Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


11η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δάφνης-Υμηττού Τετάρτη 17.05.2023 10:00

 


Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κατάθεση Β' κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2023.

Θέμα 2ο Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για αποζημίωση οχήματος με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Θέμα 4ο Έγκριση 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ και ΑΠΟΨΙΛΛΩΣΕΙΣ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α.,» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Θέμα 5ο Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και χημικού υλικού, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών του προσώπων» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Θέμα 6ο Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου « Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Θέμα 7ο Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2022.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια