Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.


25η Πρόσκληση Μεικτής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 22.09.2022 και ώρα 10:00 π.μ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την  Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ο όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα Συζήτηση και λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού κατά προτεραιότητα 20 
ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

2ο Θέμα Αποδοχή δωρεάς παγκακίου από την εταιρεία VIANET.

3ο Θέμα Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Έτους 2022.

4ο Θέμα Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης 
Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και 
Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2020 
και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

5ο Θέμα Έγκριση πρακτικού Νο3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 
φωτοτυπικού χαρτιού και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες του Δήμου ΔάφνηςΥμηττού».

6ο Θέμα Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης 
περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2023.

7ο Θέμα Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων για το έτος 2023.

8ο Θέμα Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών χρήσης- κατάληψης 
πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 
2023.

9ο Θέμα
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών διαφημίσεως για το έτος 
2023.

10ο Θέμα
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών 
Κτιρίων Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

11ο Θέμα
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών και δικαιωμάτων του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2023.

12ο Θέμα
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού συντελεστών Δημοτικών Τελών 
καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Για να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα της Δάφνης-Υμηττού, γραφτείτε στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Facebook Group, Instagram, Twitter.Υποψήφιοι Δάφνη Υμηττός - Πολίτες σε Κίνηση - Όλγα Χριστινάκη