύει ο Δήμος, με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (ΟΚΠΔΥ)» και «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού (ΟΠΑΔΥ)», κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 10ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση της Σύμβασης με αριθμ.πρωτ.8363/15-7-2022 που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ,ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».

Θέμα 12ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Θέμα 13ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου Ν.Π. και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 14ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου Ν.Π. και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 15ο: Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. για την α) Σχολική επιτροπή μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης β) Σχολική επιτροπή μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης γ) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων και δ) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Θέμα 16ο: Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2021 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Το δημοτικό συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού μεταδίδεται ζωντανά μέσω:

Δείτε όλη τη συνεδρίαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια