Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


3η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 6.2.2023 και ώρα 10:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής τη  Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κατάθεση Α' κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2023.

Θέμα 2ο Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ αριθμ.28/2022 μελέτης του έργου: «Αστική Ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

Θέμα 3ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 255/2022 προηγούμενης απόφασης του σώματος
που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ.:4. Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες, εκτός α) ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού- υπηρεσίας, β)προμήθειας υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρασίνου & της Υπηρεσίας Καθαριότητας και γ) προμήθειας καυσίμων) και της υπ’αριθμ.6. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας αναλωσίμων και της υπ’ αριθμ. 253/2022 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ.:1. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για προμήθειες και υπηρεσίες μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού / υπηρεσίας και της υπ’αριθμ. 2. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών για λοιπές προμήθειες και
υπηρεσίες εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Πρασίνου και Υπηρεσία Καθαριότητας)

Θέμα 4ο Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης - Υμηττού».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια