Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


35η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 20.12.2022 και ώρα 10:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

2ο Θέμα Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

3ο Θέμα Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού», κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

4ο Θέμα Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, εργασιών με τίτλο: «Εργασίες Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση ακραίων φυσικών φαινομένων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/16.

5ο Θέμα Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού(ΟΚΠΔΥ) και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

6ο Θέμα Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή μήνυσης του Δήμου κατά ΕΥΔΑΠ κλπ.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια