Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


26η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 3.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης εργασίας «Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης  και ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο των συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου».

2ο Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Ποιοτική - Περιβαλλοντική και  εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου  Δάφνης - Υμηττού».

3ο Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης.

4ο Θέμα: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου  υπαλλήλου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια